'paris vaut bien une messe' even aandacht Wanneer ik de historica geloven mag, werd Hendrik IV in 1593 katholiek, omdat hij anders geen Koning van Frankrijk kon worden. Hij moet toen de gevleugelde woorden hebben gesproken: „Paris vaut bien une messe". „Parijs is wel een mis waard". Met een variant op deze historische beroemde uitspraak zou ik in deze kolommen willen zeggen, dat Parijs ook wel een beslissings wedstrijd waard is tussen Ajax en Benfica. Op de vijfde maart van het jaar 1969 stond Parijs in het teken van de Nederlanders, van de Amsterdammers vooral, van een machtig Ajax-supporterslegioen, dat de indrukwekkende Parijse boulevards bevolkte. Tot laat in de nacht. En dan de wedstrijd in het Stade de Colombes; Jacques Goddet schreef in L'Equipe over: „de fanatieke Batavieren, die een paar uur lang een sonore achtergrond vormden van hartstocht en enthousias me zonder agressiviteit, zwaar klinkend gezang." Een ander Frans dagblad karakteriseert de Nederlandse „Afvaardi ging" als volgt: „Het ruikt er naar bier om met Jacques Brei te spreken." L'Equipe, de grootste Franse sportkrant, heeft verder nog een com mentaar, speciaal over de Nederlanders: „Het geweldige, vrolijke en goedgeklede legioen van zingende en drinkende Nederlanders". Ja, en dan Parijs. Over deze machtige stad aan de Seine zou ik nog wel een aantal kolommen kunnen vol schrijven. Parijs is een grote, enorme boeiende, maar ook vermoeiende stad. De indrukken, die men opdoet, zijn zo overweldigend Wanneer ik diep in de nacht in mijn hotel mij te ruste leg, voel ik mij als een uitgeknepen citroen. En slaap. Als een os. Al heel vroeg in de ochtend ontwaakt Parijs weer. Een nieuwe dag. Parijsenaars gaan aan de arbeid. De metro's worden bevolkt. Een wereldstad gaat leven. De kassier van de Banque de Parisiennne glimlacht tegen me, wan neer ik met mijn Hollandse guldens nog wat Franse francs bij hem kopen kom. „Ajax d'Amsterdam" vraagt hij. „Oui" antwoord ik. Dan schudt hij mij de hand en feliciteert mij met de overwinning. „Ajax d'Amster dam trés magnifique," zegt hij. J. H. H. De firma Rombouts Internationale Transporten te Schiedam, Kom- miezenlaan 12, vraagt de aandacht voor het volgende: „In de nacht van 5 op 6 maart j.l. (de nacht na de glorieuze over winning van Ajax op Benfica) deed zich op de rijksweg van Gent naar Antwerpen, op circa 15 km voor Antwerpen onder de gemeente St. Niklaas een ernstig ongeval voor waarbij aan één van onze vrachtwagens grote materiële schade werd toegebracht (circa 50.000,—). Volgens een tweetal getuigen was dit ongeval het gevolg van het te ver naar rechts uitwijken van een Nederlandse autobus met Ajax- supporters. Helaas kon door de enorme hoeveelheid autobussen welke in file onmiddellijk na het ongeval passeerden niet achterhaald worden wat het kenteken was noch enige beschrijving gegeven worden van de autobus zelf. Kort na het ongeval zijn diverse Nederlandse auto's gestopt doch zijn helaas zonder opgave van naam of iets dergelijks in verband met de verkeerssituatie ter plaatse onmiddellijk weer doorgereden. De inzittenden van de autobus in kwestie en ook zeker die van de autobus welke erachter reed moeten ons inziens het ongeval be merkt hebben. Het ontbreken van meerdere getuigen welke mogelijk kunnen leiden tot een oplossing van dit ongeval berokkenen ons grote materiële schade, aangezien bij ontbreken van verdere getuigen ofwel een schuldige de verzekering niet tot schade-uitkering overgaat." Tot slot wordt nog gezegd, dat aan diegene, wiens inlichtingen tot opheldering van deze zaak kunnen leiden, een beloning van 500, zal worden verstrekt. Inlichtingen op telefoonnummer 010150283 of 018292503. Het Legioen uit alle delen van het land. 22

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 22