Het landskampioenschap, dat A>ax nu voor de derde achtereen volgende maal heeft behaald, heeft van heel Amsterdam en dus ook van het Gemeentebestuur de belangstelling gehad, die het ten volle verdiende. Daarom wil ik mij nu vooral op de toekomst richten. Ik spreek dan ook de hoop uit, dat de voetbalsport in Amster dam zal opbloeien tengevolge van de hier behaalde kampioen schappen, zowel in het betaalde als in het amateurvoetbal; dat Ajax zijn hoge plaats in het Nederlandse voetbal zal weten te behouden en dat de fraaie resultaten van 1968, die door Am sterdammers ook in andere takken van sport worden geëven aard, door een zich vernieuwend en uitbreidend clubleven wor den bevorderd en gesteund, zodat aan sport en sportbeoefening een groeiend aantal Amsterdammers zal gaan deelnemen. Met een Wethouder als mascotte ben ik er zeker van, dat Ajax voor Feijenoord niet bang behoeft te zijn. Dr. I. SAMKALDEN Burgemeester van Amsterdam 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 34