de wijze, waarop hij in gloedvolle be woordingen over ons aller goede Amster dam als sportstad sprak. Het warme applaus aan het eind van zijn rede bewees wel, hoezeer hij tót de aan wezigen gesproken had. Tot slot van de festiviteiten was daar dan nog het kampioensdiner in de stijlvolle omgeving van het Doelenhotel. Daarover zegt echter onze redacteur el ders het zijne. Wel wil ik niet verzuimen hier nog hulde te brengen aan mr. Catz, die ons tijdens het diner vergastte op zijn bekende wel bespraaktheid, terwijl hij voordien op meer dan voortreffelijke wijze de receptie had geleid. Ook de voorzitter van de Amster damse Sportpers, de heer B. M. Schilper- oort, dank ik voor zijn, ik mag wel zeggen sprankelende woorden, uitgesproken ,,te midden der kampioenen". Het seizoen 1967-1968 is teneinde doch praktisch gesproken ligt de nieuwe competitie al weer voor ons. Zij het dan nog niet wat het spel met het „bruine monster" betreft, als wel de organisatori sche voorbereiding. Tot allen, die zich zo wel bij het een, als het ander daarvoor willen inzetten, zou ik willen zeggen: vrienden, het wordt wederom een jaar van hard werken. Harder misschien wel dan ooit te voren. Rinus Michels maakte in die richting tijdens het diner een juiste opmer king welke ongeveer het volgende te ver staan gaf: nu we voor de dertiende keer en driemaal in successie kam pioen van Nederland geworden zijn, zou er misschien de geneigdheid bestaan om te denken: zo, we zijn er, volgend seizoen eens kalmpjes aan. Dat kan natuurlijk niet. Integendeel, straks zullen we ons op nieuw volledig moeten inzetten, met als doel de top te bereiken. Dat moet. Dat is onverbiddelijk bij het betaalde voetbal. Ja, zo is het inderdaad. En geldt dat na tuurlijk wel voornamelijk het eerste elftal, voor een goede gang van zaken zijn alle prestaties in Ajax belangrijk. Bij ons B-elftal b.v. is dat als reserve voor Ajax 1 in hoge mate het geval. Doch ook de ver richtingen van Ajax 3, 4, 5 en 6 alsmede de jeugd vragen niet minder onze belang stelling. Laat ons daarom besluiten om de taak die ons wacht zo goed mogelijk te vervullen tot verdere groei en bloei van ons geliefd Rood en Wit. J. VAN PRAAG RECEPTIE DOELENHOTEL Zoals we onze voorzitter deze middag veelvuldig konden aanschouwen RECEPTIE DOELENHOTEL Felicitatie door oud-international Roel Wiersma, als voorzitter van de Vereniging Van Contract-Spelers 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 37