Wortel s Boekhandel Café Joop Smits CHURCHILLS tegen de intekenprijs van slechts f 2,90 p.d. stemmen, zodat de commissie amateur-voetbal zal bestaan uit: A. Kraan Th. J. Muller H. v. d. Pol Melchers spreekt zowel de scheidende als de komende bestuursleden toe. De Bruyn spreekt een woord van dank tot de blijvende bestuursleden, mede namens Hordijk en Potharst. P. van Deijck dankt Hordijk en Potharst voor de prettige samenwerking in de commissie betaald-voetbal. Ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de statuten kun nen P. van Deijck, J. C. van Dijk, A. A. M. Knyn, A. Kraan en J. H. Westrik, daar zij in het bestuur zijn gekozen, niet meer als afgevaardigden van de leden zitting hebben in de ledenraad. Laatstgenoemde zal er echter achter de bestuurs tafel in terugkeren, daar hij als secretaris ambtshalve zit ting zal hebben in de ledenraad. Van de 5 reserve-leden is H. v. d. Pol in het bestuur gekozen, zodat er maar 4 reserve's over zijn voor de 5 vaca tures en in de ledenraad dus 1 vacature zal blijven. De samenstelling wordt thans: A. Boerkoel 1966 J. de Boer 1964 M. Bremer 1965 J. H. Martens 1965 F. H. W. de Bruyn 1964 P. J. Paternotte 1964 W. F. C. Bruynesteijn 1966 J. H. Potharst 1964 Mr. Dr. E. W. Catz 1965 J. van Praag 1966 F. Dukker 1966 W. F. Schoevaart 1965 Ch. Geudeker 1966 H. G. A. Timman 1965 G. Gischler 1965 N. Th. Timman 1965 J. Hordijk 1966 W. F. Volkers 1964 G. de Jongh 1965 v A. de Wit Sr. 1964 M. J. Koolhaas 1964 A. de Wit Jr. 1966 G. Leentvaar 1966 1 vacature Achter de namen is het jaar van aftreden vermeld, dat door loting is bepaald. Als le en 2e plaatsvervangend voorzitter van de leden raad worden respectievelijk gekozen W. F. Volkers en Mr. Dr. E. W. Catz. Voor de functie van keuze-commissie amateur-voetbal is geen tegenkandidaat gesteld, zodat Bruynesteijn herkozen is. Financiële commissie. J. de Boer Sr25 stemmen J. A. Bouwens 9 stemmen Ch. Geudeker 5 stemmen M. de Groot 8 stemmen H. G. A. Timman 22 stemmen P. Vunderink 6 stemmen Bij de herstemming krijgt Bouwens de meeste stemmen zodat de commissie zal bestaan uit: J. de Boer Sr. J. A. Bouwens H. G. A. Timman Enquête-commissie. A. Boerkoel 1 stem R. Dukker stemmen M. de Groot 7 stemmen G. Jurgens 17 stemmen J. Koomen 13 stemmen J. H. Martens 4 stemmen P. J. Paternotte 19 stemmen H. v. d. Pol 2 stemmen A. de Wit Sr12 stemmen Tijdens de wedstrijd kunnen wij elkaar niet altijd treffen Doch wel na afloop bij v/h j. NORD Linnaeusstraat 79, Amsterdam-Oost PRIMA CONSUMPTIES zodat de commissie zal bestaan uit: G. Jurgens J. Koomen P. J. Paternotte Commissie van redactie officieel orgaan. Aangezien er maar 3 kandidaten zijn gesteld zal deze commissie bestaan uit: F. H. W. de Bruyn D. Knegt M. J. W. Middendorp Bij de laatste punten van de agenda voeren o.a. nog het woord Gischler, De Wit en Kraan, waarbij in 't bijzonder wordt gesproken over de moeilijkheden van het officiële gereserveerde gedeelte en de gereserveerde plaatsen a 25,—. Volkers bedankt voorzitter Melchers voor zijn goede en prettige leiding, waarna deze de vergadering om ongeveer kwart over elf met een kort woord sluit. Rest mij nog te vermelden, dat de zaal door de heer Boudrie zeer smaakvol was ingericht. W. Een groots standaardwerk thans binnen ieders bereik beroemde MEMOIRES over de TWEEDE WERELDOORLOG in 12 ELSEVIERPOCKETS 12 delen van elk ca. 300 blz. - Geïllustreerd met vele oorlogsfoto's en kaarten van de veld- en zeeslagen - Fraaie omslagen. Te beginnen mei 1963 verschijnen 6 maanden achtereen twee delen tegelijk per maand. Hierdoor krijgt U het gehele werk snel in uw bezit voor slechts f 5,80 per aflevering van 2 delen. Zorg dat dit beroemde werk ook in Uw bezit komt! Een uitvoerig modelexemplaar van deze meesterlijk ge schreven geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ligt bij ons ter inzage. TEKEN NU METEEN IN BIJ Sumatrastraat 48, Amsterdam-O., Tel. 57427 21

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 21