tussen honk en thuisplaat Dit overzicht wil ik gaarne beginnen met het bericht, dat op de laatst gehouden jaarvergadering van de KNBSB te Utrecht, onze ex-voorzitter Martin Bremer, voor het zeer vele werk, dat hij in het belang van het baseball heeft verricht, tot Ere-lid van deze bond is benoemd. Proficiat, Martin, niet alleen door onze commissie maar tevens uit naam van al je clubgenoten. De maand april is door ons benut met het spelen van diverse oefenwedstrijden, doch mede door de slechte weersomstandig heden is helaas een deel daarvan niet doorgegaan. Gelukkig konden wij deze „waterschade" compenseren met een intensieve voorbereiding in ons trainingskamp. Zoals u uit een vorig clubnieuws hebt kunnen vernemen, was dit voor de eerste maal dat wij met onze selectie-spelers enige dagen bijeen zijn geweest. Een door de Technische Commissie vastgesteld schema werd, onder leiding van enige deskundigen, uitgevoerd en na de dage lijkse inspanning werden de avonden doorgebracht met ont spanning. Door bemiddeling van coach Reg Smith was o.a. zesdaagse koning Peter Post direct ,,in" om voor onze spelers een praatje over zijn sportloopbaan te houden. Het zal u niet verwonderen, dat hij dit op kernachtige wijze deed. Jammer was, dat een andere „koning", t.w. Max Tailleur, door een plotselinge buitenlandse reis (Amerika) aan zijn toezegging geen gevolg kon geven. Met het vertonen van enige films, o.a. Amerikaans Baseball, kregen wij weer eens onder ogen hoe flitsend het spel aldaar wordt gespeeld. Een buitenstaander krijgt de indruk, dat het slaan, werpen en fielden heel gemakkelijk is, maar vergeet daarbij, dat er vele jaren van training aan zijn voorafgegaan en wat nog belang rijker is dat men er al op zeer jeugdige leeftijd mee begint. Bij ons trapt op straat een jongen tegen de bal, daar gooit hij er met zijn vriendjes mee. Daarmee, dacht ik, is in onze achter stand al een groot deel verklaard, met deze troost, dat wij beter zullen blijven voetballen, zij beter honkballen. Zeker mogen we niet vergeten hier nog onze waardering uit te spreken aan het adres van de heer en mevrouw Koopman voor de bijzondere wijze waarop zij onze jongens hebben verzorgd. AjaxStorks 60 vreugde bij (twee) home-runs 16 Ook een woord van dank aan de heer H. Pil, die niets te veel was om het ons zo aangenaam mogelijk te maken, alsmede de heer Kovacs voor diens zienswijze aangaande onze training. Ter gelegenheid van de officiële opening van een nieuw honkbal- veld in Lelystad Ffevopolder), werd op 23 april jt. aldaar een demonstratie-wedstrijd gespeeld tegen landskampioen Sparta. Natuurlijk lieten beide partijen niet het achterste van hun slag hout zien, omdat zij elkaar in de komende competitie nog vier maal zullen ontmoeten. Het was voor het publiek een aantrekkelijke wedstrijd en met invallers voor Ben Richardson en Leo van Wijk (laatstgenoemde net vader geworden) werd het een 4O-zege voor onze tegen standers. De Rotterdammers waren tussen de honken wat snel ler, doch het spel aan onze zijde was zeker niet onverdienstelijk te noemen. Ondanks onze uitgebreide voorbereiding zitten wij toch een beetje in de lappenmand. Op medisch advies zal ondergetekende zich enige tijd moeten onthouden om bij onze wedstrijden aan wezig te zijn, terwijl Wim Prins weldra of inmiddels voor een breuk-operatie in een ziekenhuis wordt (werd) opgenomen. Een extra belasting voor de overige commissieleden in een over laden programma op de weekeinden. Onze catcher Herman van Os is enige tijd geleden tijdens de training door zijn knie gegaan. In het ziekenhuis te Heemskerk is het beruchte beentje eruit gehaald en mede door de vertrouw de handen van Salto Muffer hopen wij, dat hij weldra weer acte de présence bij onze wedstrijden zal kunnen geven. Bij onze thuiswedstrijden kunnen wij, voor een goede organisa tie, best nog wat hulp gebruiken. Zo gaan onze gedachten uit naar iemand die b.v. het scorebord wil/kan bijhouden. Gaarne uw opgave aan onze secretaris, die u kunt bereiken onder telefoonnummer 447452. Er ligt voor onze teams een uitermate zwaar seizoen voor de boeg, maar van Peter Post hebben wij gehoord wat „afzien" in zijn sport betekent. Ook onze spelers zullen zich door vele moeilijkheden heen moeten bijten, doch zij hebben het grote voordeel, dat zij het gezamenlijk kunnen doen. Onze club is door de voetbal-successen veel in het nieuws, laten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 16