honkbalseizoen is reeds gestart Ajax Kampioen? WAGONS LITS/'COOK REIS- EN PASSAGEBUREAUX Komen de optimistische verwachtingen uit? Als dit clubblad verschijnt, is de honkbalcompetitie reeds ge start en hebben de beide Ajax-negentallen reeds enkele wed strijden achter de rug. Hopelijk met een goed resultaat, vooral wat het eerste negental betreft, want dit team heeft de taak de degradatie van vorig jaar ongedaan te maken en in slechts één seizoen het verloren gegane terrein te herwinnen. Wanneer we ons herinneren, dat de degradatie vorig jaar uit de hoofdklasse eigenlijk niet geheel en al nodig is geweest, omdat Ajax be slist niet de zwakste hoofdklasser was, dan moet de opgave om in één jaar tijds terug te komen, gerealiseerd kunnen worden, zelfs als men bedenkt, dat Ajax spelersverlies heeft geleden. Daar staat echter tegenover, dat het programma in de eerste klasse met slechts 14 enkele wedstrijden heel wat minder zwaar is dan dat in de hoofdklasse, waar 21 wedstrijden worden ge speeld, waarvan 7 zgn. dubbele wedstrijden. Hoewel in geen enkele tak van sport iets met zekerheid te voor spellen is, durven we er ronduit voor uit te komen, dat we dus optimistisch gestemd zijn. Ajax 1 heeft een zeer sterke slag- ploeg, het veldspel kan ook bijzonder goed zijn en we hebben de beschikking over een jeugdige werper, die alles in zich heeft om een „grote" te worden. Wat deze factoren betreft, kan menige eerste klasser ons benijden, maar waar wij jaloers op kunnen zijn, is de terrein-accommodatie van vele onzer concurrenten. Het staat onomstotelijk vast, dat geen honkbalclub in Nederland Meldt U nu reeds voor de ,,AJAX"-reizen bij één van de volgende Wagons-Lits//Cook's kantoren: AMSTERDAM: Dam 19 Beethovenstraat 21 Amstel Hotel Prof. Tulpplein Confectie Centrum Kon. Wilhelminaplein Winkelgalerij Rembrandtsplein AMSTELVEEN: Buitenplein 75 tel. 0 29 64-1 43 43 er wat haar velden betreft zó slecht voor staat als wij. Slechter kan het zelfs niet ,want we hebben geen enkel veld! Zeker, het eerste negental is dit jaar wederom op het honkbal- veld op Middenmeer ondergebracht, maar de omstandigheden daar worden ook met het jaar slechter. We hebben het nu zelfs al meegemaakt, dat Ajax 1 ten bate van OVVO 2 wordt weg gedrukt. We moeten ons dat allemaal laten welgevallen, omdat we nu eenmaal gast zijn. Wel een zeer goed betalende gast, maar meer dan ook niet. We zijn er echter van overtuigd, dat het rayonbestuur Amsterdam, dat geheel de zeggenschap over dit honkbalveld heeft (in tegenstelling tot wat men soms wel eens denkt) in de toekomst toch ook met de belangen van Ajax rekening zal houden, zoals dit in het verleden trouwens ook tal van malen is gebeurd. Het heeft er even naar uitgezien, dat we zelfs voor ons tweede negental geen enkel veld zouden hebben, maar gelukkig is dank zij veler medewerking, waarvan niet in het minst die van HCTIW, toch weer bij deze vereniging op het complex Drieburg onderdak gevonden. Daar zijn we al zeer verheugd over, waarbij we niet eens praten over de ellende, die het met zich meebrengt, als de negentallen over allerlei verschillende sportcomplexen verdeeld zijn. Je zou er zelf een complex van krijgen Vanzelfsprekend is het, dat de honkbalafdeling van Ajax zich op deze wijze nimmer tot een echte club kan ontwikkelen en dat is een handicap, die ook op de prestaties zijn stempel drukt. Het ergste hebben we voor het laatst bewaard: Ajax, altijd een pionier op jeugdgebied geweest, heeft moeten besluiten dit sei zoen zonder jeugdnegentallen te spelen, eenvoudig en alleen omdat we ondanks de allergrootste moeite er niet in zijn ge slaagd speelgelegenheid voor de jeugd te vinden. We noemen dit ronduit een schande, waarvoor we gaarne de aandacht van de hoofdstedelijke autoriteiten vragen. Wat zijn we dan jaloers op b.v. Feijenoord! Onze grote Rotter damse voetbalrivaal heeft „pas" sinds 13 jaar een honkbal- afdeling; Ajax daarentegen is de op één na oudste honkbalclub van Nederland, die reeds 47 jaar bestaat. Maar Feijenoord is op zijn eigen complex zojuist een schitterend, echt Amerikaans honkbalveld rijk geworden en daarnaast ligt nog een ander honkbalveld voor noodgevallen. We moeten hier direct aan toevoegen, dat een en ander beslist niet te wijten is aan het tegenwoordige of vroegere Ajax-bestuur. ledereen weet hoe het met de voetbalvelden staat, waar bepaald ook niet van een overdaad gesproken kan worden. En een honkbalveld zou ten koste van een voetbalveld gaan en dat kan natuurlijk niet. Bovendien verzet de Afdeling Amsterdam van de KNVB zich tegen iets dergelijks, waar men niet geheel ongelijk aan heeft. Hebben wij dus begrip voor dit alles, dat neemt niet weg, dat we het ergens onbegrijpelijk vinden, dat wat b.v. Sparta en Feijen oord in Rotterdam kunnen doen, Ajax in het grote Amsterdam niet kan. En dat niet-kunnen betekent dus in dit geval o.a., dat we dit jaar tientallen jongeren de gelegenheid hebben ontnomen in clubverband honkbal te spelen. Wie zei er iets van de jeugd van de straat halen Dat het spelen zonder jeugd op den duur natuurlijk ook funest moet zijn voor de prestaties van de seniorenteams, is zonder meer duidelijk. In ons eerste negental spelen b.v. Leo en Ko van Wijk ja, deze laatste is voor Ajax blijven spelen die nog slechts weinige jaren geleden in Ajax' jeugd speelden. Deze na tuurlijke toevoer is nu dus stopgezet. Hoewel we nog niet weten hoe het volgend jaar zal gaan, is de honkbalcommissie vastbesloten weer met jeugd te gaan spelen. tel. 020- 655 11 tel. 0 20-73 44 66 tel. 0 20-22 5788 tel. 020-155724 tel. 020-234451 20

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 20