WlRHV AJAX KAMPIOEN VAK KEDERL DITISDEMAN f DIT IS Z'N BIER /AMSTElX GO AHEAD WINT VAN FEYENOORD. s. Een 32 zege te Deventer. Waar enliele AJacieüen misschien nog wel •p gehoopt hebben maar die hoop nauwelijks durfden uitspreken is geschied: Ajax werd voor de derde maal kampioen van Nederland. De Ajax-bestuurders zelf hadden er niet meer op gerekend, want anders zou secretaris Koolhaas wel in Amsterdam geweest zijn om de felicitaties in ontvangst te nemen. Zomer sporten, vacanties, en kleine uitstapjes maak ten het zelfs niet mogelijk, dat de Ajax-schare bij elkander getrommeld werd, otn het heuge lijke feit te vieren. Maar wat in het vat is verzuurt niet: plannen voor een benefiet-wed strijd voor trainer Jack Reynolds die 12 k jaar in Ajax-diengt is bestonden reeds en A\e. wedstrijd zal nu tevens benut worden, om 22 Juni 1931 - DE TELE' SPORT EN WEDSTRIJDEN. wedstrijd hebben bijgewoond volkomen gere habiliteerd van de slechte resultaten in den strijd'tegen'Ajax en P. S. V. Feyenoord heeft dezen middag wel zeer teleurgesteld. Haar mid denlinie heeft niet aan de in haar gestelde ver wachtingen beantwoord. Zij werd door de De venter middenlinie verre in de schaduw ge steld; Halle was hier de uitnemende spil, waar alles om draafde, die door zijn superieure spel veel tot de overwinning heeft bijgedragen. Het was een tactische foTj.t, Van Heel in de voorhoede te plaatsen. In 1de halflinie had hij tegen den goed spelenden roodgelen vleugel heel wat nuttiger werk kunnen verrichten. De backs van Feyenoord mogen dan ook een P^yj^gk; overwicht voor <je ploeg beteekenen ^,1 tezeo «trijd schoten en Bal en Van Dijke te snelheid te kort tegen de vlugge Go Auead-aanvalslinie. Dit onderdeel van het elftal was bij de thuisclub weer veel en ve^l beter verzorgd. Het tweetal Brilleman, Jan de Kreek voldeed uitmuntend, vooral eerstge noemde voelt zich hoe langer hoe meer op de backplaats thuis. Onder leiding vanscheidsrechter v. d. Dun- gen stelde Go Ahead zich compleet op, terwijl Feyenoord Burg inplaats Van Heijzen op de bet Ajax-elftal te huldigen. linksbuitenplaats had. Nadat enkele goed op- Over de geheele linie is dit seizoen voor Ajax gezette aanvallen van Feyenoord waren mis- een succesjaar geworden, want van de 13 elf- lukt werd Go Ahead geleidelijk sterker. De tajfn waarmede Ajax aan de competitie deel-i Deventcnaren, die weinig meer te verliezen mam" hebben er 8 den kampioenstitel verwor- hadden, speelden rustiger. Het binnentriq'ont- ven De elftallen 1 tot en met 5 en 3 junior- brak echter het noodige zelfvertrouwen en hoe elftallen a b i>n> c Enkele verdere cijfers wel zich voldoende goede kansen tot doelpun- «nreken misschien nog duidelijker. Het eerste ten voordedon, werden deze door plecht schie- ïlftal wn Ajax«peelde in totaal 20 competitie- ton misbruikt. Toch zou do wedstrijd een an- en kampioenswedstrijden, waarvan er slechts der aspect hebben gekregen, indien na onge dwee werden verloren. 6 in een gelijk spel eln- voer tien minuten Barcndregt zijn gomakke- Lden en 19 werden gewonnen. En do cijfers lUken plicht had gedaan. Na een snellen uitval oigden en w s Tlin. SOg. was liU dn gohcolo Dovcnter verdediging reeds 985 'ddelp. gepasseerd, zelf» doelman Hulle Incluis, doch voor en 327 tegen. ook Theater Tuschinski, met het daarvan bekende „orkest o.l.v. Max Tak" en het aangesloten Cabaret La Gaité het summum waren voor hé ja, gezellig een avondje uit. Welnu, donderdags dus Carlton, het prachtige diner, vol schittering, voor de mees ten van ons juniores de eerste keer zo'n belevenis, maakte een diepe indruk. Maar daar kwam bij vrijdagsavonds de tweede voorstelling in dat fraaie Theater Tuschinski met aan sluitend een nachtfeest (in die tijd nog geen sprake van een vrije zaterdag!) in het Cabaret, 't Jonge, 't jonge, het kon niet op. Wij menen ons op het toneel o.a. het optreden te herinneren van conferencier Louis Noiret („Ik woon op de hoek van een straatje Als hoofdfilm werd gedraaid de Nederlandse produktie: „Het meisje met het blauwe hoedje" met „starring" Lou Bandy en Truus van Aalten. Zaterdags een grandioze receptie, gevolgd door een banket voor officials en verdere genodigden, mét verlenging tot ver in de nachtelijke uren En zondagsmorgens, om kwart voor zeven, verzamelden zich eerste- en tweede-elftalspelers, bestuursleden e.a. met dames in de hall van het Centraal Station voor een veertiendaagse reis naar Zwitserland! „Er was," zo lezen wij uit de reisverhalen -van (wijlen) Jan Schoevaart, „eerst een voorstel om de Himalaya te gaan be klimmen en en-passant een paar wedstrijden tegen de Mongolen te spelen, maar er waren enigen die beweerden zeker te weten, dat daar dikwijls de scheidsrechter niet opkwam en dat je dan minstens drie maanden moest wachten op een invaller. Toen kwam er toevallig een invitatie uit Montreux binnen Zo'n feest hebben we, bij ons weten, nadien nimmer meer gehad, tenminste niet bij het behalen van een kampioenschap. We wer- dan ook steeds vaker no. 1. Toendertijd 1929-1939 der halve in tien seizoenen behaalde Ajax achtmaal het afdelings kampioenschap en veroverde daarvan vijf keer de landstitel. Hoezeer er dan „binnenwaarts" wel altijd de vreugde is over het behaalde succes, gaat de uitbundigheid begrijpelijk wel wat luwen Een vergelijking met een dergelijke situatie is momenteel ook min of meer aan de orde: na „goud" in 1957 en 1960, volgde het rijtje: 1966, 1967, 1968 en 1970. Van de laatste vijf seizoe nen viermaal de ere-titel en heet van de naald tweemaai de „doublé". Jawel, want de KNVB-beker kwam andermaal eerst in 1961, daarna gelijk met ons landskampioenschap van 1967 in ons bezit. En nu slaat natuurlijk het recente zeer fraaie succes van Feijenoord, met name het veroveren van de Europa Cup I (we komen daar straks nog verder op terug) bijzonder aan. De éér ste keer (let wel!) dat een Nederlandse club zoiets presteert. Enorm. En de uitbundigheid vanzelfsprekend vooral bij de Rot terdammers, doch ook elders, spreekt voor zich. En dat het succes van Ajax daar wat schuil onder gaat bovendien was in de competitie de voorsprong van onze jongens op Israels c.s. ook al zo groot, dat weken van te voren het binnenhalen van de landstitel door Amsterdam praktisch reeds vast stond er dus geen ontlading was van een zekere spanning en zeker niet bij 80! Dat onder captaincy van Velibor Vasovic het winnen van de KNVB-beker zeer gewild was, heeft PSV kunnen ondervinden de voorspellingen van een zekere heer Strik ten spijt en de vreugde van onze jongens hiérover werd danook niet onder stoelen of banken geschoven. Als we dan, als in een kaleidoscoop, de hierboven genoemde seizoenen vanaf 1966 aan het oog voorbij laten trekken, dan is daar ten aanzien van de Europa Cup-wedstrijden natuurlijk eerst: Liverpool! De onvergetelijke 51 hier en 22 daar, waardoor we ons in de kwartfinale plaatsten, die echter in Praag haar einde vond. Het jaar daarop als kampioen 1966-1967 het al in de eerste ronde loten tegen het toen almachtige Real Madrid, dat echter Ajax er pas na een uiterste krachtsinspanning (ver lenging in de Spaanse hoofdstad) met 21 onder kreeg. Opnieuw vanwege de landstitel 1967-1968 ten strijde op het hoogste Europese nievau, nu gesterkt door de gegroeide internationale ervaring. FC Nürnberg o.l.v. Max Merkel!, en met o.a. Cebinac u weet het nog? toen nog in de „kracht-van- haar-leven" werd in Amsterdam uitgeschakeld. Daarna volgde Fenerbahce. Menigeen zal zich de ongelooflijke „modderpartij" in de Turkse hoofdstad nog herinneren. Zeggen we dan verder: Benfica, Parijs, de beslissende slag! Ook zo'n onvergetelijke gebeurtenis in de Ajax-historie. Zouden we in dit kader misschien Trnava (Spartak) wél moeten overslaan? Laten we hier niet vergeten dat de Slowaken en hoe! Johan al spoedig naar de kleedkamer „trapten", waardoor in deze zeer moeilijk uit wedstrijd de Ajax-taktiek ernstig werd ontregeld. Maar niettemin werd stand gehouden op een wijze, waarbij menig ander reeds lang door de knieën zou zijn gegaan We haalden: de finale. Als eerste Nederlandse club. Konden daarin echter niet reiken aan een resultaat als dat van Feijenoord op 6 mei jl. Maar alles met elkaar menen wij, aan de hand van het zojuist T IKr 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 25