nenri kroniek Wel, zonder twijfel kan worden geconstateerd, dat het zo om en nabij de laatste dagen van ons 70e levensjaar in de rood-witte gelederen niet aan activiteit resp. spanning heeft ontbroken. De competitie zit er voor het grootste gedeelte op en in onze „race" met Feijenoord stijgt de spanning Ook in de strijd om de KNVB-beker behoren we nog tot de deel nemers hoewel wij zelf ook vinden, dat na de nederlaag tegen AZ uit Alkmaar wij niet alsnog door het domme lot als ont brekende ploeg voor „de laatste 8" uit de bus hadden moeten komen. Die „herkansing" lag redelijkerwijze op het terrein van de clubs die gelijk speelden. (Intussen hebben we de halve finale bereikt; 14 mei a.s. in het Olympisch Stadion: AjaxTwente.) En last but not least met betrekking tot de activiteiten en spanningen was er nog onze deelname aan de Jaarbeurs- bekercompetitie. Om de gebeurtenissen sinds ons vorig clubblad nog even de revue te laten passeren: Vitesse werd thuis „gepakt" met een 31 zege, waarbij aan onze kant Piet, Dick en Johan de „3" verzorgden terwijl Cor Brom's discipel Kunst de Arnhemse eer redde. Daarna stond de reis naar Jena voor de deur (om de Jaarbeurs beker) tegen CZJ wat een tegenvaller voor ons werd. Na 11 mi nuten reeds met 30 „overspeeld", slaagde eerst 3 minuten voor het einde Vasovic er in met een fraaie schuiver niet alleen de eer te redden, doch tevens voor een belangrijk deel de wed strijd in Amsterdam te beïnvloeden. Uiteraard hadden de clubs, die zondags daarop de twee Cup deelnemers zouden ontmoeten, goede hoop op een voor hen gunstig resultaat, zulks op grond van vermoeidheid van Ajax en/of Feijenoord. Voor de Rotterdammers was het ADO dat in de Kuip op bezoek kwam, terwijl Haarlem het thuis tegen Ajax moest opnemen. Welnu, de eerder uitgesproken hoop bleek niet geheel ijdel ADO hield het in de Maasstad op 00, terwijl wij met moeite (01, Keizer) de beide punten naar de hoofdstad brachten. Toen was het woensdagavond 11 maart: Ajax tegen CZJ in het Olympisch Stadion. Of men er een voorgevoel van had dat er iets bijzonders ging NIEUW is ons restaurant op de 1 e etage (Keuken open tot 1 uur s'nachts) Wij verzorgen bij u aan huis, kantoor of bedrijf: Diners - Lunches Recepties Koude buffetten Hors d'oevres en Cocktailsnacks Zondags gesloten gebeuren Er kwamen 62.000 toeschouwers! En wat kunnen dié zich op de borst slaan, dat zij een fijne neus had den Was destijds in Jena gebleken dat de thuisclub op het meer dan slechte veld „noppen" droeg, die meer op „spikes" leken, waardoor de onzen natuurlijk in het nadeel waren, welk bezwaar door de Italiaanse scheidsrechter onbegrijpelijk werd weggewuifd, deze noppengeschiedenis zat onze jongens nog steeds dwars als een grote onrechtvaardigheid. Jawel! Het uur der wrake was aangebroken. Dat viel reeds en kele minuten na de aftrap te constateren. Het was meteen „beuken" geslagen op de Duitse veste, die in allerijl moest worden versterkt. Maaro noodlot een onverwachte uitval, een fout in onze verdediging en we stonden met 10 achter Doodstil waren die 62.000. Op een paar jubelende Duitsers na. Daar „ging" Ajax Had u gedacht! Dit Ajax was niet uit balans te krijgen. Daar kwamen ze op nieuw de golven van aanvallen en weer was het Vasovic die op een belangrijk moment van zeker 20 meter afstand de Ajax-aanhang deed opveren. Daar was het keerpunt! Uit een corner kopte Sjaak ons naar 21 en nog voor de rust had Piet Keizer op fraaie wijze een even mooi koppend-samenspel tussen Barry en Johan afgerond (31). In de tweede helft trachte CZJ door enkele uitvallen de bakens nog te verzetten, maar het vuur van Ajax bleek heviger en on stuitbaar. Andermaal was het Sjaak, die met een fraaie omhaal 41 op het scorebord bracht, terwijl de Ajax-honger pas ge stild bleek toen Johan via een zekere heer Werner de bal voor de vijfde keer in het net joeg. (51) Sjonge, wat een explosie was dat. Dat herinnerde je aan Ajax Liverpool of BenficaAjax 13) en AjaxBenfica in Parijs (3—0). Bij het verlaten van het Stadion hoorden we iemand opmerken datJena ge-Ajax-ed was". In ieder geval was het geweldig geweest en waar de NOS, zij het op het laatste moment, be sloten had de gehele wedstrijd uit te zenden, had heel kijkend (voetbalminnend) Nederland volop genoten! Aldus door dit resultaat beland bij de laatste vier, met Inter-Milaan, Arsenal en Anderlecht, had Ajax, zo zij het voor het zeggen had, van deze drie clubs het liefst tegen Arsenal uitgekomen. En waarom nu juist die wens voor Arsenal Ja, vooral in de, mogen we zeggen: oudere Ajax-kringen, ge nieten de Londenaren nog steeds een grote populariteit. Zeker, de Engelse league in het algemeen wordt hier in Nederland steeds met intense belangstelling gevolgd, doch Arsenal dat is voor ons nog altijd iets aparts, ondanks het feit dat als top- ploeg de Londenaren al sinds jaren niet meer zo van zich doen spreken. In onze verre herinnering ligt nog steeds, dat men een maal een elftal had, dat destijds zonder twijfel het beste club voetbal speelde, dat men zich maar kon voorstellen. Nóg liggen ons namen duidelijk in het geheugen van b.v. de voorhoede spelers: v.l.n.r. Bastin, David Jack, Lambert (later Ted Drake, bijgenaamd: de tank), Alex James en Hulme. U ziet: jaren ge leden, want de aanvalslinie bestond nog uit 5 spelers. Daar achter spil Roberts en linkshalf Dennis Compton (tevens ver- 1 RESTAURANT 0 BEETHOVENSTRAAT 55 telefoon 791706-791715 amsterdam-zuid 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 2