wij lazen voor u de eierslag op clubavond Uitslag (gebaseerd op moyenne-verbetering): SVA Ajax 1. Verkooy 1,42 1. Bollen 2,83 2. Oostra 0,346 2. Bieshaar 0,62 3. Jacobs 0,321 3. v. Mourik Sr. 0,605 4. De Munnik 0,287 4. Nolten 0,316 5. Moos 0,240 5. Smit 0,306 ,,Schlemielenprijs": Hoebert (SVA) en K. v. d. Toorren (Ajax). De Ajax-familie was weer present op de woensdag voor Pasen in „Suisse" voor de jaarlijkse strijd om de eieren, zowel op hei biljart als aan de kaarttafel. De dames, welke ook uitgenodigd waren en een aparte, gezel lige, vrolijke sfeer meebrachten, hebben zich geweldig geweerd bij het „gevecht" om de prijzen. Mevrouw La Fleur (u weet wel, die van de Big Boss) was de grote winnares aan de sjoelbak. Bijzonder goed. Op het biljart in klasse A werd onze „Good Old Keeper" Ziegler nummer één. Bravo voor deze vaste clubavond-bezoeker. In klasse B kwam de heer Grijzenhout als overwinnaar uit de strijd en in klasse C was oud-voetballer Giesler de grote man. Maar wat zou u zeggen van het gemengd klaverjassen, want daar kwam mevrouw Jubels jubelend even de grote prijs weg halen. Ik zal de punten-aantallen maar niet opsommen, want dan gaat u vergelijkingen maken en loopt o.a. ondergetekende met een kleur door het Ajax-leven heen. Maar een troost voor de heren was het wel, dat controle-commissielid Jan Ledegang de allergrootste prijs won. Bedankt voor deze redding, Jan. Steeds weer vragen wij ons af, hoe onze clubavond-commissie zo'n schat aan pracht-prijzen bij elkaar krijgt. Een groot geluk is het, dat dit hun zorg is en niet de onze, maar wij waarderen het zeer! Aan het eind van de avond deelde voorzitter Cor la Fleur (zo echt op zijn manier) de prijzen uit, waarbij enkelen wegens luidruchtigheid strafregels kregen. Eigen schuld. Ook de andere commissieleden, Karei v. Mourik en Frans Louwaard, hebben veel werk verzet voor het slagen van deze avond. Hiervoor onze dank, heren. Juist, u mist nog één naam en dat was bij nadere informatie een nare zaak: Karei v. d. Tooren was dezelfde morgen ziek ge worden. Karei, we hebben je gemist. Er waren weer veel leden en donateurs aanwezig. Er waren er ook niet, maar die hebben het mis, met zo'n clubgeest. Zou Ajax een uitzondering maken in het verenigingsleven der vooral semiprof-voetbalclubs? Het zou wel eens kunnen, hoor, want wij hebben prima elftallen, machtige trainers, zeer bekwame be stuurders, hard en goed werkende commissieleden en aan de stamtafel prettige praters én borrelaars. Proost W. MEESTER Clubblad „De Spartaan" In Voetbal international lazen wij, dat het Ajax-bestuur een uit nodiging, gericht aan haar juniores-A-team, om deel te nemen aan een jeugdtoernooi in Praag, heeft moeten afwijzen wegens reeds toegezegde deelname aan het Spartaan-toernooi met de Paasdagen in Amsterdam. Afspraak is afspraak, zult u zeggen. Akkoord, maar Praag is Praag. En wij zijn ervan overtuigd, dat menige andere club dan de Meerbewoners door de knieën zou zijn gegaan. Daarvoor onze hulde van de maand voor de Rood-Witten. Voetbalinternational Redelijk De clubbesturen gaan zich nu definitief tot een liga verenigen. We schreven reeds eerder, dat dit, na de aansluiting van de spelersvereniging bij het NVV, een gezonde ontwikkeling was. Slechts de sectie „betaald voetbal" van de KNVB zal er door in aanzien verliezen. Ajax heeft zijn eerste eisen al gesteld. Het wil voor elke speler, die het aan het Nederlands elftal afstaat, een bedrag van 3000, „De KNVB verdient met onze spelers geld," is kennelijk de re denering. „Wij willen met alle risico's die aan dit spelen vast zitten er ook wel wat van hebben." En dat is alleszins redelijk. Algemeen Handelsblad Ajacieden-vreters „Ik ben een Sparta-man, maar ik hoop dat Feijenoord wint, want het gaat ten slotte om Ajax." Deze uitspraak werd vastgelegd op een dezer dagen verschenen langspeelplaat van de Rotter damse voetbalvereniging Feijenoord, een uitgave van Modern te Rotterdam. De samensteller van de plaat heeft zich van het Feijenoord- devies „Geen woorden maar daden" weinig aangetrokken: 80 procent van de plaat is gesproken woord, 20 procent muziek en andere geluiden. Die muziek bestaat o.m. uit strijdliederen met zang, voortgebracht door de roemruchte Feijenoord Petten Club. Ajacieden en wellicht ook andere Amsterdammers, die zich niet mogen opwinden, kunnen deze plaat beter mijden: zij zullen het niet droog houden, wanneer uit de luidspreker de volgende woorden klinken: „Alle Ajacieden in een fles en schudden maar." Of: „Wij zijn de Ajacieden-vreters van Rotterdam." De plaat is dan ook kennelijk alleen bestemd voor Feijenoord-supporters. 25

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 25