Bij de jaarwisseling ergens in de woestijn Marokkaanse militairen een overwin ning ontnam, kon dat ook niet helpen. Hij begon goed, maar kon toch niet Keizer doen vergeten. Een beste pass van hem betekende een prima kans, die helaas niet werd benut en een vliegend schot had het bekende „betere lot" ver diend. Het waren voor de rust deze angstaanjagende feiten, waarmede de zeer solide Enschede-verdediging werd ge confronteerd. Die Enschede-defensie bleek, dat werd hoe langer hoe duidelijker, heel moeilijk te nemen. Voor een fors duel ging men écht niet opzij. Petersen werd er na een half uur de dupe van. Oldenziel kwam Peet vervangen. Hij heeft zijn best gedaan en het er zeer behoorlijk af gebracht, vooral als we bedenken, dat hij een half speler is. Maar ja, wat wil men, zonder KeizerPetersen scheelt de stoot kracht van ons team, zeker een paar maatjes op een liter fles. Neem daarbij het harde effectvolle veld, waardoor vooral Cees Groot moeilijk uit de voeten kon komen en het falen van onze anders zo rappe voorhoede ligt op een pre senteerblaadje. Enschede had het in de aanval ook moei lijk. Bosveld en zijn makkers probeerden het meestal met lange trappen, maar gelukkig voor ons was het quintet Henk Tym (in deze match de grote man), Ouderland, Vis ser, Pronk en Schaaphok best op dreef en zorgde Hooger- man middels een paar prima saves, dat we zonder kleer scheuren, de theepot konden aanspreken. Vanaf de tweede aftrap is ons team stormachtig in de aanval gegaan. De harde knokkels van het veld bleken ineens geen beletsel. Sjaak had geen vrees meer en rende langs de lijn, dat het een lieve lust was. De van ouds be kende yell lang niet gehoord Sjakie! rumoerde weer van de tribunes en zelfs de Russen, die voor halftime ver veeld hadden zitten zwijgen, kregen interesse. Heel Ajax drong op en Sportclub kwam in de verdrukking. Daar ging het parool „weg is weg" gelden en als het even kan, een uitval. Pronk, Ouderland en de prachtig spelende Henk Tym bleven echter paraat, zodat er van de Enschede-aan- Aan leden, donateurs, personeel, bestuur K.N.V.B., begunstigers van onze club en zakenrelaties, onze beste wensen voor 1964. Het Bestuur. val niet veel kon uit gaan. Maar met al die pret; geen doelpunt. Enschede liet niet los en toen, een kwartier voor het einde, kregen we de hierboven beschreven anno zoveel Spartaan-goal. Een harde trap naar voren, een center tus sen onze verdediging door, een vrije kans en Bertus kans loos. (01) Daar zaten onze jongens met de onverdiende brokken. Eén-nul achter en Enschede de feestmuts op. Al was u hetzelf. Schaaphok en Visser zijn de mouwen nog eens extra gaan oprollen. Vooral Schaaphok. Werner begon het irriterende tijdrekken van Lagarde te vervelen en AJAX N.A.C Vergeefse stormloop op het Bredase doel. Zelfs Schaaphok in Keizer, Vesters en Groot de aanval. Op de achtergrond 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 3