nv r. GramoP TheOec^'C os f SPU' -** commissie natuurlijk een veel minder spectaculaire figuur, maar die desondanks enorm veel werk voor de honkbalafdeling van Ajax heeft verricht. Ook nu weer moeten we uit het hoofd her inneringen ophalen, maar als we ons niet vergissen, is Evert vele jaren de éénhoofdige leider van de honkbalafdeling van Ajax geweest. Zelf was hij in zijn jeugd, mede door een „zwakke" arm een matig honkballer, maar toch werd hij geheel door deze zomersport gegrepen. Zo zelfs, dat toen zijn actieve honkbal loopbaan achter de rug was, hij één der meest actieve en en thousiaste honkballeiders werd, die Ajax ooit heeft gehad. Later voelde hij zich vooral tot de jeugd aangetrokken en hoewel al weer heel lang geleden, herinneren we ons nog zeer goed, hoe hij samen met VVGA één der eerste jeugdhonkbaltoernooien in Nederland organiseerde; niet het eerste, want dat was al in 1929 door de toenmalige AGHC georganiseerd. Toen het Ajax-bestuur de noodzaak inzag, dat de honkbalcom missie uit méér personen zou bestaan, werd Evert van Tuyl met de honkbaljeugd belast. Hij heeft dit vele jaren met een nooit aflatend enthousiasme vrijwel in z'n eentje gedaan. Hoe hij het ieder jaar weer klaarspeelde twee of meer jeugdnegentallen te „runnen", zijn mede-commissieleden begrepen er niets van, maar Evert dééd dat. Hij deed dat niet zonder praten en dat wekte wel eens een weinig ergernis, maar dit laatste mocht niet verhinderen, dat een ieder het allergrootste respect voor het werk van Evert had. Ook hier was steeds een man aan bod, die het Ajax-hart op de juiste plaats droeg en altijd zal dragen. Hoewel we Evert's motieven om zich uit de honkbalcommissie terug te trekken niet precies kennen, zijn we er van overtuigd, dat als we zijn hulp ooit nog eens nodig zullen hebben, we ook op hem geen vergeefs beroep zullen doen. DE HONKBALCOMMISSIE service service cn CD service service 0) O CD 0) O <D CO service service service 0 service service service seiv Hof leve Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden Spui 6 voor uw radio Spui 6 voor uw televisie Spui 6 voor uw grammofoonplaten Spui 6 voor uw grammofoon Spui 6 voor uw radio-grammofoon Spui 6 voor uw stereo-weergave Spui 6 voor uw band-recorder Spui 6 voor uw grammofoon-meubel Spui 6 voor uw versterker Spui 6 voor uw reparatie 22

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 22