U0NKB6L Bowling for Everyone HET SCHITTERENDE SEIZOEN VAN ONZE AJAX-HONKBALLERS Ajax 1 kampioen en gepromoveerd; Ajax 2 kampioen en Hoewel de honkballers hun (korte) winterslaap zijn in gegaan, geloven we toch dat het nuttig is iets te schrij ven over het welhaast unieke honkbalseizoen, dat we achter de rug hebben, al zou het alleen maar zijn om voor een latere Ajax-generatie dit in ons clubblad vast te leggen. Vorig jaar om deze tijd zaten we zo'n beetje (eigenlijk niet zo'n beetje) in zak en as. Immers, Ajax 1 was uit de eerste klasse gedegradeerd en Ajax 2 had pas in zijn laatste wedstrijd het degradatiespook kunnen afwenden. En thans, met vrijwel twee dezelfde negentallen is Ajax 1, nadat het bij keuze in de eerste klasse was gehandhaafd, met enorme voorsprong kampioen geworden en naar de hoofdklasse gepromoveerd, terwijl Ajax 2 eveneens de titel in zijn af deling bemachtigde, terwijl het de kans op promotie nog geheel in eigen hand heeft. Ajax heeft dus dit jaar wel furore gemaakt en we zijn daar trots op, heel trots, zoals vrijwel al onze honkballers dit mogen zijn en ook inderdaad zijn. Heel Ajax mag trou wens trots op de behaalde resultaten zijn, want we zijn er zeker van, dat ook de niet in honkbal geïnteresseerde leden van Ajax het prettiger vinden in de kranten te lezen en door de radio te vernemen, dat Ajax wéér gewonnen heeft dan dat er alleen maar van nederlagen sprake is. Onze spelers hebben de naam van Ajax dit seizoen héél hoog ge houden! Dat dit alom in Ajax-kringen is gewaardeerd, heeft men beslist niet onder stoelen of banken gestoken. Reeds midden in het seizoen, toen het er naar ging uitzien, dat we in elk geval hoge ogen zouden gooien, konden we ons gezicht niet laten zien, of we werden van alle kanten aangeklampt. Dit bewijs van meeleven heeft ons natuurlijk bijzonder goed gedaan, maarwat prettig zou het zijn, indien dit ook gebeurde, als het ons weer eens minder goed gaat. Veel nieuws over onze successen kan ik hier niet meer melden, maar op gevaar af van vervelend te worden, wil ik nogmaals beklemtonen hoeveel waarde vele op het mentale $mm Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS vlak liggende factoren een rol bij de successen hebben ge speeld. We hadden beslist niet de beschikking over een wonderteam wat technisch honkbal spelen betreft, maar wel hadden we een wonderteam, wat kameraadschap, ener gie, vechtlust en een nimmer aflatend enthousiasme betreft. Die eigenschappen, gepaard gaande natuurlijk aan een zeer redelijk technisch peil, is de oorzaak geworden van het in vervulling gaan van ons aller wensdroom om honkballend Ajax weer aan de top te brengen. Het komt in de sport niet zo dikwijls voor, dat oude clubs die weggezakt zijn nog de kracht kunnen opbrengen terug te komen. Ajax, op Quick na de oudste honkbalclub van Nederland, heeft die kracht wél kunnen opbrengen en ook daar zijn we natuurlijk zeer trots op. GEEN GELUK In het begin van het seizoen hebben enkele tegenstanders ons onderschat en misschien zouden we dat geluk mogen noemen. Onze spelers daarentegen onderschatten niemand, misschien alleen hun eigen kracht, maar dat mag men be slist geen geluk noemen. Zij mikten slechts op één ding: dit jaar niet degraderen, maar toen we begonnen met alle te genstanders te verslaan, gingen er natuurlijk heel wat licht jes branden: zou het mogelijk zijn? Niemand durfde daar openlijk over te praten. Was er eens een speler, die in de kleedkamer zachtjes over een eventueel kampioenschap ging mompelen, dan klonk er van alle kanten „sstt"! Bang als men was het noodlot te tarten. En terwijl er bij ons nog alleen maar „sstt" werd gezegd en „niet over praten", begonnen onze concurrenten er zich steeds meer over te verbazen, dat dat Ajax nog steeds aan de kop ging: „Begrijp jij nu hoe dat kan?", werd overal ge vraagd. Wij hebben hier nooit op geantwoord, alleen maar de schouders over opgehaald, tot er een moment kwam, dat wij ons gingen ergeren. Dat was, toen sommige concurren ten het eigen falen en het succes van Ajax op de factor ge luk wilden afschuiven. Daarom ook zijn wij zo blij en onze spelers dankbaar, dat het Ajax zelf is geweest, dat alle concurrenten resoluut van zich heeft afgeschud. Uit 17 wedstrijden kregen we slechts 3 verliespunten: een nederlaag (met slechts één punt verschil) door een gemiste vangkans en een gelijkspel, dat was alles en bovendien tegen tegenstanders, die niet tot de kampioensgegadigden behoorden. Concurrenten als Storks, W.V.H.E.D.W. en H.C.K. werden alle drie twee maal door ons verslagen, waarbij Storks en H.C.K. beide in een wed strijd zelfs helemaal geen punt tegen ons scoorden. Van geluk is dus dit seizoen geen sprake geweest. Wel willen we uiteraard toegeven, dat we geen pech hebben ge had, maar ik ben er van overtuigd, dat onze spelers het aan hun vele uitmuntende eigenschappen te danken hebben ge had, dat we deze pech niet te vaak hebben ontmoet. Voor de statistici laten we hieronder nog de standen vol gen, die als eindstanden van het seizoen 1963 gelden: Eerste klasse: Res. tweede klasse B.: Ajax 17—31 Ajax 2 14—23 W.V.H.E.D.W. 18—23 V.V.G.A. 3 14—23 Storks 17—22 W.V.H.E.D.W. 2 14—13* H.C.K. 18—20 R.C.H. 2 14—12 G.S.V. 17—19 Volew. 2 14 —12 Volew. 17—14 Schoten 3 14—10 A.B.C. 17—13 O.V.V.O. 3 14— 8 A.D.O. 17—12 H.C.A.W. 2 14— 8 S.C. Haarlem 18—11 2 verl. p. extra Kennemerland 18— 9 Over het tweede negental ook niets dan lof. Was het eerste negental gestart met de gedachte niet te degraderen, ons reserveteam begon de competitie zonder bepaald doel, en misschien was het daaraan wel te wijten, dat de start niet overtuigend was. Toen echter bleek, dat onze jongens in de nieuw gevormde reserve tweede klasse best mee kon den draaien en er bovendien bekend werd, dat een tweede plaats eventueel ook al voor promotie in aanmerking zou komen, had dit tweede negental ook een doel voor ogen, waarnaar gestreefd kon worden: die tweede plaats. Daarop werd al vrij spoedig beslag gelegd, maar van dat moment 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 14