De Rivieren Taveerne luxe schoenen Kalverstraat 9 Reguliersbreestraat 32 "fr Nieuwendijk 161 Gelderlandplein 13, Buitenveldert AMSTERDAM, Telefoon 76 66 88-760480 heden. Primair moet natuurlijk geprobeerd worden het Neder landse voetbal weer gezond te krijgen, maar dan kan het niel van één kant komen. Uit alles blijkt dat de FBO ook geen raac weet met dit probleem. Op een gegeven moment lanceerde men de idee om over te gaan tot recette-verdeling. Voor vee clubs misschien geen slechte gedachte. Maar men vergeet dar bijvoorbeeld dat bij een wedstrijd als AjaxTelstar misschier maar 12.000 mensen kunnen komen, terwijl bij TelstarAja> wel 20.000 mensen de wedstrijd bezoeken, m.a.w. Ajax kar er alleen maar beter van worden, terwijl de andere club (tegen partij), die de recette juist hard nodig heeft, daardoor finan cieel verlies zal lijden. Iedere club in Nederland houdt aan het begin van het seizoen rekening met een uitverkocht stadion wanneer Ajax of Feyenoord op bezoek komt. Dat zijn extra inkomsten voor die verenigingen waarvan men geen cent kan missen. Gelijk het feit dat Ajax die extra inkomsten, welke men haalt uit Europa-Cup wedstrijden best kan gebruiken. De men sen beseffen niet half hoeveel kosten er af gaan van de brute opbrengst van een Europa-Cup wedstrijd. Denk alleen maar aan de huur van het Olympisch Stadion, de vermakelijkheidsbelas ting, de salarissen van de spelers plus de kosten welke ge maakt worden voor de uitwedstrijd. En dat is nog niet eens alles. Ajax heeft de beschikking over uitstekend spelersmateriaal, maar ten eerste kost dat veel geld en ten tweede moet je zier het materiaal op dat niveau te houden, wat óók veel geld kost. Grote bedragen zijn hiermee gemoeid. En als dan iemand mei de idee komt om Ajax te verplichten 50% van de BRUTO-re cette af te staan aan een arme sloeber (hetgeen neerkomt op méér dan de neffo-recette) en die man heeft dan ook nog zit ting in de FBO, dan is het toch logisch dat Ajax zich in die or ganisatie niet meer thuis voelt. Het feest van deze onderhouds plicht ging weliswaar niet door, maar wie weet met wat voor plannen men straks komt. Het moet maar worden aangenomen en je hangt. Begrijp je? En dan praat ik nog niet eens over de manier waarop zo'n idee naar voren wordt gebracht. Het had veel weg van chantage. 2 BILLARDS GROTE BAR PETIT-RESTAURANT met zeer populaire prijzen VISSPECIALITEITEN Vrijheidslaan 77 hoek Vechtstraat telefoon 726077 Gezellige sfeer in pas verbouwde zaak Bijzonder geschikt voor al uw recepties, partijen, bruiloften enz. SHERRY BODEGA DE TAPPERIJ met eigen geïmporteerde sherry's - 1,10 per glas Ook 's zondags geopend Transfers Ik heb het al gezegd: veel clubs gaan ten onder door een slechl aan- en vooral verkoopbeleid. Als je ziet van een vereniging als Go Ahead wat die heeft verkocht, dan begrijp je niet waarom men niet alles in het werk stelt deze spelers juist te houden, Want door je beste spelers te verkopen, kom je er niet. Wanneer wij Johan Cruijff hadden verkocht, had ook iedereen gezegd dat dat onverstandig was. Feit is natuurlijk wel dal ieder jaar de transferbedragen iedere redelijkheid te buiten gaan. Steeds weer wordt een nieuw record gevestigd. Middel matige spelers al kosten tonnen geld. Daardoor dat veel clubs bijna verplicht zijn ieder jaar hun beste spelers te verkopen om zodoende tegemoet te komen aan de enorme schulden. Maar in feite steekt men op deze manier de kop in het zand want het losl niets op. Door het missen van goede spelers zal de kloof tusser de top en de rest nog groter worden. De clubs zullen eens moe ten proberen, op welke manier ook, deze visieuze cirkel te door breken. Het is een vreselijk moeilijke zaak, want vooral hel buitenland, met name België, loert als een aasgier op goede Nederlandse voetballers. De Belgische clubs kunnen altijd eer beter contract voorleggen dan de Nederlandse omdat de belas tingen aldaar veel lager liggen. Daar is voor ons geen concurre ren aan. Toch zal daar iets aan moeten worden gedaan. Anders zal die smalle Nederlandse top nooit breder, ja eerder nog smaller worden. Natuurlijk hebben wij nog wel problemen. Neem maar eens de slechte parkeergelegenheid. Eigenlijk is er helemaal geen echte parkeerplaats. In 1934 verhuisden we naar het huidige comple> Voorland. In die tijd verscheen er zo'n buurtblaadje De Water graafsmeer Bode, waarin te lezen stond dat nu Ajax een grotere omgeving had betrokken, het ook de hoogste tijd werd dat mei name de parkeergelegenheid aanzienlijk moest worden uitge breid. Welnu, het is nu 1972 en er is nóa niets aebeurd. Er 22

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 22