Feestelijk gestemde Honkballeiders aan de bar. En ze natrien nog een glas, en ze dronken nog een plas! Op het kampioenschap!! af gold het: en nu ook nog kampioen worden. En ook dat is prachtig gelukt! Voor promotie naar de reserve eerste klasse moest dit negental in een halve competitie strijden met U.V.V. 2 en P.S.V. 2. Weliswaar ging de eerste wedstrijd tegen P.S.V. 2 slechts met 10 verloren, maar doordat U.V.V. 2 met 30 van P.S.V. 2 won in een wedstrijd, die beslist op veel lager peil stond dan de ontmoeting tussen P.S.V. 2 en Ajax 2, hielden onze spelers de kans nog geheel in eigen hand. He laas was het weer dermate slecht, dat er niet meer gespeeld kon worden, zodat een verdere afwikkeling van het pro gramma naar het voorjaar-1964 werd verschoven. Het zal dus zaak zijn volgend jaar reeds vroeg in vorm te zijn, wil Ajax 2 althans zijn kans op promotie behouden. VOLGEND SEIZOEN Ajax zal dus volgend jaar één der acht hoofdklassers zijn en dat brengt weer vele problemen met zich mee. Voor ons, de leiders, maar ook voor de spelers. Ik heb het op onze feestavond reeds gezegd: Tussen de hoofd- en de eerste klasse bestaat op papier één klasse verschil, maar in wer kelijkheid is dat verschil groter. Dat hebben W.V.H.E.D.W. en U.V.V. o.a. nu al enkele jaren achtereen bewezen. Zij werden om de beurt kampioen, promoveerden endegra deerden ook weer prompt. Dit lot nu willen we Ajax be sparen, dat zijn we verplicht. Er wordt in de hoofdklasse ook een ander soort honkbal gespeeld, vooral technisch anders, meer moderner. Ieder, die iets van honkbal afweet, zal dit met me eens zijn. Bo vendien worden er in de hoofdklasse 21 wedstrijden ge speeld, waarvan 14 in zgn. dubbele wedstrijden. Vooral deze laatste wedstrijden zijn vele malen zwaarder dan gewone enkele wedstrijden. De kracht van ons eerste negental dit seizoen heeft o.m. bestaan uit het feit, dat onze spelers zich steeds voorbeeldig op de komende wedstrijd van zaterdag of zondag concentreerden. Daar stelden zij zich geheel op in, zoals dat ook behoort, maar heeft men twee wedstrijden voor de boeg, dan wordt dat al veel lastiger. Op die factor mogen we dus volgend seizoen al niet meer zo sterk reke nen, zodat willen we toch een rol van betekenis gaan Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen Weteringschans 185- 223 - Telefoon 249859-249250-249250-249259 - Amsterdam Kantoormeubelen - Kantoorartikelen Middenweg 97-99 - Telefoon 946097 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 15