AMSTEL b-praat DITISDEUAN DIT IS Z'N BIER Vandaag 11 april kwam PSV B op bezoek. Nu, veel „licht" hebben de bezoekers niet doen schijnen. Hun spel droeg althans geen gevaarlijk karakter. Ajax won met 10 en dat is een té geringe afspiegeling van de werkelijke krachtsverhouding. Hu- sers was de maker van ons doelpunt; een kopbal, die van de paal terugsprong, werd door hem opgevangen en achter de zui delijke doelman gedeponeerd. Kort voor het einde werd nog een doelpunt van Dirk Visser ten onrechte afgekeurd. Scheids rechter Hoogkamer stond té ver weg om een juist oordeel te kunnen vellen; de grensrechter die op dat moment wel een dui delijk overzicht had, deelde zijn „baas" mede, dat het een vol komen geldige goal was, doch de „ref" bleef bij zijn: neen. In ieder geval, de beide punten waren binnen. Een grote zege op Sparta B (50). En dat nog wel op hun eigen Kasteel. Een onzerzijds goed gespeelde wedstrijd waarin Hüsers met vier goals topscorer werd en Jan Koning de „vijf" volmaakte. Opgemerkt dient nog te worden dat Stuy tussen de palen stond, verder o.a. Muller, Pronk, Sondergaard en Suuren donk meespeelden. SECCO De resultaten van Ajax' (betaalde) reserves mogen niet onbe vredigend worden genoemd; momenteel is de derde plaats op de ranglijst bereikt, achter Feijenoord B en Volendam B. Echter moeten dan „slippertjes" als tegen rode-lantaarndrager FSC B (10 verloren) tot het verleden behoren. Al eens eerder werd gewezen op het feit dat ons tweede elftal in het algemeen uit nog vrij jonge spelers bestaat, wie het nog vaak vooral tegen teams die voor een groot gedeelte uit ex- eerste-elftalspelers bestaan aan de nodige ervaring ontbreekt. Tegen FSC werd b.v. gedacht tegen deze zwakke ploeg wel vol uit in de aanval te kunnen gaan. Dit leidde tot een ver terug getrokken, sterk verdedigende thuisclub, waartegen resultaten uitbleven. En dan krijg je het: een plotselinge uitval struikelbal en je staat, hoe is het nou, met 10 achter. Jawel! Nog meer de zaak forceren willend, wordt ons spel nerveuzer, slordiger, ongeorganiseerd, er is pech kopbal van Dirk Visser die men al telde, maar toch geen doel trof kortom: het lukt niet. En daar is dan het einde met onze lege handen! Dat zoiets een „leerschool" moet zijn, houdt tevens in de kop- pen-bij-elkaar-te-steken en over de gemaakte fouten van gedach ten wisselen. Aldus geschiedde. Het ook tot de bovenste helft van de ranglijst behorende Hol land-Sport B trof een week later Ajax B in goede vorm. Er werd een behoorlijk spelletje op de grasmat gelegd en fraaie goals van Tom Sondergaard alsmede Ruud Suurendonk zorgden voor een 20 overwinning. De moeilijke uitwedstrijd tegen Den Bosch B ook in de running leverde eveneens de volle winst op. In een heel goed gespeelde ontmoeting was het Sjoerd de Ruiter die een mooie voorzet van Jan Koning afrondde, waarbij het voor beide par tijen bleef. Niet onvermeld mag blijven dat deze zege voor een niet gering deel te danken was aan prima keeperswerk van onze doelman Hoogeboom. Aangezien Volendam B tegen ADO B niet verder dan 00 kwam, liepen we daarbij een punt in; Feijenoord B bleef ook vandaag aan de winnende kant. Op 2 mei a.s. gaan de Rotter dammers naar „het palingoord", op Hemelvaartsdag (7 mei) komen de kuipbewoners naar de Meer. Overigens is er nog zoveel te spelen, dat weinig te voorspellen valt. ArsenalAjax - Engelse wals ONDERSCHEIDING Bij de gebruikelijke onderscheidingen door de koningin ter ge legenheid van haar verjaardag op 30 april jl. verleend, was ook de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau aan onze secretaris, de heer J. H. Westrik. Jan, ook langs deze weg nog namens de Ajax-vrienden onze hartelijke gelukwensen. 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 8