Arbiter Héliès met beide aanvoerders gewenste ,,kassie-kijken" een teleurstelling. Maar het zou beslist in hoge mate onbeleefd zijn geweest, gezien het vriendelijke en charmante welkom, waarmede men ons tegemoet trad, nu rechtsomkeert te maken. Werd dus besloten het maar zo te laten en na afloop ons geluk elders te beproeven. De Franse keuken, hier lichtelijk Spaans gepeperd, was, als gewoonlijk voortreffelijk, doch we hielden het als ,,fin" bij de ,,fromage" en wezen de ,,café special" vriendelijk af. Zo tegen 9 uur gingen we de straat weer op en ontdekten vlakbij een kroegje, waarboven met grote letters ,,Café des Sports". Nou ja, daar moest wat zijn. Op het eerste gezicht echter zagen we het met recht duister in, maar naderbij komend, klopte dat, aangezien zeker zo'n twintig a dertig man zaten te kijken naar INTERAJAXH Binnentredend was daar een sfeer een heel klein stukje van de Rotterdamse Kuip op deze avond. We gingen zitten temidden van vissers, wijnboeren e.a. Met nog een goed kwartier in de eerste helft te spelen. In de pauze toen het licht even opging verklaarden we niet alleen (al lang natuurlijk als buitenlanders gesignaleerd) Hollanders te zijn, doch bovendien tot de Ajax-gemeenschap te behoren. Nu, dat betekende, op zijn Hollands gezegd, helemaal ,,ouwe jongens". Wat we wilden drinken hoeveel mensen er nu wel in Rotterdam aanwezig waren men sprak over zoals ook de Franse verslaggever Kiesér en Kroef, waarop wij de juiste Nederlandse benaming overbrachten, hetgeen zeer werd geapprecieerd. Stuy werd wonderwel goed uitgesproken, zoals ook de andere namen, zij het dan dat Arie: AAN werd genoemd en Sjakie: Swar-de! Het enthousiasme bij de twee doelpunten zou in Rotterdam zeker niet misstaan hebben en ontlokte verder uitroepen als: fabuleux, grandiose, terwijl na afloop wij de verzekering kregen dat Ajax een equipe brillant" was, alsmede ,,un grand champion". Vorig jaar in Londen was het, daar in dat geweldige Wembley-Stadion, een belevenis, onze club te zien zegevieren: wat op die avond van 31 mei jl. in Café des Sports, daar aan de baai van Cerbére aan ons voorbij ging, was eveneens onvergetelijk! 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 29