REDACTIONELE NOTITIES Jan Bron OVER HET CLUBBLAD De oude garde herinnert zich het bruisend élan waarmede we in de twintiger jaren het Ajax-clubblad hebben ge start. Met onze collega Jan Grootmeijer (t) schreven we met veel fantasie en nog veel meer uithoudingsvermogen de eerste nummers boordevol. Het is gelukt. We kunnen zeggen, dat we jaren lang als motor hebben gefungeerd, als echte „pace maker". Door de jaren heen zijn AJAX P.S.V Bertus Hoogerman onderschept, onder goedkeurende blikken van Piet Ouderland, een P.S.V,-aanval Bromfiets aankoopproblemen Utrechtsestraat 1 34, Amsterdam, Telefoon 39239 lost ze voor U op Keuze uit 60 modellen Diverse leuke Occasions er mannen geweest, die onze taak hebben voortgezet. En nu is het een feit, dat een verenigingsorgaan als het onze van tijd tot tijd nieuwe krachten nodig heeft. Er moet af wisseling zijn. Ajax is een voetbal-club en geen literair kransje. Dat wil len we op de voorgrond stellen en daarom beginnen met de bangerds onder ons, wat de inkt en de penhouder betreft gerust te stellen. We verwachten geen belletrie! We zitten waarachtig niet uit te kijken naar beaux esprits maar wel naar oprechte Ajacieden, die met eenvoudige taal hun „zegje" kunnen en willen doen. Want hier is de clou van het verhaal: een clubblad moet een club-blad zijn. Van, voor en door! Men heeft ons wel eens wijs willen maken, dat er manne- broeders-voetballers zijn, die een clubblad maar flauwe kul vinden! Neem van ons aan, dat dit geluiden zijn die weinig of geen kijk hebben op wat de zin van het ver enigingsleven is: onderlinge saamhorigheid. Een clubblad is zoals het devies van een voetbalvereniging in het Oosten van ons land luidt de band die bindt! We spreken hier over het U.D.-clubnieuws, het U.D.-Kanon. De inhoud van elk nummer van dit Deventerse clubblad is een voor beeld van hoe een voetbalclub leeft en meeleeft met alles wat er rondom het clubgebeuren aan de orde is. Men be denke hoe deze voetbalvereniging ééns tot de grote clubs van het Oosten heeft behoord en thans in de laagste regio nen speelt, doch desondanks vol spirit is. Dat komt tot uiting in het verenigingsorgaan. En dat wijst op het belang van zulk een orgaan. Het is duidelijk, dat structureel de pur sang amateurclub niet te vergelijken is met de vereniging die overgegaan naar de semi-professionele sector andere normen aanlegt. Hier zijn we nu juist aan een zéér belangrijk punt aange land! De band die de semi-prof-club-leden bindt is anders. Er is een verhouding ingetreden, die men vroeger niet ken de, wat betreft de leden onderling. Er zijn twee groepen spelers ontstaan, de semi-prof-sector en de amateur-sector. En dit maakt het nu juist voor de clubleiders zo moeilijk het geheel onder één dak te houden, wat betreft het verenigingsleven, het-samen-behoren". Want tenslotte is er maar één Ajax en één ideaal, één doelstelling en één ver eniging. Hier treedt het clubblad naar voren! Juist hier! Het is een uitstekende maatregel geweest het abonnement op het club-orgaan inherent te maken aan het lidmaatschap van de vereniging. Door middel van het clubblad bereiken we alle Ajacieden, onverschillig of hij een contract-speler is of dat hij in de amateur-sector speelt. Zó moet het. De vraag blijft nu of het clubblad voldoende attractief is om de leden te boeien? We wilden hier bijna twee vraag tekens zetten! Uitroepteken! Want op dit terrein hebben we de les geleerd (zo nog nodig!) dat het moeilijk is naar ieders kolfje te schrijven. Dat gaat nu eenmaal niet. Vandaar onze onveranderlijke mening, dat een clubblad eerst dan beantwoordt aan rede lijke eisen wanneer alle mensen die in de vereniging een taak op zich hebben genomen daarover iets zeggen van tijd tot tijd. Binnenkort hopen we met enkele stunts te experimen teren en te onderzoeken hoe de wensen van onze leden (lezers!) liggen, want een grote club als Ajax moet zonder moeite van maand tot maand kunnen getuigen van intens clubleven, ongeacht de groepering. VOETBALROEM Zo dikwijls we op onze eretribune spelers ontdekken, die in vroeger jaren onze trots en glorie uitmaakten, voelen we de waarheid van het sic transit We vragen ons wel eens af hoe voelen die mannen zich? Onze oude „glorie" heeft het mogelijk gemaakt dat we een eigen stadion konden bouwen. Dezelfde mannen die nu

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 8