CO BERGMAN Gooise Praet... Café Joop Smite Men vraagt zich af voor goed uit het nieuws zijn, brachten in de nu vergeten jaren het publiek in extase. Het publiek. Deze heterogene massa die zo wild enthousiast maar ook zo loeiend negatief kan zijn ingesteld daar moeten we het van hebben! Het publiek maakt een speler tot idool zolang het duurt! Publiek is vol hebbelijkheden en onhebbelijkheden, meer van de laatste. En zakt een speler af dan is hij met één slag bij het publiek vergeten en soms verguisd. Alléén in de intiemere club-kring blijft de waardering en de her innering. En dat is maar gelukkig ook. We hebben in Ajax talrijke voetbalsterren gehad en we zijn ook heden nog in de gelukkige omstandigheid spelers te bezitten, die tot de top mogen worden gerekend, terwijl onze Ajax-jeugd vol beloften is. Dat is trouwens onze sterk te! Het liefst zien we die spelers naar voren komen, die wat we noemen „eigen kweek" zijn. Met een open oog voor de toekomst moeten we echter nimmer onze seniores-spe- lers uit vroeger jaren vergeten en we denken hier aan een spontaan en beroemd Ajacied Wim Anderiesen, in 1944 overleden, een speler van top-formaat en allround sports man, die de goede naam en faam van Ajax heeft uitgedra gen, nationaal en internationaal. Zulke mannen vergeten we nooit en als er sprake van is een standbeeld op te rich- Sigarenmagazijn Zoutsteeg 12 Tel. 231742 Amsterdam-C. Voorverkoop: AJAX - Blauw-Wit Olympisch Stadion ten van beroemde Ajax-voetballers of van mannen die de Ajax-geschiedenis hebben gemaakt, dan zou de beeldende kunstenaar voetbalgenieën als deze de voorrang moeten verlenen. Vluchtig als rook is de voetbalroem maar in de annalen van Ajax (en daartoe behoort in de eerste plaats ook het clubblad) zullen de namen van onze grote spelers en be stuursmannen opgetekend blijven. D. K. NA DE STRIJD de Amsterdamse gemeentelijke vehikel-onderneming is niet meer zó vol (o ja, vol wèl) maar niet meer zó vol „gijn" als vroeger! O, nee, niks te grappen. Het is nu: sluit de gelederen, dames en andere slachtoffers en geen flauwe kul. Doorlope assieblief! Maar toch is nauwelijks de laatste luchtpersing door des arbiters fluit uitgestoten, of er be gint op het Ajax-terrein een zondvloed van haastende kij kers los te roffelen, die uitmondt in het hekwerk rond rustig en doodkalm aanschuifelende lijnen negen! Eerst moet je tussen bumpers van branieachtige auto ridders met benzine-odeurtjes trachten je moeizame leven voort te zetten en dapper de beschadigingen die rechts en links dreigen te ontgaan. Het is toch eigenlijk oneerlijk ver deeld in de wereld! Jansje het lieve werkstertje achter de volant van een vuurrood Vee-Weetje grijnst. Grietje en Miepje achterin. Drie rozen van het vrouwelijke geslacht op wielen! Hé, juffie, roept er een aap vanonder zijn lefpet, hè, snoezepoes, kalmpies aan achter de stuurknuppel. Jansje lacht als een boerin die zeven kiespijnen tegelijk voelt. „Stik"! Het ligt bestorven op haar schilderachtige roze-rode lipjes. Ik sukkel voort. Sta tenslotte een half uur te staan, met stompen en deuken in de rugvlakte. Ik zuchte. Na nog een stijf kwartier ben ik binnen. De tram rijdt. Vrede op aarde. Het ergste leed is geleden. Dacht ik. Ik had buiten de con versatie gerekend. Laat een als heer gekleed man het woord mentaalvallen En daarmede viel tegelijk de stilte in stukken. Verrek as ik weet wat „metaal" met foetbal te maken hebt! Da's de ziel, man, en niet het ijzer. „Ziel?" Wat ziel. Je footbalt toch met je vote en niet met je siel! Een-nul zei een luistervink, donderde de conducteur over de hoofden van het legioen van het achterbalconhier is nog een zieltje, grappigde weer een andere trampatiënt van lijn negen Het gesprek gaat voort. De man (als heer uitgedost zoals ik reeds opmerkte) ging de hemel vergeve het hem! nog een trapje hoger. Hij zei iets van „psiege"! Au! Dat woord plofte daar zo maar op dat achterbalcon met het legioen, midden in de massaWat hebbe we nou aan de kar hangen „Artis" roep de conducteur. Uitstappen. VLOKKIE Bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal produceren de op de overdekte tribune aangebrachte luidsprekers een bij kans oorverdovend geluid. Dit geldt zowel voor het gespro ken woord als voor de ten gehore te brengen muziek. Deze klacht verneemt men dan ook alleen maar van be zoekers van de overdekte tribune, hetgeen ook voor de hand ligt, omdat op de onoverdekte- en staantribunes geen luidsprekers zijn opgesteld, het geluid is dus niet gelijk matig over alle tribunes verdeeld. Voorts vraagt men zich af waarom bij thuiswedstrijden van ons Tweede elftal geen muziek ten gehore gebracht wordt én waarom tijdens deze wedstrijden, wanneer ons Eerste elftal dus meestal een uitwedstrijd speelt, geen rust stand daarvan bekend gemaakt kan worden. Eén simpele mededeling via de microfoon zou de nieuwsgierigheid van veel bezoekers bevredigen. Vervolgens vindt een groot aantal bezoekers het een in- conveniënt, dat bij wedstrijden van het Tweede elftal alle bezoekers de overdekte tribunes via één uitgang moeten verlaten, zodat men onnodig gedrang krijgt. Dit is beslist niet nodig, wanneer men nog één of meerdere tribune uitgangen opent J. H. H. Tijdens de wedstrijd kunnen wij elkaar niet altijd treffen Doch wel na afloop bij v/h J. NORD Linnaeusstraat 79, Amsterdam-Oost PRIMA CONSUMPTIES 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 9