Harry Sacksioni Klinkenberg v. d. Velde's WARMTE- TECHNIEK Bowling for Everyone altijd wel een N.A.C.-been in de buurt kon komen, om de aanloop tot een combinatie in de kiem te smoren. Goed, soms zagen we van beide binnenspelers prima staaltjes voet bal, maar „soms" zet over anderhalf uur voetbal geen zo den aan de dijk. Wil men kampioen worden, dan zijn enige staaltjes goed voetbal onvoldoende, om het beoogde doel te bereiken. Daar komt nu eenmaal meer voor kijken. De achterhoede van N.A.C. had het al gauw bekeken. De Ajax- voorhoede zou geen „koekies" eten. Wel waren er zo nu en dan moeilijkheden, doch die konden rustig opgelost worden. Er was altijd wel gelegenheid tot herstel en ook nog gele genheid de eigen voorhoede aan het werk te zetten. En die voorhoede was bereid iets aan de score te doen. Gelukkig voor ons bleek aanvoerder Pronk in een beste bui. Goed geassisteerd door Hoogerman, Ouderland (rechtsback), Cees Ruiter (invaller voor de geblesseerde Henk Tym) Schaaphok en Visser ontnam Tony de rappe en beweeg lijke Bredase voorhoede de illusie, de bal langs Hoogerman te drijven. Dat deed aan de andere kant met betrekking tot Cees Groot en de zijnen ook doelman Van der Merwe, zo dat we al aan een goal-arme rust dachten, toen Sjaak, onze beste man uit de voorhoede, een toevalstreffer plaatste. Een boogbal, vermoedelijk bestemd voor de naar binnen geko men Petersen, pikte de binnenkant van de paal en caram boleerde via het touw achter v. d. Merwe. Met een magere voorsprong konden we de thee naar binnen werken en naar de ontledingen van de experts luisteren. Cees Ruiter kreeg een prima rapport. Het deed ons deugd, want we hadden indertijd Cees nooit veel kans gegeven, het zo hoog te zullen trappen. Zo ziet u weer, zelfs het beste paard struikelt wel eens. Dank u voor uw opmerking! Nauwelijks neergeplant voor de tweede helft, kreeg al wat Ajax voelt of denkt een vreugdeschok. Ons aanvals- quintet had onmiddellijk de draad naar het succes weer opgepakt. Sjaak plaatste de knikker hoog voor het Bredase doel waar v. d. Merwe slechts redding kon brengen door de bal het veld in te stompen. Ongelukkig voor hem juist voor de voeten van Cees Groot, die zonder dralen de kans greep en de bal steenhard in het net joeg. We zaten op fluweel. N.A.C. beslist niet. Aanval na aanval rolde op het Bredase doel af. Petersen en Vesters kregen prachtige kan sen, maar de score liep niet op. Het falen van onze voor hoede gaf N.A.C. moed en die moed werd beloond. Een prachtige kopbal betekende 21 en een doorbraak door het midden 22. Enorme vreugde bij de geel-zwarten. Begrij pelijk! Bij ons niet. Ook begrijpelijk! Maar eerlijk, vrien den, gezien ons spel en de tegenstand van N.A.C. was een overwinning niet verdiend geweest. N.A.C. heeft het niet in afbraak-voetbal of hard spel gezocht en dat is in deze barre voetbaltijden zeer zeker een puntje meepikken uit de rijk gevulde trog waard. Gelukkig ligt de competitie stil. Gelegenheid dus om wonden te likkqn en bij te ko men. Hopelijk gaan de volgende ronden voor de gouden plak op zachte velden. Dan doen we weer voor de volle honderd procent mee. Zij, die met N.A.C. de punten deelden waren: Hoogerman, Ouderland, Ruiter, Schaaphok, Pronk, Visser, Swart, Vesters, Groot, Keizer en Petersen. Daar Sp.cl. Enschede zo vriendelijk was P.S.V. in eigen huis een nederlaag toe te dienen zijn we toch nog als herfst-, of beter, als winterkampioen geëindigd. Een kam- voor Centrale Verwarming - Oliestookinrichtingen Pijpleidingwerk - Sanitaire installatie's AMSTERDAM, Baarsjesweg 148-149, Tel. 83477-88654 SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adres: Ajaxpool pioenschap, dat we delen met P.S.V. We hebben echter een beter doelgemiddelde. Stand: 15 gespeeld, 8 gewonnen, 5 gelijk en 2 verloren. 41 goals voor en zeventien doelpunten tegen. Aantal pun ten 21. T>ij de aanvang van de tweede helft zijn er nog minstens acht liefhebbers voor het ere-metaal. Natuurlijk zullen er straks enige gegadigden afvallen. Dat kan niet anders. Het zal dus zaak zijn, willen we onze voorname positie op de ranglijst behouden, geen tegenstander te onderschat ten. Zij, die in gevaar zijn, zullen evenals de kanshebbers, voor de kostbare punten vechten. Dat zal niet altijd erg elegant gaan. Vooral de eerste maanden niet. We wensen de „refs" een timmermansoog. TTet tweede elftal heeft al enige weken rust. In het bezit ^-*-van 15 punten, staat ons team op de achtste plaats. Niet om over te gillen, maar de tweede acte kan nog veel goed maken. Daar rekenen we dan ook op, mannen! "pve jaarlijkse kienavond was weer een groot succes. Het U bekende comité had voor een schat aan prijzen gezorgd (alle milde gevers hartelijk dank) en ook voor een passen de omlijsting. Alle eer aan de leden van de clubavond commissie en hun dames. Het was dik in orde. Hulde! Tot slot: onze beste wensen voor 1964! BROWN W/////A Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 7