Sport- en Schaats-artikelen vage zagen, het met hun zenuwen te kwaad hadden, zult u begrijpen. Het heeft heel weinig gescheeld of de bus was van een meters hoge dijk gestort. Daar de voordeur van de bus niet meer open kon, was in dat geval, de ramp ver moedelijk niet te overzien geweest. We willen niet nalaten van deze plaats alle, die hulp verleenden hartelijk te be danken en wensen de gewonden een spoedig algeheel herstel toe. De derby AjaxBlauw-Wit, die we zondag j.l. mochten beleven is beslist geen reclame geworden voor het hoofdstedelijk voetbal. Een rommelige partij met een paar nare incidenten. Onwaardig in de AjaxBlauw-Wit-geschie- denis. Het begon goed. Aardige aanvallen over en weer met een prima doelpunt van Piet Keizer in de vierde minuut. Misschien is dit doelpunt te vroeg gekomen, want het ging bij ons hoe langer hoe stroever lopen. Blauw-Wit, dat de punten best gebruiken kan, zag mogelijkheden. Fel vielen de Blauw-Witters aan. Sparendam had bijna succes, doch Hoogerman redde fraai. Een kwartier voor halftime moest Bertus echter zwichten. Een prima kopbal was hem te machtig en zo ging de rust in met gelijke stand. Na de thee viel onze ploeg verwoed aan, doch Blauw-Wit even verwoed terug. Van goed voetbal viel niet meer te genieten. Blauw-Wit verdedigde soms met acht man en dat daarbij botsingen voorvielen, die de stemming beslist geen goed deden, ligt voor de hand. Petersen raakte in een duel een Blauw-Witter, die een hele tijd nodig had om weer op verhaal te komen. De stemming in het veld sloeg over op het publiek. Het werd echt naar, vooral toen Van Heeswijk bij het wegstompen van de bal Cees Groot raakte, die van het veld gedragen moest worden. Met tien man vochten Pronk en zijn mannen voor de winnende goal. Heel Ajax trok naar voren, doch zonder succes. De Blauw-Wit-muur viel niet te nemen. De heer Aalbrecht, die het niet gemak kelijk heeft gehad hij kon op 't laatst wel blijven flui- Sporthuis HERTENKAMP Op vertoon van Ajax-diploma 1 0 pet korting Retiefstraat 39 (naast Pretoriusstraat) Amsterdam-O., Tel. 947929 ten maakte met een laatste triller, tot ieders opluchting, aan het Ajax-bombardement een einde. Blauw-Wit was een kostbaar punt rijker. Wij ook. Het tweede elftal schijnt een abonnement op 22 te heb ben. Nu werd in Rotterdam, tegen Sparta 2, na met 20 te hebben achtergestaan; met deze cijfers gelijkgespeeld. We willen weer eens overwinningen zien, mannen. IVJog even iets recht zetten. In ons vorig clubblad hebben we u verteld over het Ajax-visfestijn. We vergaten te vermelden, dat vriend Kolman, zoals altijd, voor een prach tige tafelversiering zorgde. Ere wie ere toekomt en daarom moesten we even natafelen. BROWN

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 7