kroniek ajax-nieu ws Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1971/1972 - Mei - No. 7 Abonnement (voor niet-leden): f 15,per jaar J Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, J. van Praag, Cas Bollen en als vaste medewerker Tijn Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 794820 Kopij j voor het volgend nummer moet uiterlijk j 8 juni a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. J Foto omslag I 30 april 1972. De vlag in top! Kampioen van I Nederland voor de vijftiende keer. Onze vorige Kroniek besloten wij sprekende over de-laatste- loodjes-op-drie-fronten ,,Wat ONS betreft is daarbij de inzet op 15 april in Rotterdam de belangrijkste. AJAX!!" Hier en daar verschilde men wel met ons van mening Cap tain Piet Keizer en zijn mannen hebben er echter in de Maas stad geen twijfel over laten bestaan dat men het kampioenschap van Nederland als het meest waardevolle (en waardevast) be schouwde. Dat houdt immers in ieder geval deelname aan de volgende EC l-competitie in, terwijl(we schrijven dit aan de vooravond van BenficaAjax) het uiteindelijk resultaat, zowel tegen de Portugezen als eventueel daarna in dat opzicht nog maar moet worden afgewacht. Wel, daar in de Kuip dan heeft zich den 65.000-volke een Ajax getoond, zó grandioos, zó F&yenoord over alle linies overklas send, dat het Rotterdamse legioen er eerst stil van was daarna sportief zijn bewondering voor het fraaie spel der Ajacieden niet onder stoelen of banken stak en het zo na afloop zelfs kon gebeuren, dat de Ajax-elf, op het middenveld staande, afscheid nam van applaudiserende en juichende Am sterdammers EN Rotterdammers e.a. Het was ook wel een demonstratie geweest, die met de 5/- zege voor de bezoekers, een juiste weerspiegeling gaf van het krachtsverschil. Nadat Arie Haan via goed spel van Swart en Suurbier reeds na circa 8 minuten een aanval afrondde met een prachtig doelpunt, Gerrie Mühren weinige minuten later een van doelman Treytel terugspringende bal (schot van Cruijff) opving en in het net deponeerde, (02), zat het even niet lekker dat Posthumus in een moment van mindere concentratie in onze verdediging tegen scoorde 12). Ook hierna echter toonde Feyenoord FeyenoordAjax 15 geen herwonnen levenskracht, integendeel. Nog voor het einde van de eerste helft kon Johan een fout in de Rotterdamse defen sie afstraffen (een der vele gatenen dat betekende 13. In de tweede helft was het bij de thuisclub al spoedig duidelijk, dat men er niet meer in geloofde. Ladinski, vervanger voor Post humus, deed wat hij er aan kon doen, maar het Feyenoord-team als zodanig, was leeg, helemaal leeg. Nog eens Cruijff en 5 minuten voor het einde Piet Keizer, bepaal den de eindstand op 15! Ajax had, zoals een ontgoochelde Feyenoord-supporter ons toe fluisterde: als een witte tornado huisgehouden Dat is dan allemaal voor de meesten uwer ,,oude kost". Jawel, maar, zoals u zult begrijpen, we moeten toch wel iets in deze kolommen verhalen, zulks ten behoeve van de statistiek c.q. het archief. Alvorens over te schakelen naar BenficaAjax, eerst nog iets over het bereiken van de eindstrijd met betrekking tot de KNVB- beker. U herinnert zich nog dat de halve finales bestonden uit de wed strijden AjaxVolendam en FC Den HaagWageningen. 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 2