van de voorzitter (in kampioensvorm) Succes heeft vele vaders Voor de goede orde: deze woorden zijn niet van mijzelf. Ik vond ze echter zeer toepasselijk op Ajax. Want wat mij bij het behalen van het dertiende landskampioen schap sterk aanspreekt, is de dank aan zovelen, van hoog tot laag. Aan onze spe lers voor hun voortreffelijke prestatie, aan onze zo eminente trainer Rinus Mi- chels met zijn assistenten, aan dr. Rolink en zijn medische staf, waar ik dan ook bij betrek onze uitstekende masseur Salo Muller Dank vooral ook aan mijn medebestuurs leden; we hadden meer dan de twee voor afgaande jaren met elkaar diverse moei lijkheden te overwinnen. Met grote erken telijkheid wil ik ook het werk der commis sieleden vermelden, die elk op hun terrein, doch een onverbrekelijk deel uitmakend van het Ajax-geheel, hun steentje bijdroe gen. Heel veel dank ook aan de Grote Pers voor de prettige en goede samenwerking. En mocht ik hier namen vergeten hebben neemt u 't mij niet kwalijk. Ik dank ook u! Het grootse van dit kampioenschap is: voor de derde maal in successie! Een unie ke prestatie in ons betaalde voetbal. Een verrichting ook, die moeilijk zal kunnen worden geëvenaard, laat staan overtrof fen. Een prestatie waar we danook bijzon der trots op zijn! Het is, ik zei het reeds eerder, een veel moeilijker jaar geweest dan daarvoor. Ik wil daarop hier in dit kampioens-clubblad niet verder ingaan; er volgt hierna nog het gebruikelijke Ajax-Nieuws Maar door die moeilijkheden wint, naar mijn mening, ook dit kampioenschap aan waarde. Ik geloof ook wel te mogen zeg gen, dat we het echt verdiend hebben. Onze Rotterdamse vrienden, Feijenoord, hebben ons tot het laatste toe wel dicht op de hielen gezeten zij hebben óók de kans gehad. Heel goede kans zelfs. En wat hun spel en techniek betreft, ook volkomen terecht. We verheugen ons er nu al weer op in het nieuwe seizoen de de gens met hen te mogen kruisen in een echt AjaxFeijenoord-duel (en omge keerd) als zijnde dé twee top voetbal- wedstrijden van het seizoen. En laat men nu niet denken dat wij het niet prettig zouden vinden indien andere clubs zich bij die top zouden aansluiten, met werkelijk voetbalspel wel graag. Om het aantrekkelijk te maken voor dat, voor ons allen onmisbare publiek! Wat ik verder ook speciaal zou willen ver- Scheidsrechter Ravens: hét fluitsignaal De finish! Inge redt zijn „hagchie". 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 35