MELCHERS OLIFANT JENEVER Dé borrel voor Ajacicdcnl Van het zesde Entree-prijzen wedstrijden eerste elftal Op 27 oktober kwam R.K.A.V.I.C. 4 op bezoek. De eerste helft verliep voor ons niet al te best. Alles mislukte we stelden ons geheel verkeerd op maakten fouten, kortom, het liep ons „zwaar" tegen. R.K.A.V.I.C. stond na 10 minu ten (na enige blunders van onze achterhoede) met twee nul voor. Wel maakte R. v. d. Berg uit een goede pass van Sweering op beheerste wijze er 21 van, maar nog voor de thee wisten de gasten er 31 van te maken. In de rust kregen wij van de heer Bruynesteyn de alom bekende mentale injectie, hetgeen ook inderdaad hard no dig was. Toen kwam in de 2e helft een ander Ajax 6 het veld in. Dat bleek ook al gauwWe bevochten elke meter grond, beheersten het middenveld en combineerden dat het een lust was. Na korte tijd wist Pijlman een té zachte terug speelbal van de R.K.A.V.I.C.-spil hard in de hoek te plaat sen. Het hek was van de damWe voelden dat het kon. Onze tegenstanders begonnen tegen elkaar te mopperen, wat voor ons juist aanleiding was om er nog een schepje bovenop te gooien. En opnieuw was het Pijlman die de bal (weer van Sweering) kreeg toegespeeld, de spil de ver keerde kant opstuurde en toen het ding listig over de uit lopende doelman in het net deponeerde (33). De aanval len van onze gasten werden steeds door de nu geen-steken- meer-vallen-latende Ajax-verdediging goed opgevangen. Ongeveer 5 minuten voor het einde belandde de bal bij Theunissen, die handig twee verdedigers in-de-luren legde een fraaie trekbal naar Sweering losliet, die „het vod" ineens op zijn slof nam en keihard inkogelde, (43 voor Ajax) en daarmede in de Rood-Witte gelederen een vreug dedans ontketende. Wel kwam R.K.A.V.I.C. nog even opzet ten, maar wat konden zij nog doen tegen een Ajax 6 in deze vorm. In de stand kwam geen verandering meer en zo ver lieten elf gelukkige Ajacieden het veld. Een week later moesten wij naar onze buren: Water graafsmeer 3. Helaas begonnen wij hier (weer) slecht het oude liedje Kort na het begin nam Watergraafsmeer de leiding en wist de stand zelfs tot 40 op te voren, al vorens Pijlman er 41 van kon maken. In de pauze veranderde onze leider, de heer Been het elftal drastisch; P. v. d. Meer ging centervoor spelen, F. Moi- nat werd spil en de backs Drost en ondergetekende verwis selden van plaats. En ziethetzelfde beeld als een week geleden. Er werd hard gewerkt, de verdediging sloot, kort om het begon alles beter te draaien. Al spoedig scoorde P. v. d. Meer uit een penalty, en niet lang hierna maakte hij na flink doorzetten er 43 van, waarbij hij zich mét de W-doelman nogal blesseerde. Nadat de gewonden weer wa ren opgelapt werd het spel hervat. Bij een aanval over links kwam de bal bij Zimet, die niet aarzelde om de keeper op nieuw het nakijken te geven. (44! Watergraafsmeer gaf het echter ook niet op en deed ver woede pogingen onze verdediging te passeren. Dat lukte 10 minuten voor tijd; in de uiterste bovenhoek verdween de In verband met de steeds stijgende kosten heeft het be stuur besloten de entree-prijzen voor de wedstrijden van het eerste elftal te verhogen. Deze prijzen, die gelden voor de tweede helft van seizoen 1963/'64, te beginnen met de wed strijd AjaxFortuna '54, luiden als volgt: Overdekte Tribune ƒ6— Voor-Overdekte Tribune 5. Openzittribune 3.50 V oor-Openzittribune 3.50 Zitplaatsen achter de doelen 2.50 Staantribune 1-75 J ongensplaatsen 0.50 Het bestuur verzoekt leden en donateurs beleefd doch dringend de aanwijzingen van de controleurs, die tijdens de thuiswedstrijden van ons eerste elftal, op en om onze vel den, alsmede op de tribunes dienst doen, zonder meer op te volgen. Deze controleurs staan er niet alleen voor de beta lende bezoekers, maar ook voor u. Het bestuur rekent op volle medewerking, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank. knikker. En wéér stonden wij dus achter. Maar ook wij waren nog niet aan onze laatste krachten toe. Dat bleek wel drie minuten vóór het eindsignaal. Weer kwam de bal bij Zimet terecht, een dribbelge volgd door een „kanjer", die insloeg als een granaat hoera 55 Hierin kwam vóór de „ref" het sein: „inrukken" blies, geen verandering meer. Dat was het einde van een zeer spannende ontmoeting. Jongens laten we afspreken dat we voortaan niet alleen in de tweede helft „vol gas" geven, maar dat ook vóór de thee alle krachten worden ingespannen. Tot slot wil ik nog opmerken, dat de tot spil gebombar deerde vriend F. Moinat het uitstekend deed. Opgetekend door J. VAN DER TOORREN N.V. DISTILLEERDERIJ VAN J. J. MELCHERS Wz. - SCHIEDAM 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 11