DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM No. 197/2^5 Kab.BM. Amsterdam, 2 juni 1970» Zeer geachte Heer Van Praag, Tot mijn leedwezen ben ik niet in de gelegenheid geweest op vrijdag 29 mei jl. de receptie bij te wonen ter gelegenheid van het behalen van het Kampioenschap van Nederland 1969-1970 door Uw club. Aangezien ik vrijdag a.s. in het buitenland ben, zal het mij eveneens niet mogelijk zijn bij de ontvangst van de sportkampioenen door het Amsterdamse Gemeente bestuur aanwezig te zijn. Daarom wil ik langs deze weg AJAX van harte gelukwensen met het behaalde succes en U allen tevens een groots voetbalseizoen 1970-1971 toewensen. Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting, Dr. I. Samkalden. 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 32