de felicitaties Saint Germain des Prés Ergens op deze bladzijden vindt u wederom de gebruikelijke vermelding van degenen, die elk op hun eigen wijze ons huldigen vanwege dit dertiende landskampioenschap. Daarbij is, qua aantal, de lijst van telegrammen, brieven, kaar ten etc. zo groot, dat we hier wel met een eenvoudige opgave van de naam (namen) van de afzender(s) moeten volstaan; het zou niet doenlijk zijn, zoals u ook wel kunt begrijpen, de vol ledige inhoud die daar vaak echt wel aanleiding toe zou geven hier af te drukken. Om daar evenwel toch niet geheel aan voorbij te gaan, hebben we, zo maar voor de vuist weg, toch wat gepakt, nl. achter de naam een kort citaat uit hun gelukwens, uit dankbaarheid jegens allen, die ons zo rijkelijk met hun felicitaties hebben bedacht. Een uitzondering hebben wij gemeend te moeten maken voor een brief van de echtgenote van de helaas te vroeg ontslapen Lo Brunt, ook van Ajax zulk een goed vriend: ,,Met deze wil ik jou (de brief is aan onze voorzitter ge richt. Red.) en het bestuur complimenteren met het be haalde kampioenschap. Het is enorm fijn en een geweldig succes. Door bijzondere omstandigheden kon ik de wedstrijd niet bijwonen, maar heb wel intens meegeleefd. Van harte hoop ik dat ook het nieuwe seizoen voorspoedig zal zijn en wens Ajax het allerbeste voor de toekomst. Met vriendelijke groeten, A. Brunt-Paape" Dan was er een schrijven van dr. Kater. Wetende hoe druk het leven van een arts wel is, menen wij zijn vrij uitvoerig epistel niet beter te kunnen waarderen, dan door het hier in zijn geheel weer te geven, mede omdat tevens blijkt dat hier wel een zeer ouwe-trouwe Ajax-aanhanger aan het woord is: .Zondag zag ik Ajax kampioen worden, zij het dat deze wedstrijd mij niet voldeed. Maar omdat de omstandig heden hiertoe sterk hadden bijgedragen, kon ik dit wel verwachten en ik wil u allen van harte gelukwensen met dit verdiende kampioenschap. Temeer omdat u in staat bent gebleken om dit ondanks een behoorlijke achterstand toch te bereiken. Als Ajax-supporter loop ik al mee sinds de roemruchte jaren van De Nairis, Gupfert, Broekman, Keizer (Gerard, Red.), Pelser en andere beroemde spelers uit die tijd. Toen ik per stoomtram tot de Middenweg reed en de hele week niet te spreken was wanneer Ajax verloor. Éénmaal heb ik als captain van een studenten-elftal op het oude veld een voorwedstrijd gespeeld wat een evenement was dat toen. Wanneer mijn praktijk het toelaat, ga ik nog steeds graag kijken, zij het veel te weinig naar mijn zin. Heel veel geluk, Ajax." OP DE AJAX-RECEPTIE Zondagsavonds Krasnapolsky ,.Van-je-heija-heija-heija-DWS" Geïnspireerd door Ajax-voorzitter Van Praag voor DWS-secretaris Luikinga Tenslotte het gelukstelegram-van-twee-kantjes uit Eindhoven van, zoals de ondertekening luidt: jullie medelid en supporter P. F. S. Otten. De telegrafische speech luidt aldus: „Heel veel dank voor uitnodiging voor de kampioensrecep tie voor zaterdag 8 juni a.s. hedenavond ontvangen stop tot mijn zeer groot leedwezen kan ik aan uw zeer op prijs gestelde uitnodiging geen gevolg geven omdat ik die dag bruiloft moet bijwonen stop daarom mijn herhaalde harte lijkste gelukwensen met het kampioenschap hetwelk bij Ajax in goede handen is maar passen jullie maar op voor PSV in het volgend seizoen stop ik ben van Ajax en PSV lid plus nog andere meer en minder gerenommeerde voetbalclubs dus er is nog altijd wel in een van de be taalde en amateur groepen over welks kampioenschap ik mij zou kunnen verheugen en voor wat de ere divisie be treft het meest over dat van Ajax en eventueel met de nodige voorzichtigheid PSV beste sportgroeten en een mooie receptie jullie medelid en supporter P. F. S. Otten" BOWLING FOR EVERYONE Rembrandtsplein 10 - telefoon 239963 Directie: Carel C. Kamlag en Tom Manders 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 39