zo is honkbal de bal is rond vuurwerk Bekerstrijd: AjaxFeijenoord. Spanning voor het Rotterdamse doel Hoewel nog maar pas februari met sneeuw en ijs de zomer komt in het zicht. En daarmede wordt o.a. de aandacht gevestigd op zomersporten als atletiek, roeien, cricket en honkbal. Baseball, zoals dat in het land, waar het meer dan een eeuw geleden geboren werd de Verenigde Staten van Noord-Amerika heet. De Ajax-honkbalcommissie is reeds actief werkzaam (is ze eigen lijk altijd; na de competitie alweer plannen en voorbereiding voor het komende seizoen enz. enz.) en roept vooral de jeugd op! De jeugd leeftijd 1015 jaar om zich te melden voor de a.s. Bleesing-Competitie resp. Babe Ruth-League. De eerste, (wijlen) de heer Bleesing, behoorde tot de pioniers bij de invoering van de honkbalsport in Nederland; Babe Ruth is een der beroemdste Amerikaanse baseballspelers geweest. Zonder verhoging van contributie is het mogelijk bij Ajax het fasci nerende spel, dat honkbal heet, te beoefenen resp. te spelen. Zoek eens contact met een der volgende adressen: de heren: F. Borgman, Van 't Hofflaan 5, tel. 921652; W. Niepoth, Kinderdijk straat 61, tel. 790105; R. Schnitker, Kromme Mijdrechtstraat 66, tel. 794759. Dan kun je tevens vragen hoe in het bezit te komen van het interes sante boekje: Zo is honkbal, de Nederlandse vertaling (Martin Bremer) van de door Wilson Lloyd geschreven en Eric Gurney ge- illustreerde uitgave: Baseball made plain. Als je de inhoud hiervan hebt doorgelezen zal dit zeker niet alleen aanleiding zijn je als honkballer aan te melden, je zult tevens de grote wedstrijden beter kunnen volgen. Daarom doe het nu! Je zult er geen spijt van hebben. DE HONKBAL-COMMISSIE door DICK ARIESE (Uitgave: J. H. de Bussy N.V. Prijs 5,90) Op het veld, tijdens het spel, maar door en in het spel graag; vanaf de tribune neen, liever niet! Niet alleen bij ons, maar algemeen in ons landje, worden we weke lijks vergast (soms in dubbele betekenis) op vuurwerk. De entrée der spelers en praktisch elk doelpunt van de eigen club, wel te verstaan moeten tegenwoordig zo hoog nodig steeds worden begroet met vuurpijlen van diverse aard. ledereen is natuurlijk vrij zijn financiën zelf te regelen, maar toch zou ik deze vuurwerk-maniakken gaarne in overweging geven hun geld anders en beter te besteden. Stort het b.v. in de kas van de jeugdafdeling van uw club. Dit lijkt me prettiger voor uw favorieten- in-spé, dan vandaag of morgen een vuurbal in hun nek te krijgen, of een oog te moeten missen! Vuurwerk kan zeer mooi zijn, mits door deskundigen en op de juiste plaats toegepast. Een voetbalveld, tijdens een wedstrijd, is dit beslist niet! De dagbladen hebben reeds uit en terna geschreven over de ge varen, die het ontsteken van vuurwerk kunnen opleveren. Diverse ongevallen zijn ons uit de pers reeds bekend geworden. Beste vrienden, stop er nü mee, voordat wij, ook in eigen huis, ongelukken te betreuren krijgen!! Uw enthousiasme kunnen we niet missen, maar dit is toch echt wel op een andere wijze kenbaar te maken. G. J. WIERTZ ,,Een speelse dribbel door het Rijk van Koning Voetbal", aldus wordt de titel van een door Dick Ariese sportredactie Algemeen Handelsblad geschreven boekje: ,,De Bal in Rond", nogeens nader aangeduid.. Nu, dat is het dan ook wel geworden. Zo'n dribbel. Zijn we de laatste tijd wel eens wat „overspoeld" geworden met speciale werken, gewijd aan Feijenoord, Ajax of beroemde sterren elders, hier hebben we te maken met een meer all-round voetbalboek, waarin de voetballerij zelf, het hooggeëerde publiek, Pélé e.a., de scheidsrechters en tenslotte de systemen van 1-2-7 naar 4-3-3 op veelzijdige wijze worden behandeld. Omtrent de clubkostuums, voorkomende in de voetbalalmanak 19071908 vinden we o.a. aangegeven: Concordia: zwart en wit loodrecht gestreept hemd, zwarte broek, zwart en wit gestreepte pet. En over de terrein- en kleedgelegenheid in die dagen: Ajax Amsterdam: Middenweg. Van Centraal Station met tram (lijn 9) tot einde Linnaeusstraat. Vandaar loopende naar hoeve „Bercks- hove" aan de linkerzijde van den Middenweg. Van einde tram lijn tot terrein is 15 minuten loopen mits niet bij den over weg van den spoorbaan (Linnaeusstraat) behoeft te worden ge wacht. De kleedkamer is schuin tegenover de hoeve bij café Brokel- man. Ruim 60 jaar geleden! Vandaar de oude spelling. Wij menen wel te mogen constateren dat de schrijver er in ge slaagd is een boeiend geheel te scheppen, waarin interessante ge beurtenissen aan het oog voorbij trekken. Ja, we raden U aan uw boekenbezit met „De Bal is Rond" aan te vullen. T. M. 29

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 29