henk groot bernard visser dit wordt de gelijkmaker (33). De bal, komende van de voet van Wim Suurbier, gaat óver Treytel heen in het doel Met schrik lazen wij in één onzer dagbladen dat dr. Rolink van mening is, dat Henk Groot, als voetballer, verleden tijd is. Dokter of géén dokter, je wil je dan zelf nog even voorhouden. ach, wat weet die man er nou van het zal allemaal nog wel meevallen. Maar na deze eerste reactie komt het realiteitsbesef dat dr. Ro link niet zó maar iemand is, maar een sport-specialist die er letterlijk alles van af weet. Even wil je hem dan nog verwijten, dat deze kei van een dokter onze Henk Groot toch wel weer 100 procent beter had kunnen maken. Dat is dan weer die dom me hoop van de leek in deze zaken, die Henk Groot gewoonweg niet missen wil. Maar reken er op, dat als dr. Rolink ,,nee" zegt, het ook een on herroepelijke waarheid is. Na Polen, bleven we steeds maar hopen, t.z.t. de sympathieke figuur, die Henk Groot voor ons allen is, weer spoedig achter de bal te zien draven. Zijn verfijnde spelkwaliteiten, waarvan wij jarenlang hebben mogen genieten, waren eenvoudig niet weg te denken! En toch is het blijkbaar zo ver! Uiteraard zien wij meermalen vertrouwde en verdienstelijke figu ren uit ons Ajax verdwijnen, al of niet met onze niet-gevraagde instemming, maar daarbij gelden dan andere factoren, waarvan de beoordeling bij andere, zakelijke of deskundige instanties, ligt. Om echter op deze wijze van de voetbalsport afscheid te moeten nemen, lijkt ons, in de allereerste plaats, voor Henk Groot zelf een hele nare zaak. We weten dat hij ,,beroeps"-voetballer was, maar ook weten we dat hij voetbalde omdat hij het graag deed, en hij deed dit dan altijd naar genoegen van iedereen. Henk Groot was niet alleen één onzer nuttigste en spectaculairste spelers, maar tevens één der zeer correcte. Dat uitgesproken hij, die een tegenstander nooit enig letsel heeft toegebracht, door een dergelijke handeling voor het Nederlandse voetbal verloren is, is wel zeer triest. 't Is een schrale troost, maar wij hopen dat Henk Groot ervan overtuigd is, dat ons aller sympathie naar hem uitgaat en dat hij niet licht zal worden vergeten. Misschien dat zijn „kunde" voor de voetbalsport nog op een ander niveau blijft meespreken. Wij hopen het van harte! GERARD WIERTZ jubileum Onze groundman Henk Angel zal 18 mei aanstaande de dag herdenken, waarop hij 25 jaar geleden in dienst bij onze club kwam. Henk, onze hartelijke gelukwensen en nog vele jaren moderne haarverzorging plantage middenlaan 66 t/o artis-aquarium 12 AjaxFeyenoord (33) - Eddy Treytel heeft het projectiel-achtige schot van Keizer niet weten te verwerken en Johan scoort Ajax' tweede doelpunt

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 12