burgerlijke stand Huldigingsmiddag van de oud-gedienden. Voorzitter JAAP VAN PRAAG aan het woord van die mannen in zo'n voorafgaande week door de stad te laten lopen (Dam en omgeving) 10 gulden. En als we dan 's zondags maar 40 toeschouwers hadden, of zoals dat beter is aangegeven: „betalende bezoekers", zaten we wat onze onkosten be treft die week alweer rond. En die 40 mensen waren er al tijd wel We hebben nimmer over belangstelling te klagen gehad. Ik ben nu 76. Heb een aardig bedrijf, waarin één van mijn dochters als compagnon van vader optreedt en hem een enorme steun is. Wat de sport betreft, ik zwem nog steeds en doe veel aan lopen. Zo zondags, als Ajax niet thuis speelt, nog vaak zo'n kilometertje of tien Ik heb ook nog enige tijd getennist. Dat is echter voorbij. Ja, ik weetDaan (Roodenburgh) speelt nog steeds in DDV (83 jaar! Red.) De verbinding met mijn goede oude zwemclub, De Jonge Kam pioen (DJK) is, net als mijn lidmaatschap bij Ajax, tot op de huidige dag blijven voortbestaan. Ook daar heb ik al enige tijd geleden mijn 60-jarig jubileum gevierd. Zie deze plak maar Ik voel me uitstekend, kan alles bij elkaar niet anders zeggen dan dat ik tevreden ben en slechts hoop de voor mij bestemde tijd onder deze omstandigheden te mogen volbrengen. T. M. Broeke, welke laatste twee later naar Blauw-Wit resp. De Spar taan zijn gegaan. Ik weet nog uit die eerste twee jaren van mijn lidmaatschap van een boottocht met daarna een samenzijn in het Tolhuis. Het Tolhuis, waar we op de eerste verdieping tijdens het laatste seizoen in „Noord" onze kleedkamer hadden. Vandaar was het 15 minuten lopen naar ons veld in de Buiksloterham. Moet je nog meer weten?" „Het verschil met vroeger? Ja, wat zal ik daar nog over zeggen, nu dit punt al zo dikwijls onder de loupe is geweest. De entree van het betaalde voetbal heeft veel gewijzigd. Wat het spel betreft: ten goede, tenminste in het algemeen. Of is het mis schien juist niet algemeen, doch zijn het slechts de weinige toppers, die voor het dure geld dat de toeschouwer moet be talen, een spel vertonen, resp. show geven, die het aankijken waard is. Maar als we daarover gaan praten dat is een hoofdstuk apart. Het clubleven is, met vroeger vergeleken, ook veel veranderd. Maar wat en waar is dat met ons gehele leven niet het geval? Dat kan toch niet anders. Dat er destijds meer gezelligheid was, het clubleven zich niet beperkte tot eenmaal per week de club avond, zoals nu. Ja. Men ook na afloop van de competitie nog meerdere keren per week met elkaar optrok. Fietstochten ging maken feestjes organiseerde boottochten in elkaar zet te Dat was zo de gewoonte. Vroeger hadden we ook op Koninginnedag altijd sportwedstrij den. Doelschieten, hardlopen, balwerpen en ook touwtrekken. Dan was het wel van belang aan welke kant Siem Tump trok zoals je wel zult kunnen begrijpen. Nog een voorbeeld wat betreft vroeger tegenover nu. De aan kondigingen van de wedstrijden. Daar hadden we in dat eerste begin nog niet de tram, ook niet de paardetram, voor beschik baar. Ajax bediende zich toen van de zgn. sandwich-mannen, zoals die later nog heel lang als HET publicatie-medium hebben geregeerd. Ik geloof trouwens, dat ze nog niet helemaal zijn verdwenen In ieder geval waren de kosten tóén, om twee VERLOOFD Trees Lens en Nico Veeken Hartelijke gelukwensen. (Red.) GETROUWD A. J. Slager en mej. A. Dop Hartelijke gelukwensen. (Red.) 19

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 19