Redactionele notities J. F. H. Asbeek Brusse - Borneostraat 8-10-12-14 Café Joop Smits RADIO - TELEVISIE - BANDRECORDERS - PLATENSPELERS Telefoon 54251, privé 743417 Jaarswisseling 1963-1964 Oudejaarsavond 1963. Voor ieder van ons de tijd om even terug te kijken en de rekening op te maken. Was het een goed jaar of een slecht jaar? Hebben we in het afgelopen jaar het gestelde doel in ons privé-leven en in onze maatschappelijke status kunnen halen. En hoe was het in onze club? Hoe heeft Ajax het er in het afgelopen jaar afgebracht? Ook daarbij wil len we even stil staan en de balans opmaken. Wanneer we aan de hand van onze notities het wel en wee van de club nagaan dan valt vooreerst de nieuwe structuur op van de leiding. We hebben er wel eens meer op gewezen in dit blad, dat Ajax door de tijden heen zéér begunstigd is geweest wat betreft figuren, die aan de top stonden en die met grote opofferingen en met oneindige toewijding de vereniging hebben bestuurd. Het is in dit verband nauwelijks nodig namen te noemen. In 1963 zijn we nu overgegaan op een spreiding van de bestuurs-con- structie. De Ledenraad is tot stand gekomen. Het betekent, dat naast en met de top-functies een groep van Ajacieden, oudere en jongere, zeggenschap heeft gekregen in de alge mene richtlijnen van bestuur. We moeten afwachten of deze nieuwe vorm een verbetering en althans een verbrei ding van inzicht en beleid zal brengen. Een feit is, dat in onze tijd van overgang van de amateuristische instelling naai- professionalisme (we bevinden ons bij wijze van spre ken in de tussen-fase) enorm veel gevergd wordt van onze topleiding. Weshalve wij Jan Melchers en zijn staf voor 1964 de nodige bezieling en dynamica toewensen welke in de komende tijd van node zullen zijn om Ajax te handha ven op de ereplaats die ons toekomst uit hoofde van onze historie. Herdenken wij in dit uur de Ajacieden die ons in 1963 zijn ontvallen. Onze gedachte gaat dan in de eerste plaats uit naar Jan Elzenga. Voor hem klonk het eindsignaal. In ons Wad is hij met gevoelvolle woorden herdacht en wij zullen deze stoere werker gedurende tientallen jaren niet vergeten. Bij het omslaan van de bladzijden van ons verenigings- bestaan komen we toe aan de verrichtingen op de grasmat en helaas konden we wat Ajax I betreft onze kampioens mars niet blazen! Tijdens de wedstrijd kunnen wij elkaar niet altijd treffen Doch wel na afloop bij v/h NORD Linnaeusstraat 79, Amsterdam-Oost PRIMA CONSUMPTIES In dit seizoen 1963/1964 begint het er op te iijken, dat we opnieuw en voor de derde maal in successie candidaat zijn voor de gouden plak. Welnu! Laten we dan op deze Oude jaarsavond de wens uitspreken, dat onze trainer Mr. Jack Rowley het klaar zal spelen de mannen van het top-elftal van ons Rood-en-Wit zoveel kracht en élan in te spuiten, dat we ons foutloos naar de finale „bovenaan" bewegen. Onze trouwe Kroniek-schrijver belicht van week tot week in dit blad de verrichtingen van de diverse Ajax- ploegen en wij willen daarom volstaan met te memoreren, dat onze reserve-ploeg, Ajax II, het beter deed dan de „hoge omes" uit de ere-divisie en kampioen werd. Het doet altijd goed te weten, dat de aloude stelregel bij Ajax de „let-op-eigen-kweek-en-kijk-in-de-toekomst" de tactiek springlevend blijft. Nu weten we wel, dat voor elke opko mende ster in het Ajax-milieu de weg openstaat naar roem en geld. Doch ergens zijn we nog een tikkeltje conservatief en houden we vast aan het geloof in eigen opbouw. Dat is ons Ajacieden nu eenmaal eigen! Waarmede we maar wil len zeggen: de kern van Ajax blijft een vaste basis voor komende tijden. Er zullen nog vele malen „juich-tonen davr'en langs de velden", met of zonder de listige wegen van het profvoetbal. Deze terugblik tenslotte wil geen haarzuiver en compleet chronologisch verslag zijn van het afgelopen jaar doch een algemene samenvatting van King Soccer's activiteiten on der de Ajax-vlag. Vandaar dat we met alle respect voor de andere sporten (en we denken daarbij aan ons voorspoedig en roemrijk Honkbal-team) deze onze zegen geven voor het nieuwe jaar, zonder vermelding van de respectieve hel den-daden. Moge 1964 voor ons allen een goed jaar worden en voor Ajax een kampioenschap brengen van vele elftallen doch in ieder geval voor Ajax I. Proficiat 1964! D. K. KARPETTEN DWU BEDDEN MEUBELS Kiras Laxtilit schuimrubber Huiskamers Kroon Spiralen Bankstellen Broussa E^ekens, Lakens en Slopen Slaapkamers Wilton Gordijnstoffen Rooktafels Kinderwagens Vloerbedekking Kapstokken Stofzuigers, Wasmachines, Gasfornuizen, Keukenuitrustingen, Serviesgoed, Scheerapparaten, Infraphil en Hoogtezonlampen, Strijkbouten, enz. Bromfietsen: SOLEX, RAP, MAGNEET - Rijwielen: MAGNEET, BURCO, MAXWELL, SIMPLEX, BURGERS E.N.R., RS KOLEN-, OLIESTOOK- en GASHAARDEN. Prima merken. Reparatie-inrichting voor al onze artikelen. Desgewenst gem. betaling. Prima service 16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 16