Televisie Klinkenberg v. d. Velde's Radio en Gramofoons n.v. The Electric Gramophone WARMTE- TECHNIEK Feest in ons stadion. Het Honkbal-,Congres" danst. .Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos!! nog minder kwaliteit hadden en dan nog is dit kampioen schap ten volle verdiend. Ik geloof echter dat Ajax wel degelijk kwaliteit had maar dat er een neiging is om de prestaties van anderen te on derschatten. Indien een wedstrijd verloren wordt dan wordt dat zo gemakkelijk toegeschreven aan de eigen off-day in plaats van te erkennen dat de tegenstander kwaliteiten had. Wanneer men erin slaagt om een geheel seizoen vrijwel zonder verliespunten door te komen, in de grote wedstrij den steeds weer de tegenstander juist voor te blijven, dan moeten er wel degelijk kwaliteiten zijn. Dit heeft Ajax gepresteerd en daarvoor verdient het ook onze hulde. Gaarne wil ik op deze plaats namens P.S.V. de spelers en bestuur van Ajax van harte gelukwensen met het prach tige resultaat! Mijn speciale gelukwensen gaan naar mijn vriend uit het Bondsbestuur, Martin Bremer, die ik al meer dan 25 jaar ken als een toegewijd Ajacied en die als voor zitter zijn vereniging uit een depressie naar een nieuwe toekomst heeft geleid. Hij was er zaterdag niet bij omdat hij met vakantie op Mallorca zat. Ik heb het zelf ook wel meegemaakt dat ik bij belangrijke beslissingen ver van huis zat. Ik kan mij voorstellen hoe Martin zich zaterdag moet hebben gevoeld. Ik hoop dat het vreugdevolle bericht hem spoedig bereikte." Dit laatste geschiedde inderdaad: dolgelukkige spelers hebben hun voorzitter diezelfde avond nog in zijn vakantie verblijf opgezocht. (directie: Jaap van Praag) Spui 6 - Telefoon 245105 - Amsterdam-C. voor Centrale Verwarming - Oliestookinrichtingen Pijpleidingwerk - Sanitaire installatie's AMSTERDAM, Baarsjesweg 148-149, Tel. 83477-88654 17

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 17