JUWELIERS Bouwmeester Gerrand De eerste bekerronde hebben we overleefd. Goed, goed, we weten het, 't was op het kantje, maar cupvoetbal is een rare zaak. Heel „Grote Jongens" uit het rijk van Opa Voetbal, kunnen er, met of zonder borrel, tranen van in de ogen krijgen. Gewipt worden door een lager geklas seerde zoon uit het voetbal-Walhalla geeft beslist geen aanleiding de lollige-broek uit te hangen. Integendeel! Vraag het de' vaste voetbalklanten van P.S.V., D.O.S., G.V.A.V. en nog een stel uitmunters in onze trapgemeen- schap. Zij kunnen u er een schilderij van ophangen. Zo'n „schilderij" kregen wij bijna van „Heerenveen" cadeau, 't Scheelde een babyhaar. Een door goed spel opgebouwde nul-twee voorsprong (Keizer en Groot) ging in de tweede helft door laaiend enthousiasme van de Abeveners ver loren. In de noodzakelijke verlenging schoot Cees Groot in de roos. Het feestgedruis in het wijde Friese land viel onmiddellijk stil. We mogen t.z.t. verder bekeren. Nu we het toch over de beker hebben jarenlang wordt er aan gedokterd het loodzware geval twee man moe ten de soepketel torsen populair te maken. Dat wil niet erg best lukken, zoals u weet. De competitie is bij ons al leen zaligmakend. Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Men zegt, omdat die bekeraffaire te veel met horten en stoten wordt afgehandeld. Om de zoveel tijd een lepel levertraan. Enne levertraan valt bij vele lieden niet zo best. Dus, die beker ook niet. Als dat „horten en stoten" werkelijk het kardinale bekerpunt is, wel, dan weten we een oplos sing om het uitsmeren over de lange afstand te voorkomen. Begin heel eenvoudig het seizoen niet met de gewone com petitie, maar gebruik de eerste twee zondagen voor beker voetbal. Alles draait dan, én bij de clubs, én bij het publiek om de cup. De clubs, die de eerste dag afvallen krijgen de volgende zondag, om het in wielertaal te zeggen, „her kansing". M.a.w., de man, die de klappen kreeg, krijgt nog Heiligeweg 1 2, Amsterdam-C Telefoon 36541 één keer kans terug te slaan. Verder pikken we twee dag jes uit de competitie één in October, één in november en we kijken zo omstreeks die datum tegen de demi-finale aan. Goed idee, wat? Met ons petje in de hand: we geven dit idee in overwe ging. We geven het zelfs sterk in overweging en dit ter geruststelling we zullen voor dit voorstel beslist geen auteursrechten claimen. Oh, mijnheer Brunt, poetst u uw bril eens op! Achter elkaar twee Ajax-feestjes meegemaakt. Eerst het feest van de Ajax-vissers. Op uitnodiging van het comité mochten we binnenkomen. Iedereen en allemaal in feest gewaad. U weet wel het nette pak, de keurige das en ju welen geflonker. Lang geleden ging dat heel anders. Als pa had gevist, dreef de kurk van de vierkante pot op het water. In het bekende tonnetje lag een stel uitgespartelde baarsjes met touw en blok uit een best viswatertje op getakeld op een roemloze begrafenis in de vuilnisbak te wachten. Moe mocht dan de lange avond zitten kijken naar pa, die öf in bed, óf in een versleten crapeau een nummertje snurken weggaf. De radio moest toen nog wor den uitgevonden en misschien was het nummertje snurken daar een voorloper van. Moe had dus een beste avond! Vergeet het maar! Vandaag aan de dag is dat anders. Zelfs heel anders. De zware hefboom is taboe! We vissen met werphengel, split- cane of glas, werpmolen, spinnertje en Aberdeen haak aan nylon van 18/100 of 15/100. Zijn we even technisch! We rijden per brommer, auto of bus naar eigen water, of vis wateren van de club, club wateren dus en zetten als „good sports" de gevangen vis netjes, en als het even kan, on beschadigd terug. Heel anders dus als in die „goeie-ouwe- tijd". Alleen de oude broek en trui zijn gebleven, omdat je daaraan zo lekker je vuile handen vooral brasem is nog al slijmerig kunt afvegen. Ajax was dus terug van de vistocht en van de 230 aan de haak geslagen stuks, hebben we geen visje gezien. Die zwemmen weer ergens in Noord-Holland en zijn uit dank baarheid supporters van onze club geworden. Dat er ge vangen is bewezen de prijzen, die werden uitgereikt. Voor de eerste prijs kwamen drie kampioenen in aanmerking. Na loting kreeg de heer Van Osch de beker, de heer Meester de derde prijs en de heer H. Hoopman de tweede- en de eerste prijs voor de grootste baars. Laatstgenoemde heer heeft een voorsprong op zijn collega-vissers, omdat hij de vissen in de aquaria, die zijn zaak (Oesterbar) sieren, da gelijks kan observeren. Hij weet dus precies hoe b.v. een baars een worm naar de pierenhemel helpt. Daar moet u niet min over denken. De stelregel luidt, dat een snoek een voorbijkomend visje grijpt, langzaam draait en dan inslikt. Forget it! Gooi in een aquarium van de „Oesterbar" een visje en je ziet niet eens welke snoek zijn eigen broer of zuster opvreet. Er valt hoogstens een waterkolk waar te nemen en verder een onbewogen valse snoekekop. That's all! U weet nu, waarom de heer Hoopman practisch onver slaanbaar is. Naast alle prijzen iedere deelnemer viel in de prijzenpot was er een trofee voor de grootste pech vogel. Een heel originele maar tamelijk gekke prijs, n.l. een nachtspiegel gevuld met fruit en een doos bonbons voor de echtgenote van de onfortuinlijke visser. Wie het was? 't Gaat u geen snars aan. Hij mag het gehele jaar gebruik van de spiegel maken, maar moet hem het volgend jaar in stijl gevuld, als u begrijpt wat wij bedoelen terug geven. Zoals u ziet, is met Ajax uit vissen gaan een lucra tieve bezigheid. Vooral als u nog weet, dat de dames een doos bonbons en een drietal gelukkigen een tuil bloemen in ontvangst konden nemen. Het comité bestaande uit de heren La Fleur, Louwaard, Van der Toorren, Schroder, Van Mourik en De Wit Sr., had overal aan gedacht om het feest te doen slagen. En het is geslaagd. Ons aller Tante Leen oom Bram kreeg de prijs voor een bijzondere vangst (een speelgoed auto) kwam natuurlijk voor de microfoon om een paar van haar nummers (o.a. het corset) weg te geven. De heer Meester liet zich ook niet kennen en bezong o.a. het vrouwelijk schoon. Verder een paar speeches beluisterd. Ene heer Keizer bleek op dit gebied best van de lollige tongriem ge sneden. Kortom, het was een zeer geslaagd gezond Ajax- 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 2