sportspecialisten Peppy van dep Kap Wij leverden de complete uitrustingen voor vele verenigingen en scholen. 10 VESTIGINGEN Feijenoord klopte thuis een zeer zwak spelend Volendam met 41 en bleef dus in ons kielzog. Nog vijf wedstrijden NECAjax. Wederom een moeilijke opgave (och, iedere wed strijd in deze eindstrijd is zwaar). Maar NEC wilde voor eigen publiek iets goed maken voor de 91 nederlaag in Amsterdam. En het werd in alle opzichten moeilijk. Niet in de laatste plaats door de zeer onsportieve houding van het Nijmeegse publiek. Daar was men het unaniem over eens. Op meer dan schandalige wijze is men daar voornamelijk tegen de Ajax-spelers tekeer gegaan. Dat was intussen geen beletsel de beide punten mee naar Mokum te nemen, dank zij een doelpunt voor de rust van Klaas Nuninga en in de tweede helft door een „beauty" van Cruijff, die een van zijn solo's of „slaloms", zoals we dat tegen woordig in de Pers tegenkomen, met een fraai beheerst schot besloot. Onze Rotterdamse medegegadigden hadden wèl moeite met DWS in Amsterdam, doch zegevierden toch (12), zodat de afstand onveranderd bleef, met nog vier wedstrijden. Door de laatste wedstrijd in de voorronde met betrekking tot de KNVB-beker, nl. die tegen Blauw-Wit, benauwd met 10 te winnen, waren we aangeland in het rijk-der-laatste- zestien. Hier bracht de loting ons tegen het Utrechtse Velox, dat om deze reden 28 april jl. aan de Middenweg tegen ons in het veld trad. Hoewel men tegen een kalm spelend Ajax een groot ge deelte van de eerste helft nog wel was opgewassen, bleek niet temin zelfs dit tempo nog te hoog voor de bezoekers. Bleef de score bij de rust beperkt tot 10 (Cruijff), in de tweede helft sportartikelen sportieve confectie speelgoed camping SPORTMAGAZIJN werd deze stand geleidelijk gebracht op 50 (Cruijff, Daniels- son, Groot en Nuninga), waarna Velox zowaar de eer nog kon redden. Thans verblijvende bij de resterende acht clubs, krijgen we 14 mei a.s. Elinkwijk op bezoek. De bijeenkomst van de leden der Ajax-Bordjesclub is er een geweest, die tot de beste behoorde welke wij de laatste jaren hebben meegemaakt. Zo'n dikke zeventig „ouwe knarren", waaronder ook ere-president Marius Koolhaas, gaven acte de presence en vonden Wim Volkers als tafelpresident deze avond gewoon in topvorm. Waar hij het allemaal vandaan haalde Als gasten waren aanwezig drs. Grünwald, als psycholoog aan Ajax verbonden, en dr. Zeven. Dr. Rolink was helaas verhinderd, evenals de andere genodigde: trainer Rinus Michels. Voorzitter Jaap van Praag, zo van vakantie op Majorca terug gekeerd en zodanig getint dat hij zonder bezwaar deel zou kun nen uitmaken van The Four Tops om maar eens in zijn bran che te blijven deed in zijn toespraak nog eens uitkomen hoe belangrijk die ouwe garde voor een club als Ajax wel is. Een onvervangbare ruggesteun Natuurlijk werd het clublied van de bordjesclub weer uit volle borst gelanceerd, begeleid door „Mike" van Praag en zijn mu sici (hulde), terwijl Shirley (initiatief van Jaap) op voortreffe lijke wijze haar steentje bijdroeg aan het welslagen van deze avond. Tenslotte onze welgemeende dank namens alle deelnemers aan het Comité van onze club voor de goede organisatie, dank aan vriend Kolman voor zijn prachtige tafelversiering en alle anderen die hun beste beentje hebben voorgezet. Van Arie de Wit Sr. vernamen wij dat zijn broer Rikus in het Weesperplein-ziekenhuis is opgenomen, als gevolg van een on geval. Hij liep daarbij een ernstige heupblessure op, die wel de nodige tijd zal vergen om volkomen te genezen. Rikus, van harte beterschap gewenst namens al je Ajax-vrienden. Bedenk: „old soldiers never die met andere woorden: Ajax-kop óp, ook hier kom je doorheen. Hou je taai! Het zal hen, die gewoon waren, hetzij op grond van een oude relatie met Ajax, hetzij op ruilnummer-basis, ons clubblad in hun bezit te krijgen, zijn opgevallen dat het Ajax-Nieuws hen niet meer bereikt. Dat klopt ook wel; het bestuur heeft nl. kortgeleden besloten de uitgifte van ons cluborgaan in bovenstaande gevallen drastisch te beperken. In principe zal voortaan alleen aan clubs, die bij ons eerste elftal zijn ingedeeld, nog toezending plaatsvinden, alsmede aan enkele andere daarvoor speciaal in aanmerking komende o.a. officiële adressen. Het is werkelijk ergerlijk, op welk een nonchalante wijze de heren spelers met hun spulletjes omspringen, aldus meldt ons trainer Bob Haarms. Er liggen bij Ome Jan (Lens) diverse shirts, broekjes, trainings blouses etc. etc., waarbij verzocht wordt een en ander nog vóór het einde van het seizoen te komen terughalen. Anders wordt er opruiming gehouden; er is nl. geen lust om er een bewaarplaats op na te houden! AJAX—GVAV 3—1 Alle nog resterende wedstrijden zijn moeilijk, schreven we in 4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 4