bij de dertiende ere-titel ZONDAG 26 MEI 1968 De wedstrijd AjaxADO eindigt in een 21 overwinning voor Bals c.s. en daarmede is onze club voor de dertiende keer kam pioen van Nederland. En wat het bijzonder karakter van dat heugelijke feit ditmaal is, is de geweldige prestatie: de hoogste titel voor de derde achtereenvolgende keer te veroveren. Iets, wat tot op heden in het betaalde voetbal nog nimmer heeft plaatsgevonden. In reeds lang vervlogen jaren derhalve nog in de pure amateurtijd behaalde het eens zo roemruchte HVV (De Leeuw van Wassenaar) zelfs 4 jaar na elkaar de gouden plak (1900, 1901, 1902, 1903); Sparta 3x (1911, 1912, 1913), welke kunststukjes daarna ook in deze sector (amateur) zelfs niet meer konden worden herhaald. Dit bewijst niet alleen hoe moeilijk het is zoiets te volbrengen, het toont tevens aan hoe formidabel het door Ajax bereikte resultaat wel is. Hulde aan de spelers, trainer, bestuur en allen, die hun deel hadden in de eendrachtige samenwerking welke tot dit grote succes leidde. We spreken in de Ajax-historie over: de Gouden Ploeg (1917-1919), over de Gouden Eeuw (1929-1939). Wel, wat de „ploeg" betreft menen we te mogen vaststellen: de ge schiedenis herhaalt zich! En als we tien zo glorierijke jaren als die van 1929-1939 in ons voetbalbestaan tot „Eeuw" verklaren, dan zijn we daar momenteel nog wel niet aan toe, maar kan, mede gelet op andere grote verrichtingen in ons geliefd Rood en Wit, de huidige gang van zaken in de Ajax-annalen zeker als Gouden Tijd worden geboekstaafd. DE KAMPIOEN VAN NEDERLAND 1967/1968 V.l.n.r. staand: Tonny Pronk, Velibor Vasovic, Bennie Muller, Wim Suurbier, Henk Groot, Theo van Duivenbode, Ger Bals Hurkend: Sjaak Swart, Inge Danielsson, Johan Cruyff, Piet Keizer Op deze foto ontbreken: Klaas Nuninga en Barry Hulshof 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 31