SPROKKELINGEN VEEL TE VROEG Harry Sacksioni UIT DE BESTUURSKAMER door JAN DE RIJMER AAN TJERK DE MUNNIK (80) Een lofdicht gun ik Aan Tjerk de Munnik, Die aan sterkte in jaren Levenslust weet te paren! Zijn werk als vergaarder En penning-bewaarder Verrichtte hij met élan Zoals een Ajacied dat kan! Vergeten we hem niet En wijden hem dit lied Met de hartelijke wensen Van alle Ajax-mensen. AAN DE LEDEN-RAAD (nieuwe stijl) Hoogmogende Heren! Wilt U niet generen, Ge zijt een keurig span Laat ons nu zien wat ge „kan"! Met veel hoofden en veel zinnen zingen Moogt ge Uw taak fris-op beginnen Zonder vrees en zonder blaam Ter ere van de Ajax-faam! AAN LEO HORN (auteur) In het fluiten een „piet" En een „hele" of niet? Tot in Chili, Braziel Was Leo mobiel. Maar wat nu is geschied Is een ander lied 't Is een sprong van de „fluit" Naar de „pen"! 'n Ander geluid Gekras en geschrijf! Maar en dit is buiten kijf: Leo de auteur Schrijft met dezelfde hauteur Als hij fluit: IN MAJEUR! Z.A.C. te Zwolle bestaat 9 november 1963 70 jaar. Tele gram gezonden. West-Frisia te Enkhuizen bestaat 9 november 1963 50 jaar. Telegram gezonden. Spartak uit Tsjecho-Slovakije wil 21 november 1963 een wedstrijd tegen ons spelen, kosten 1500. Afgewezen. M.T.K.-Budapest wil tussen 1418 december 1963 een wedstrijd tegen ons spelen, kosten 3000. Afgewezen. Uitnodiging voor het internationaal jeugdtoernooi Blauw wit, te houden Pinksteren 1964. Aangenomen. Uitnodiging voor het internationaal jeugdtoernooi van Feijenoord om de bronzen Stadionplaquette, te houden op 30 en 31 mei 1964. Aangenomen. Uitnodiging Sportverein „1919" Blickweiler voor jeugd toernooi op 17 en 18 mei 1964. Afgewezen. Uitnodiging van 't Gooi voor deelname aan het jeugd toernooi, voor spelers tot 19 jaar, te houden 14 juni 1964. Afgewezen. Uitnodiging tot deelname aan een internationaal jeugd toernooi, te houden Pinksteren 1964, van Sportgemeinschaft Egelsbach. Afgewezen. MEDEDELING I.V.M. HET BEPAALDE IN ARTIKEL 15 H.R. Geschorst door de K.N.V.B.: E. Koghee, Afrikanerplein 41 ingaande 31 oktober 1963 voor vier wedstrijden van Ajax 3, waarvan twee wedstrij den voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar, wegens zich regelma tig bemoeien met de leiding, alsmede met woorden beledi gen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd Blauw wit 3Ajax 3 op 13 oktober 1963. W. ponder me hier te verdiepen hoe het Ajax is vergaan, hoe ze schoten, hoe ze liepen, zie 'k ze bovenaan nog staan. Met niet meer dan maar één puntje, echter is dat net genoeg voor des tegenstanders stunt je. Heus, de top kwam weer te vroeg. Wéét, niet één club in den lande ging zo vaak reeds aan de kop. Dat betekent, tot de tanden zwaar gewapend boent men op tegen Ajax, dat men danig uit zijn doen brengt met een spel dat niet boeiend is noch kranig. Nee, men trekt slechts aan de bel Als ik lees in Kicks verslag van „(te) hard spel over en weer" weet ik al precies 't gedrag van deze „over" en die „weer". Want, heeft Ajax het dan nódig om tot „hard" over te gaan? 't Tegendeel, hard overbodig j'eigen spel kapot te slaan. Voor Blauw-Wit lag dit heel anders. Z ij n belang lag bij de „song": „Verhindert 't spel der tegenstanders „hoe dan ook, 't zij „right or wrong". „Wrong" stond niet voorop vanzel-lef, doch men weet hoe het dan gaat. Lééuwen worden 't alle el-lef. „Do or die" en steeds paraat. Niemand, wie het ook mag wezen die ook maar 'n moment gelooft dat een man als Rob van Heeswijk in de goal een kooltje stooft. Maar we moeten wél bedenken dat géén spel gebouwd op kracht en op kracht alléén, zal schenken die vreugd' die 't publiek verwacht. En wie het publiek gaat krenken: „Kip met gouden eieren slacht". Derby day, 24-ll-'63. B. S. LE MARCHÉ SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adres: Ajaxpool Verneem zo juist, ongetwijfeld ook tot Rob's grote vreugde, dat Cees het weer prima maakt. 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 12