Van het Secretariaat Sprokkelingen Aan de ouders van onze welpen en juniorleden Besluiten spelregelcommissie Rectificaties Officiële beslissing no. 3 bij regel 13 van de Regels van het Voetbalspel luidt: Indien bij het nemen van een vrije schop een of meer spelers rondspringen of gebaren maken om de tegenstan ders af te leiden, levert dit wangedrag op, waarvoor de overtreder(s) een waarschuwing moet worden gegeven. Aangezien in de praktijk gebleken is, dat de bedoeling van voormelde beslissing niet voor een ieder volkomen begrijpelijk is, volgt hieronder een nadere toelichting. In tegenstelling met vroeger behoren voortaan degenen, die deel uitmaken van de partij, welke de vrije schop zal gaan nemen, zich te onthouden van elke handeling, welke door de scheidsrechter als onbehoorlijk gedrag dient te worden beschouwd, op straffe van het ontvangen van een „waarschuwing". De bedoeling laat zich het eenvoudigst uitleggen door een enkel voorbeeld: een speler neemt een aanloop, stapt over de voor de vrije schop stilliggende bal heen; een medespeler neemt onverwacht de vrije schop. De speler, die over de bal is gestapt, behoort een waarschu wing te ontvangen. Een ander voorbeeld: de speler, die een strafschop zal gaan nemen, neemt zijn aanloop, doch bij de bal gekomen, blijft hij even staan, in de verwachting, dat de doelverde- diger op de een of andere wijze zal reageren, om indien dat 't geval mocht zijn, de kans om de op het doel te schieten bal te houden te verkleinen. Vooral bij de strafschop komt het voor, dat de doel ver dediger, zonder zijn voeten te verplaatsen, zijn lichaam in een zodanige balans brengt, dat hij het gemakkelijkst naar een bepaalde kant van het doel kan uitvallen. De straf schopnemer dient in dat geval een waarschuwing te ont vangen en de strafschop te worden overgenomen, indien daaruit een doelpunt zou zijn ontstaan. De scheidsrechters wordt verzocht voortaan met boven genoemde beslissing rekening te houden, de spelers wordt aangeraden zich te onthouden van een handeling, welke als onbehoorlijk gedrag dient te worden beschouwd. Namens de Spelregelcommissie: Mr. R. W. PIEK, voorzitter, L. BRUNT, secretaris. Officiële Mededelingen Sportkroniek van 2 dec. 1963 Tot onze spijt zijn er enige onjuistheden geslopen in de gepubliceerde adreslijst. Hieronder volgen de verbeteringen: Telefoonnummer J. L. Melchers 797460. Secretaris Keuze-commissie amateur-voetbal: W. F. C. Bruijnesteijn. Enquêtecommissie bestaat uit de heren: G. Jurgens, Deurlostraat 12, Amsterdam, tel. 720780. J. Koomen, Kamerlingh Onnesweg 187, Hilversum. P. Paternotte Sr., Michelangelostraat 22, Amsterdam, tel. 736315. Wij verzoeken u erop toe te zien, dat uw zoon zo weinig mogelijk geld en geldwaardige artikelen meeneemt naar de training en wedstrijden. Ondanks alle controle worden nog steeds vermissingen gemeld uit de kleedkamers. door JAN DE RIJMER Aan het nieuwe jaar 1964 Met de hartelijke wensen Van alle pur sang Ajax-mensen Vragen we: wees 's goede fee Schenk ons dit jaar: de kampioens-trofee! We hebben nu al twee jaar lang De boot gemist!! Maar zijn niet bang! We hebben nu het vaste plan Dat: „als ut effe kan" We de gouden plak weer in gaan palmen En de Ajax-mars luid zal weergalmen Aan de Ajax-voetbalvrouwtjes Meisjes, mevrouwen van de Ajax-tribune! Een saluut voor uw geestdrift! Zonder rancune Hoort zelfs „de vijand" u aan! Die door uw „brio" is aangedaan! Moedigt aan uw amour Van 't grasgroene veld Als hij met bravour De tegenpartij velt Springt juichend omhoog Als de bal met sierlijke boog Verdwijnt in des vijands getouw Pinkt een traan weg van vreugd! Dat doet het Ajax-hart deugd! Aan Blauw-Wit Hoelang zijn we al rivalen? 'n Halve eeuw zowat! En hoeveel malen Zal dat zo doorgaan? Met wisselend resultaat, Maar altijd weer paraat! Vergeten we daarbij niet Wat „sportiviteit" gebiedt! 'n Goede sportgeest blijft bestaan Met deze leuze in onze vaan! 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 12