ter inleiding Hi-Ha-Hoü Supporters doen dat zó, met de AJAX-aanvoerder De prachtige verrichting van ons eerste elftal was vanzelfsprekend vonden wij an dermaal aanleiding tot het doen verschijnen van een extra clubblad, waaruit de voetbal- glorie 1968, door de dappere Meerse Heiden in de Amstelstad gebracht, tot uitdrukking zou komen. Dank zij veler medewerking kwamen wij tot deze „hat trick", waarvan wij gaarne hopen dat een en ander uw belangstelling zal mogen hebben. De redactie 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 30