dagen werd toebedeeld als: de beste club van Nederland door alle voetbaltijden o.a. opgetekend: „En toch dwingt de bescheidenheid of zin voor werkelijkheid, dat laat ik in het midden de grote lof ons toegezwaaid, hoe zal ik het zeggen, wat gereserveerd te accepteren. Want nuchter bezien is 1929- 1939 niet alleen een Ajax-, maar óók een Feijenoord-periode geweest." En verder: Ajax en Feijenoord hebben onge twijfeld eikaars prestaties opgevoerd en ons het genot geschon ken van technisch hoogstaand en sportief voetbal", waarna besloten wordt met: onze club en de grote Rotterdamse, die méér met elkaar gemeen hebben dan alleen de kleuren." (Adé in het Jubileum-boek: 50 jaar Ajax.) Ja, zo was dat toen zo is het nu. Over de laatste jaren in een AjaxFeijenoord of FeijenoordAjax vergelijking te spre ken kan o.i. hier gevoeglijk achterwege blijven; het is ons allen van A tot Z F) bekend. Hoe en hoelang beide door zullen kunnen gaan zich zó ver nationaal boven zelfs no. 3 op de ranglijst te handhaven, hoe en hoelang zij internationaal in staat zullen zijn hun tot op heden zo indrukwekkende rol te vervullen Zal, gelet op beider deelname aan de Europa Cup I en PSV's optreden in Europa Cup II, er nu het volgend seizoen een Sparta, ADO, FC Twente, Go Ahead of wie anders ook eens verandering, al is het maar verbreding in de „top" brengen? Wait and see! Zeker is dat, zowel voor de spelers, coach-trainer alsook de leiding van een club, het beoefenen, leiden en bedrijven van prof-voetbal als een bijzonder moeilijke aangelegenheid moet worden aangemerkt. Maar dat is een hoofdstuk misschien wel drie apart, waarover dezerzijds t.z.t. nog wel eens gebabbeld kan worden of in deze kolommen gaarne plaats wordt inge ruimd indien anderen daarover hun zienswijze kenbaar willen maken. Om thans de andere gebeurtenissen zo kort mogelijk de revue te laten passeren: De „instuif" in Krasnapolsky, na het behalen van de ere-titel op 18 mei jl.ten behoeve van iedereen die Ajax wenste te felicite ren met het succes, viel min of meer in het water door de aan wezigheid van een aantal al te „enthousiaste??" lieden, lees: herrieschoppers. Een en ander gaf helaas aan, dat het heden ten dage niet meer mogelijk is iets aardigs voor jan-en-alleman op touw te zetten de HH proleten maken dit dan even gauw onmogelijk! Op diezelfde 18e mei jubileerde „groundman" Henk Angel; u weet uit het vorig clubblad, dat hij 25 jaar bij Ajax was. Wel, vóór de wedstrijd AjaxSVV werd hij, in tegenwoordigheid van AjaxSVV - Johan en Dick ver in de Schiedamse defensie zijn echtgenote, gehuldigd, daarbij toegesproken door voorzitter Jaap van Praag alsook Rinus Michels, die beiden hun woorden vergezeld deden gaan van fraaie cadeaux. Henk verzocht ons langs deze weg u allen die deze dag voor hem tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt, hartelijk dank te zeggen. Bij deze. De officiële receptie in het Doelen-Hotel is een bijzonder druk bezochte en warme! bijeenkomst geworden. Vele, vele bloemstukken werden aangedragen, sprekers als wethouder Koets namens het gemeentebestuur (vraag: welk cadeau Ajax wenste? Jaap van Praag: geen belasting meer!!), de heer Van Dalen (KNVB), mr. Heukels (Blauw-Wit) e.a. putten zich uit in lof aan het adres van onze club en niet alleen ten aanzien van de fraaie prestatie van ons eerste elftal, doch o.a. ook de jeugd werd door de heer Wiewei (KNVB afd. Amsterdam) met nadruk geprezen. Rinus Michels sloot de rij met een aandachtig aangehoorde speech, waarbij de slotaccoorden tot zijn spelers het karakter droegen van: „Alle Menschen werden Brüder Zoals gewoonlijk beantwoordde onze president iedere spreker op de hem bekende vlotte wijze. Niet onvermeld mag blijven dat ook ere-voorzitter Marius Kool haas (3 mei jl. 83 jaar geworden, bravo!) de receptie met zijn aanwezigheid opluisterde. Een informatie bij „Secco" aangaande de verrichtingen van Ajax B bracht niet veel, maar wel goed nieuws op. De coach van onze reserves was door allerlei omstandigheden zeer druk in beslag genomen; o.a. doordat enkele van onze jonge B-spelers ook hebben deelgenomen aan verschillende toernooien en zulks kost uiteraard de nodige voorbereiding. Nu, dat is allemaal niet voor niets geweest, vernamen wij. Naast het succes i.e. het winnen van ons eigen Insulinde-Cup Jubileum- toernooi, waarover elders meer in woord en beeld, was er het uitstekend optreden in het Blauw-Wit-toernooi met de grandiose finale: AjaxFeijenoord, door de Rotterdammers met 10 gewonnen. Dan stond er nóg een ontmoeting op het programma tegen Feijenoord en wel in het kader van de B-elftallen; nog diende FbAb gespeeld te worden. Welnu, hier hebben zowel Rotter dam als Amsterdam een partij op de grasmat gelegd met Ajax als de beste van de twee waarvan de toeschouwers met volle teugen gesmuld hebben. Feijenoord nam de leiding uit een aanvechtbare strafschop, doch een mooi doelpunt van Van Wensveen bracht de partijen weer op gelijke voet. Feijenoord is intussen kampioen geworden, waarmede alsnog onze felicitaties. Ajax eindigde met 4 punten achterstand op de eervolle tweede plaats. Als we ons eerdere beschouwingen over het B-team herinneren, waarin naar voren kwam dat, gelet Bij Henk Angel's zilveren „ambts"-jubileum nog vele jaren, Henk! 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 28