Samkalden met zijn Rotterdamse collega, burgemeester Thomas sen, broederlijk naast elkaar gezeten acte de présence gaven. En dat de coach van Celtic, mr. Jock Stein met het oog op de Europa Cup finale FeijenoordCeltic op 6 mei in Milaan ook een kijkje kwam nemen Wat ons B-elftal betreft, wel de „zaken" gaan goed. Elders vertelt „Secco" daar meer over; vooral de overwinning op Sparta B in Rotterdam sprak aan. De „geridderde" Wim Schoevaart neemt als vanouds de resul taten der amateur onder de loupe, terwijl er enig (goed) jeugd- nieuws is van J.H.H. Uiteraard vergt in de Jeugdhoek het Jubileum-toernooi aandacht en tijd van de heren commissieleden; daarom zeker de volgende keer meer omtrent de situaties in de competitie. De leden van de 25-jarige Bordjesclub hadden goed gehoor gegeven aan de oproep van het Bordjes-comité, vooral dit jaar (en dan volgende jaren niet minder) in grote getale aanwezig te zijn op de jaarlijkse bijeenkomst, zulks mede in verband met een bijzondere gebeurtenis ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze club. Meer dan 100 „keien" gaven acte de presence. De bijzondere gebeurtenis bleek toen voorzitter Jaap van Praag de aanwezigen rond zich verzamelde, daarbij de „schijnwerper" in het bijzonder op Ere-voorzitter Marius Koolhaas richtend en vertelde dat ter gelegenheid van ons veertiende lustrum het bestuur besloten had door het aanbrengen van een bronzen plaquette in de bestuurskamer, met de beeltenis van Marius, daarmede eer en hulde te betuigen aan alle bestuurs- en com missieleden die vóór ons huidige bestuur de leiding kreeg, door hun inzet, opofferingen en vele werkzaamheden Ajax in het ver leden zulke onschatbare diensten hebben bewezen. Een daverend applaus onderstreepte de instemming van allen met dit werkelijk enorme idee. Ook de verdere avond verliep in opperbeste stemming. Michael van Praag, ditmaal vergezeld van een voortreffelijke pianist, ver zorgde het muzikale gedeelte „als-van-ouds", dus prima kunnen we zeggen, Ciska Peters zong dat het een lieve lust was, Bert Haanstra bracht in samenwerking met zijn assistent Pelster zijn „Retour Madrid" op het doek, waarbij we nogeens toefden in de welbewogen dagen van 1968 rondom de Cup-wedstrijden tegen Real Madrid, een Tjepkema-Middendorp „produktie" deed ons in kleur teruggaan naar AjaxADO dd. 1968, de wed strijd die ons destijds het dertiende landskampioenschap bracht en dat allemaal smeuïg aan elkaar „gesmoesd" door tafelpresi dent Wim Volkers. Dank aan het Bordjes-comité voor hun vele werkzaamheden en verder aan allen die hun medewerking aan deze avond verleen den. Omgekeerd spreekt het Comité er zijn verheugenis over uit, dat zoveel bordjes-mannen aanwezig waren. Dat dat volgend jaar niet minder, neen, integendeel het aantal „keien" nog groter zal zijn. Complimenten aan de heer Ferron en zijn medewerkers voor de verzorging, kortom alles bij elkaar was het met recht: „ouwe jongens Feijenoord heeft de finale van de Europa Cup I gehaald en dat is zonder meer aanleiding de Rotterdammers te complimenteren met deze prestatie. Na Vorwarts in Rotterdam alsnog te hebben uitgeschakeld, was het daarna Legia uit Warschau dat in de Poolse hoofdstad niet verder kwam dan 00 en in de Kuip kansloos met 20 werd verslagen. Opnieuw dus een Neder landse club in de eindstrijd Holland spreekt een woordje mee Onnodig te zeggen dat wij Israèls en zijn mannen veel succes toewensen voor 6 mei a.s. T. M. AjaxArsenal (10) - Van boven naar beneden: Het doelpunt gescoord door Gerrie Muhren - Een situatie van Dick van Dijk, die Keizer doorziet - Congratulations 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 5