ajax' 'jongste' aanwinst ajax-jazz? Zaterdag 20 mei jl. Huldiging van maar liefst 16 Ajacieden die 40- resp. 50 jaar lid van onze vereniging waren. 40 jaar AJACIED. v.l.n.r. J. P. Arens, M. J. W. Middendorp, J. J. Verburgt, A.(,,Os") v. d. Berg en H. Windt. G. P. Keizer was niet aanwezig. 50 jaar AJACIED. v.l.n.r. staand: K. W. v. d. Toorren, P. Vunderink, M. Wijting, A. A. Bogaard, G. de Boer en G. J. Moes. Zittend: A. (Manus) ten Herkei, D. Knegt, J. C. H. Wessels en W. F. Bruyne- steyn. Frans de Haan was verhinderd. Gouden speld voor D. Knegt. SENIOR DER SENIORES Ajax en Jazz muziek? Als u dit opschrift leest, zult u zich met begrijpelijke verbazing afvragen, hoe ik aan deze vergelijking kom. Toch is het misschien niet zo vreemd. Tijdens de vele fan tastische uren, die ik het laatste seizoen in het Ajax-stadion heb doorgebracht, gezeten naast mijn vriend Bert Haanstra, heb ik wel eens zitten mijmeren over de overeenkomst die er tussen voetbal en jazz-muziek bestaat. Laat ik eens een paar punten noemen. In de eerste plaats de techniek. Zowel de jazz-musicus als de voetballer hebben een behoorlijke dosis techniek nodig om tot goede prestaties te komen. Een ander facet is de improvisatie, één van de belangrijkste on derdelen in de jazz-muziek, maar minstens zo belangrijk bij voetbal. Denkt u maar eens aan b.v. het „switchen". Tot slot nog een onmisbaar onderdeel, nl. het teamwork. Men moet, wat je noemt op elkaar „ingespeeld" zijn, wil men tot succes komen. Het was zo maar een korte overpeinzing, maar misschien toch ook een reden, waarom ik met zoveel genoegen de prestaties van Ajax heb gadegeslagen. Mijn hartelijke gelukwensen en heel veel dank voor de geweldige uren die u mij hebt bezorgd. PIM JACOBS 27

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1967 | | pagina 47