zondagmiddag die oude garde Half-vijf. De onvolprezen Frits van Turenhout meldt voetballend Nederland via Radio en T.V. de uitslagen en doet de Toto-isten in spanning verkeren, of hun kruisjes dit keer misschien dertien keer inderdaad op de juiste plaats zijn gezet. Het programma gaat daarna verder met een Polygoon-Journaal uit de jaren 1925... Negentienhonderd vijf en twintig. Wat waren we toen 12 jaar. Hadden nóg niet met Ajax wel met straatvoetbal te maken. Met zo'n klein perry-balletje, zoals dat heette. Het Da Costaplein daar lag onze asfalt- en voetbalopvoeding. Met onder de vrienden o.a. Frans van Schaik (later ,,de zingende zwerver"), Wim van den Brink (de toneelspeler; vaak op het Plein optredende met zijn poppenkast) e.a. En 's woensdagsmiddags het „zwarte land" opAmsterdam- West daar waar nu de Hoofdweg ligt. Neen, 's zondags stonden we nog niet op de jongenstribune. Zover ging dat „thuis" niet Het was op-deze-dag bij ons: je zondags pak aan met dito schoenen 's morgens naar zondagsschool kortom: heiliging van de zondag. Derhalve géén voetbal. Stel je voor! Doch dat alles kon je je interesse voor het gebeuren rondom „Soccer" toch niet ontnemen en togen we er derhalve met een ploegje op uit zo tussen drie en vier om uitslagen te weten te komen. In hoeverre het Persbureau Vaz Dias voorloper van de huidige Radio-Nieuwsdienst A.N.P. zich 's zondags met sportpublicaties bezig hield, kunnen we niet duidelijk meer in onze herinnering terugroepen; een soort „Langs de lijn" was er zeker niet. Wij menen dat nieuwsberichten w.o. ook sportresultaten pas om 8 uur 's avonds werden omgeroepen. Degenen die je 's middags het snelst op de hoogte brachten, waren de sigarenwinkeliers, althans die, welke bij een organisatie waren aangesloten, van waaruit de uitslagen werden gemeld; hierover straks meer. Onze stamplaats was Sigarenmagazijn Pennock, Marnixstraat hoek Raamgracht. Daar liep het dan zo tegen vier uur aardig vol met Ajax- en Blauw Wit-aanhangers als eikaars vurigste tegenstanders, aangevuld met lieden wier „liefde" in een andere richting ging. De standen konden worden waargenomen in de etalage van het Nog uit AjaxMYY Eén van de acht door Sjakie Sigarenmagazijn, alwaar poppetjes in clubkleuren, met de bal onder de arm (u kent ze misschien nog wel) trapsgewijze waren opge steld: Afd. West 1 en West 2. Het spannenste momentals de mijnheer met het krijtje het trapje besteeg om de uitslag in te vullen. De Frits van Turenhout van toen Kwam Lijn 10 voorbij, op weg naar eindpunt Zoutkeetsgracht, ja dan reed deze zó langzaam waren óók conducteur en wagen bestuurder zó nieuwsgierig, dat enkelen de kans kregen even van de tram te springen, de belangrijkste uitslagen in zich op te nemen en dan weer gauw terug, waarbij, als een favoriet ge wonnen had, dit aanleiding was tot enthousiaste tonelen op motor en bijwagen. Nogeens over de uitslagenmeldingsdienst als we het zo mogen noemen gesproken, die zetelde op de Middenweg bij Sigaren magazijn (alweer) Bos. We hebben daar destijds zelf vele zondag middagen onze bezigheden gehad. Als maar bellen, bellen. Eerst met de voetbalvelden natuurlijk, of omliggende contactpunten, daarna de distributie van de uitslagen naar al die aangeslotenen. En dan denken we tenslotte ook nog terug aan „De Cetem", een zondagavondkrant met het laatste nieuws in het algemeen, doch hoofdzakelijk verslagen en resultaten te lezen gevend betreffende het sportgebeuren van de afgelopen middag. Ja, ja, zo was dat toen Omstreeks 1925. SR Steengoed die foto-reportage Van onze Ajax-Bordiesclub! Een leuke serie ter herin'ring Aan d'avond van: ,,Oud-Ajax, hup!" Waar de Rood-Witte band nog schittert, Herleeft weer onze tijd van toen De tijd van: ,,Weet je nog die poeier?" Die moord goalal gaf ie geen poen? Toch blijft het steeds in zijn gedachte Dat wapenfeit(allang verbleekt Voor vele oude kameraden Waar hij nog steeds de vlag voor steekt. Maar of ze 't wel of niet meer weten, Wat maakt dat eigenlijk nog uit? De hoofdzaak is, dat ééns per jaar we Elkander weerzien wat beduidt, Dat je dan weer het feest kan vieren Met al die vrienden van weleer. Met al die Bordjesclubgenoten, Die 't allen overleefden weer Helaas kleeft aan zo'n club van oudjes Naast veel genoegen ook bezwaar, Omdat er buitenspel geraken Toch telkens weer wat, ieder jaar Die vrienden, die je niet wil missen, Ze waren onze club zo trouw Je weet, voor ieder kan 't gebeuren Toch gaat het altijd weer te gauw! Maar t'rug naar onze Bordjesavond, Geleid door Volkers, jaar na jaar! Geen tafelpresident is beter, Met Volkers komt het voor elkaar! Hoe die de zaak weet te versieren Wekt de verwond'ring telkens weer. Waarom van harte we je wensen: Leid Oud Rood-Wit nog menig keer! W. H. DRONKERS 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 15