seniores amateur-elflallen Van onze Bowling for Everyone Bij bestuursbesluit is de heer H. v. d. Pol, ons nieuwe bestuurslid sectie amateur-voetbal, verzocht om de belan gen van de seniorenspelers èn de elftallen-commissie in het bestuur te behartigen. De heer Kraan gaat datzelfde doen voor de juniores. Ik hoop, dat beiden er in zullen slagen hun taak, in over leg met genoemde commissies, met succes te volbrengen. Namens de E.C. hoop ik op een vruchtbare samenwerking. Verder hebben onze beide trainers, de heren Rowley en v. d. Veen, het plan opgevat om een groep jeugdige ama teurspelers, buiten de gewone oefenavonden, een extra training te geven en wel op woensdagavond, teneinde uit eindelijk te komen tot een sterke „top" in deze sectie. De betreffende spelers ontvangen t.z.t. hiervoor nader bericht van de heer Bruynesteyn, secretaris der E.C. Wat de wedstrijden betreft het volgende: Ajax 3 gaf het sterke H.R.C. 2 uit Den Helder op ons veld voetballes. Het werd 111, na een bijna traditionele ach terstand van 01. Na de gelijkmaker van Henk Wilkes (via een penalty) was het hek van de dam. De rust brak aan met 41, waarna de stand opgevoerd werd tot 111. Alle doelpunten ontstonden uit vloeiende combinaties. Tegen U.V.V. 2 werd gelijkgespeeld 11, met invallers voor spil van Veen (Ajax 2) en captain de Wit (ziek). Kort na het beginsignaal gaf Ger Worst ons een 10 voorsprong, doch enkele minuten voor het einde scoorden de roodwit-geblokte Stichtenaren de gelijkmaker, 11 dus. Aan de Multatuliweg tegen S.D.W. 2, met liefst vier in vallers, trokken wij, na kort na half-time een 10 voor sprong te hebben genomen (doelpunt van Joop de Vries uit een afgemeten voorzet van onze jeugdige goedspelende in valler-linksbuiten) met 21 aan het korste eind. Rest nog te vermelden, dat keeper Boering op fraaie wijze een penal ty stopte. De thuiswedstrijd tegen Velox 3 vond geen doorgang door terreinafkeuring. Ajax 4 is op de goede weg. De mannen van Cor v. d. Wal speelden driemaal gelijk en wel tegen D.C.G. 2 uit (11), thuis tegen D.W.S. 4 eveneens 11, terwijl tegen Donar 2 Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS te Hilversum, op een spekglad veld, 22 het resultaat werd. Albert Post (penalty) en Jan Visscher scoorden onze goals. Het hele elftal werkte ontzettend hard onder moei lijke weers- en terreinomstandigheden. Ajax 5 boekte twee flinke overwinningen, n.l. in Weesp tegen Rapiditas 3, (61) en aan de Middenweg werd Schel- lingwoude 2 met een 71 nederlaag naar huis gezonden. Rechtsbuiten Wim Heisterkamp had een groot aandeel in de winst, o.m. door zijn prachtige voorzetten en trekballen, terwijl verder zijn mede-voorhoedespelers R. Dukker, Cas Bollen, Hans de Man en Vonk goed op schot waren. Ajax 6 won, na een 31 achterstand te hebben ingelopen, met 43 van R.K.A.V.I.C. 4 en bereikte tegen Watergraafs meer 4 een draw 55. In deze wedstrijd stond ons team op een gegeven moment zelfs met 40 achter. Piet v. d. Meer bleek toen wederom een productief aanvalsleider te zijn, maar hiervoor verwijs ik u naar captain v. d. Toorren's commentaar. De thuiswedstrijd tegen D.W.G. 2 werd afgelast. Nog even dit: Tijdens de wedstrijd Ajax 4D.W.S. 4 moest half-speler L. de Roos uitvallen wegens een blessure. Er was geen reserve aanwezig, doch een onzer veelbeloven de juniores was terstond bereid zijn voetbalplunje te halen en de opengevallen plaats in te nemen. Hij toonde uit het goede Ajax-hout gesneden te zijn. Namens de E.C. bedankt Ton, je geste werd zeer op prijs gesteld. W. F. SCHOEVAART K.N.V.B.-Juniores AJAX XERXES 2-1 Xerxes-doe!man duikt in de modder om een doelpunt te voorkomen. De duik had succes. De toestormende Fens komt te laat en ontwijkt hem met een ferme sprong 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 10