Een greep Nu we aan het einde zijn gekomen van een lange rij van huldebetui gingen in velerlei vorm, is het, de stapel nog eens doorkijkend, niet alleen de verscheidenheid van personen, instellingen, plaatsen enz. die opvalt, doch tevens de waardering en hartelijkheid waarmede wij, in verband met ons succes, in alle toonaarden worden be jegend. Zo waren er b.v. de bekende kaarten met „hartelijk gefeliciteerd", zonder meer, en dan volgde de naam met vermelding: „Ajax- vriend", „oud-donateur" of „ongeregistreerde supporter", uit plaat sen ergens in Nederland. Brieven met Ode's aan de nieuwe kampioen, met foto-montages uit het grote verleden met gedichten en wat al niet meer. Reacties van oude bekenden: Wim du Bois, Loek den Edel, Jan van Dort. En dan zelfs ook van Harry Denis, oud-aanvoerder Ned. Elftal (meer dan 50 internationals) uit de tijd van de beroemde ach terhoede: Gejus van der Meulen (HFC), Harry Denis (HBS) en Dolf van Kol (Ajax), hetgeen de ouderen onder ons zeker nog zal aan spreken. Vanuit een Sanatorium: „Dit kampioenschap bevordert mijn ge nezing. Ik moet een jaar kuren, maar sinds zondag 15 mei zit ik plotseling recht-op in mijn bed. Patiënten van andere zalen brach ten mij rode-en-witte bloemen. Dat was een pracht van een licht puntje De Chef Geneeskundige Dienst, vliegbasis Leeuwarden Hr. J. Bal ten): wil ik u gaarne namens personeel en patiënten van harte gelukwensen. Het heeft ons goed gedaan dat het landskam pioenschap is terecht gekomen bij de enige club, die er aanspraak op kan maken Pastoor Heyne vanuit Bali: „Ajax, de club die onder ons, pastoors op dit eiland favoriet is. Iedere maandagavond wachten wij met spanning op de uitslagen door de Wereldomroep en zelfs hier, zover verwijderd van de Watergraafsmeer zijn we precies op de hoogte met de laatste wapenfeiten van Ajax". Marinier Jongkind, Willemstad:het mooiste ogenblik op zon dag 15 mei toen de Ajax-mars door de radio klonk „Good old" J. Hoven: ik heb alle elf kampioenschappen meege maakt en aan Ajax veel vreugde beleefd. Dit is de Kampioen der kampioenen." Uit Amsterdam-Oost:ben zo dankbaar dat ik dit mag beleven. Dat mijn club kampioen is. Ik geniet altijd zo van mijn diploma als invalide en daarom heren nogmaals van harte gefeliciteerd". De heer Wouterson: „Ik ben nu 67 jaar en al een 40 jaar dona teur. Heb van mijn dertiende jaar af alle thuiswedstrijden van Ajax meegemaakt. Zo ook de heer Brinkman:invalide en altijd zo dankbaar in de gelegenheid te worden gesteld de wedstrijden te mogen volgen." De brief van de Alg. Ned. Voetbalvereniging „De Zwaluwen" ge waagt van: in een dergelijk zware competitie van het begin af aan de kop te blijven staan en met zo weinig verliespunten de race te beëindigen, getuigt van een bijzondere klasse". Proficiat bestuur, spelers en Rinus Michels." En mogen wij dan deze „greep" uit het vele goede dat men ons zond besluiten met een citaat uit het schrijven van de heer I. H. Galavazi, Ere-lid KNVB, afd. Amsterdam en sinds jaren een goede bekende van Ajax:In het verleden heb ik vele malen de eer en het genoegen gehad, uw vereniging bij het behalen van een afdelings- of landskampioenschap als voorzitter of bestuurs lid namens mijn vereniging AFC te mogen complimenteren." En verder:doch daarnaast speelden voor mij als geboren en getogen Amsterdammer ook de vreugde en voldoening een rol, dat met en door het succes van Ajax ook onze stad aan de spits van de nederlandse voetbalgemeenschap werd geplaatst" We moeten het hierbij laten. In de geest als hierboven schreven tientallen mensen, clubs, organisaties e.a. Denkt u a.u.b. niet dat uw prettige woorden minder waren als die, welke wij hierboven noem den. We deden immers slechts een greep Hartelijk, zeer hartelijk dank voor alles. Het zal onze vereniging voor de toekomst, onze spelers voor het nieuwe seizoen en in het bijzonder in de strijd om de Europa-Cup, een steun zijn. T. M. 27

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1966 | | pagina 43