uit de bestuurskamer Huldiging der 60-, 50- en 40-jarige leden. Voorzitter VAN PRAAG spreekt tot FONS PELSER, van wiens 75 levensjaren in 60 daarvan AJAX zo'n belangrijke rol speelde en hij voor Ajax onze Kroniek. Wel, daar was deze ontmoeting wel een voor beeld van. Na aanvankelijk de leiding te hebben genomen door Danielsson (invaller voor een geblesseerde Piet Keizer) was een dekkingsfout in onze verdediging aanleiding tot 11. Tot de rust en zelfs heel lang daarna. Dit mede door sterk verdedigen van de Groningers, met wederom hun doelman Van Leeuwen in geweldige vorm. Maar de Ajax-druk werd toch te groot. Een fraaie bal van Swart bereikte Danielsson men dacht aan buitenspel maar de ,,ref" zag dat er niet in en onhoudbaar schoot Inge naar 21. Dat was 10 minuten voor het einde. In die 10 minuten zag Johan nog kans door handig omspelen van een GVAV-verdediger, inclusief doelman Van Leeuwen, de stand op 31 te brengen. Een belangrijke overwinning. A propos: FeijenoordSittardia 51, hetgeen de degradatie van deze Limburgers betekende. Resten nog drie wedstrijden. Verschil nog steeds: één punt vóór op Feijenoord. Op 17 mei a.s. wordt de laatste clubavond in SUISSE gehou den. Zoals ieder jaar te doen gebruikelijk, zal deze avond een wat speciaal feestelijk karakter krijgen. Er zijn aantrek kelijke prijzen en zo komt dus ALLEN! Ja, en dan wordt het alweer de hoogste tijd om onze kopij naar „GRAFICA" te brengen, waar de zetter reeds achter zijn machi ne zit te wachten. Gegroet dus u allen, tot de volgende keer. Misschien OQ? T. M. De heer E. H. van Tuijl heeft bij brief van 31 maart bedankt als lid van de Honkbalcommissie, nadat hij daar 26 jaar zit ting in heeft gehad. De bestuursleden Kraan en Westrik waren naar de kampioens receptie van DCG op zaterdagavond 27 april 1968. De Algemene Bond van Bejaarden in het Tuindorp Water graafsmeer krijgt een gift van 100,ter gelegenheid van zijn 20-jarig bestaan op 15 oktober 1968. Besloten werd om de leden die in de loop van 1968 respectie velijk 60, 50 of 40 jaar lid zijn, op zaterdag 27 april 1968, aanvang 16.30 uur, te huldigen. Ajax zal deelnemen aan een internationaal voetbaltoernooi, waarvoor in de toekomst elke nationale bond vier van de bo venste zes clubs van de competitie in kan schrijven. (Dit jaar drie clubs.) Ajax is ingedeeld in groep 2 met AC Torino en Atletico Madrid. Het wedstrijdprogramma is als volgt: 8 juni, aanvang half drie: AjaxTorino; 4 of 11 augustus: AjaxAtletico Madrid: 27 of 28 augustus: Atletico MadridAjax; 11 september: TorinoAjax. Er zijn in totaal 6 groepen. Winnaar van groep 1 speelt tegen nr. 2 van groep 3 Winnaar van groep 2 speelt tegen nr. 2 van groep 4 Winnaar van groep 3 speelt tegen nr. 2 van groep 1 Winnaar van groep 4 speelt tegen nr. 2 van groep 5 Winnaar van groep 5 speelt tegen nr. 2 van groep 6 Winnaar van groep 6 speelt tegen nr. 2 van groep 2 Verdere wedstrijden worden door loting vastgesteld. Maandagmiddag 29 april 1968 om half drie werd de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de bovenzaal en de be stuurskamer. De bedoeling is, alles vóór 1 augustus a.s. klaar te hebben. J. H. W. 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 5