colombes „Paris vaut bien une messe."1 Ajax heeft het 'em geleverd. Ajax heeft het 'em gelapt. Nu niet langer meer gezeverd, niet meer achter 't oor gekrabd. Was de Lissabonse 31 volgens Gloria al grijs. Op z'n hart viel als een keisteen de beslissing in Parijs. Gloria die de „Latijnen" meer kans op een zege geeft dan waar minder zon wil schijnen, waar men sport minder „beleeft", kan nu moeilijk nog beweren (hij zag het niet somber in) dat hij ons nog veel kan leren na dit schitterend gewin. Ajax wist het blank te houwen zolang het de wedstrijd gold. Schenkt verlengen soms vertrouwen? Want als dan de bal goed rolt! Heel de sportminnende natie, al wie staat in „WIE IS WIE" was present bij de invasie van het altoos „Gaie Paris". Voeg daarbij de vele klanten die a 11 ij d naar Ajax gaan en die zich daar breeduit planten zo dat anderen mogen staan, en u krijgt een vrij goed beeld van wie er was en wie er zat, daar waar steeds weer wordt gekweeld van Piet Hein's zilvervlotenschat. D'eerste goal zou zijn gehouwen door 'n meer excellente kiep. Werd door Cruijff-effect een gouwen! Ineens 't bij ons veel beter liep. Bij Benfica echter kregen ze een „ram". - En 't wil niet meer als „Var'"2 Inge is gestegen tot matchmaker; scoort twee keer. Vreugde in alle ernst. N a s c h r if t En nu maar voordelig loten. De „United" met Sjors Best werd door Gert Bals opgespoten. „Spartak," wou de grote rest. Maar hoe denkt men over „Celtic"? (wint thuis, hoop ik, van Milaan). Deze Schotse club vermeld ik niet omdat ik van geweld schrik („Buenos-Aires", denk daar aan zijn gestart met een speld'prik). Celtic voert nog in z'n vaan: „Hard doch fair er tegenaan." Waarheidswedstrijddag, 5-3-'69 B. S. LE MARCHÉ 1 „Parijs is wel een mis waard" zou zijn gezegd door Hendrik IV toen deze zich liet bekéren (niet: békeren) omdat in 1593 hij als Hugenoot geen koning van Frankrijk kon worden. 2 „Var" is Zweeds voor „onze". Wat niet wegneemt, allen waren first class met de duim omhoog! Zetten het op haar'n en snaren, zó dat het er niet om loog. Onze knapen alle hulde voor de machtige partij. Weliswaar het ons vervulde eerst met pijn in buik en zij Doch wie zijn tenslotte „w ij" „Eind goed, al goed"; w ij zijn BLIJ! DANKBETUIGING Van deze gelegenheid wil ik gaarne gebruik maken mijn dank uit te spreken voor het fraaie bloemstuk dat ik t.g.v. het bereiken van 70 jaar van Ajax mocht ontvangen. Tevens dank voor de hartelijke belangstelling van diverse Ajacieden, de meesten niet meer spelend behalve dan Klaas Nuninga, wiens medeleven bij zonder op prijs wordt gesteld. Het waren drukke maar zeer plezierige dagen. Uw, A. B. MELCHERS 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 12