Ajax hoofdklasser K.N.H.B. xe schoenen Andere clubs over Ajax' honkbal Wijze: Buffalo Bill 1. Al was de jeugd reeds jarenlang Op het honkbalveld wat mans, De oud'ren bleven achter, Ze misten de cadans. Maar dit seizoen was 't andersom, Ajax I en II non-stop, Aan het einde van hun wedloop Ging 't dundoek fier in top. Refrein: Ajax is terug, Ajax is terug, In de hoogste honkbalklas, Een ieder is thans in zijn sas, Ajax is terug, Ajax is terug, Na een fraai seizoen Eerste-klassekampioen! 2. Belangrijk was daarbij het feit, Ons veld lag in De Meer, Daardoor kwamen de spelers Weer in de oude sfeer. Doch wat ons wel bijzonder trof Was de mentaliteit, Want deze heeft ten slotte Tot het succes geleid. Refrein: 3. Het honkbalteam bezat een „spil", Onze pitcher Herre Kok, De man die sloeg en gooide En schier geen spier vertrok. Van Ham, Martens en Offringa, Tromp, Mossing Holsteyn, Kraan, Voorts Van den Berg en Visser, Ook Grootenboer trad aan. Refrein: 4. Wij hadden een heel goede coach, Dat was Rien van 't Hof, Voor wat hij voor de club deed, Verdient hij alle lof. Voorzitter Bremer schreef en bleef Tot wijnmaand optimist, Hij „stemde" 't Kranig weekblad Een echte journal-list. Refrein: 5. Bonsen, Hofman, Leo van Wijk, En wie niet werd vermeld, Uw noeste werk voor Ajax Werd zeer op prijs gesteld. Nu is de strijd achter de rug, Wij vieren vrolijk feest, Moge Ajax blijven steunen Op kracht en goede geest! Refrein: E. H. VAN TUYL Reguliersbreestraat 32 Kinkersiraai 255-257 Linnaeusstraat 56 Sarphatipark 48 Haarlemmerdijk 145 Leidsestraat 4 spelen we enkele versterkingen dringend nodig hadden. Nog afgezien van het feit dus, dat men onmogelijk een competitie met dubbele wedstrijden met zo'n acht of negen spelers tegemoet kan gaan. Voldoende is overigens naar het team-slaggemiddelde te kijken. Niemand der spelers zal het in z'n hoofd halen te denken, dat wij het met deze slag prestaties in de hoofdklasse op pitchers als Beidschat, Ter- neuzen e.a. zouden redden. Het komt mij voor, dat dit duidelijk is. Even duidelijk als het mij is, dat enkele spelers van ons eerste negental zich ogenblikkelijk bedreigd voelden, toen ze kennis kregen van het feit, dat enkele spelers van andere verenigingen volgend jaar in Ajax zullen spelen. Dat begrijpen we vol komen en inderdaad zal het niet anders kunnen zijn, dan dat enkelen hun vaste plaats kwijt raken. In het belang van allen zullen echter de belangen van de enkeling moeten wijken. In de hoofdklasse wordt, naar Nederlandse begrippen, top-honkbal gespeeld en topsport is nu eenmaal hard, ook in de rijen der amateurs. Niets liever zou het mij zijn ge weest om volgend jaar met hetzelfde stel pracht-jongens, dat nu de promotie heeft veroverd, dóór te gaan, maar zoals ik getracht heb hierboven uiteen te zetten, kan dat helaas niet. Dit zou in niemand's belang zijn, niet in dat van Ajax, niet in dat van het honkbal in Nederland in het algemeen, maar ook niet in het belang van de spelers zelf. Ik ben er ten volle van overtuigd, dat enkele spelers vol gend seizoen misschien teleurgesteld zullen worden in hun verwachtingen, maar ik ben er hen allen toch wel ken nend evenzeer van overtuigd, dat zij de billijkheid van een en ander toch zullen inzien en sportief op alles zullen reageren. Tenslotte is het ook nog eens zo, dat al onze honkballers en daar reken ik ook de nieuwe leden onder gelijke kansen hebben om tot de basisopstelling te gaan behoren, uiteraard zullen dat de besten zijn. Wie dat zullen zijn zal volgend jaar in enkele oefenwedstrijden bepaald worden. Maar op dit moment heeft een ieder zijn kans. ORGANISATIE Het zal er met de organisatie niet gemakkelijker op wor den, niet alleen omdat we in het algemeen uit Ajax-kringen weinig daadwerkelijke medewerking krijgen, maar ook om dat het spelen in de hoofdklasse toch wel grotere verplich tingen met zich brengt. Tot nog toe heeft slechts een zeer klein groepje zich met de organisatie belast, zodat het wel heel prettig zou zijn, indien uit Ajax-kringen zich wat lief hebbers zouden melden om onze taak bij de wedstrijden te verlichten. Men behoeft hier beslist geen honkbalkenner, doch slechts een goede Ajacied voor te zijn om ons wat te helpen. We wachten af M. BREMER In „De Honkvlag", het clubblad van Storks lazen we: „OVERPEINZINGEN" Ajax is kampioen! Verdiend, dat zult u met ons eens zijn. Gaarne wensen wij onze sportieve tegenstanders alle suc ces toe in de Hoofdklasse. Indien met hetzelfde elan wordt gestreden als zij in het bijna afgelopen seizoen hebben ge daan zal het in de hoofdklasse waarachtig wel gaan. Voor ons is het een erezaak om de 2e plaats in bezit te krijgen. Dat dit ten koste zal moeten gaan van S.C. Haarlem is spijtig, maarer zit niets anders op. „De Knuppel", het clubblad van P.S.V., schreef: AJAX KAMPIOEN „Door de enige concurrent, Storks, met 20 te verslaan is Ajax zaterdag kampioen geworden van de eerste klasse, waardoor tevens de promotie naar de hoofdklasse een feit geworden is. Ik heb enige weken geleden op deze plaats reeds mijn mening gegeven over de hoge plaats die de Ajacieden reeds toen innamen en behoef daar weinig aan toe te voegen. Ajax is met grote voorsprong kampioen geworden en in dien dit dan niet te danken zou zijn aan de grote eigen kwa liteit dan zou dat hoogstens betekenen dat de tegenstanders 16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 16