Sport- en Schaats-artikelen jax Heracles Een loerende Cees Groot in een soort „kater om de brei" rol feestje. Volgend jaar gaan we mee naar de waterkant. We voelen iets voor die schlemiele prijs! Een woord van dank aan het comité en een extra woord van hulde aan de heer La Fleur, die op zijn bekende rusti ge manier het feest leidde. T^e Honkballers hebben hun kampioensfeestje gehad. Za- •LJ terdag 5 october 1.1. waren homerunners en snelle honk lopers met hun dames in de bovenzaal van ons stadion bij een. Er was muziek, een hapje en een drankje. Voorzitter Martin Bremer, de man die het Ajax-honkbad stimuleerde en onder zijn leiding aan de top terug bracht, had het druk en glom van voldoening. Hij speechte veel, lang en goed, want buiten zijn kampioenen waren er ook nog dure per sonen uit de honkbalbeweging in ons stadion. Als goed gastheer haal je die naar voren. Martin deed het op ple zante wijze. Bondsvoorzitter Dr. Posthuma en de heer H. Urbanus (O.V.V.O.) dienden van repliek. Dr. Posthuma, een vreemdeling uit het hoge Noorden, woorden en mu ziek van himself of ie uit het land van Oldenhove of Martinitoorn stamt is niet duidelijk zwaaide Martin en zijn mannen lof toe. Allicht! De heer Urbanus liet het niet bij woorden. Twee honkballen is ons club rijker. Herre Kok, de fameuse pitcher, die ons team naar het kampioen schap gooide, kreeg een voor verzamelaars waardevolle honkbal. Bestuurslid Theo Muller, had de bal indertijd van in Amerika vertoevende familie gekregen. Niet zo'n dood gewone, maar een bal met namen van jongens erop, die met gooien en slaan een slordige dollar pak weg, twee ton per seizoen verdienen. Baby Ruth's naam staat er niet op, dat scheelt over een jaar of tien zeker duizend dollar. MaarHerre, weês zuinig op die bal, tegen de tijd, dat je A.O.W. krijgt is er wel een gek, pardon, een liefhebber, die er een kapitaal voor geeft. André Kraan, is ook een man, die overal aan denkt. Hij kwam een paar keer voor het voetlicht en bracht dan bloemen mee. O.a. voor mevr. Bre mer en voor mevrouw sorry, de naam is ons ontschoten (dat kan je als amateur-verslaggevertje écht overko men). Naar hè! Gelukkig werd door de leiding niemand vergeten. De coach, de verzorger, de man van het materiaal, kortom een ieder kreeg een beurt. En wie ook niet werd vergetende oprichter van onze honkbal-afdeling, de heer Daan Roodenburgh. Het moet voor Daan een grote voldoening zijn geweest we zagen hem tussen de toe schouwers bij AjaxStorks toen hij de zekerheid had, dat het kampioenschap binnen was. We kunnen er in ko men. Vrienden, elders in dit blad geeft de heer Bremer wel Sporthuis HERTENKAMP Op vertoon van Ajax-diploma 1 0 pet korting Retiefstraat 39 (naast Pretoriusstraat) Amsterdam-O., Tel. 947929 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 3