Niessen Jan Bron Nogeens de amateurs Verlies- en winstrekening van Ajax III In het jongste clubblad las ik met grote belangstelling het stukje van ons aller Wim Schoevaart, waarin de wen selijkheid werd uitgesproken, de Eerste Amateur Elftallen van de grote Semi-Prof Clubs in te delen in de Eerste Klasse der Amateurs. Ik geloof ook dat dit voor het Nederlandse voetbal in het algemeen zeer nuttig zal zijn, omdat in het verleden, zoals Wim zeer juist betoogd, b.v. Ajax 3 tot zeer goede resulta ten tegen Eerste-Klasse Amateurelftallen kwam. Mag ik nogeens terugkomen op de tegenstand jegens deze gedachte van de Amateur-Verenigingen. Waarom Vreest men misschien financiële nadelen Een Ajax 3, Feijenoord 3, Blauw-Wit 3 etc. etc. spelende als Ajax 1, Feijenoord 1, Blauw-Wit 1 Amateur in deze Eerste Klasse, zullen toch altijd wel goed zijn voor een be hoorlijk aantal toeschouwers. Indien er dus geen financiële overwegingen zijn moet de weerstand dus gezocht worden in de speltechnische sector. Mocht deze veronderstelling juist zijn, dan vind ik dit een vrij zielig argument, dat beslist in strijd is met de be langen van het Nederlandse Amateurvoetbal. Het is nu eenmaal bekend dat vele spelers, en in dit ver band moet ik mij tot Ajax beperken met de wetenschap, dat dit eveneens van toepassing is op de overige Semi- Prof clubs, Ajax verlaten, aangezien zij niet kunnen door komen tot de Semi-Prof Afdeling. Deze spelers, welke in de grote massa opgaan, zouden, indien Ajax uitkomt in de Eerste Klasse der Amateurs, beslist in Ajax blijven, hun huidige spelpeil handhaven c.q. verbeteren en zodoende een belangrijke bijdrage vormen tot spel verbetering. Ik zou wel eens willen weten, welke argumenten men kan gebruiken, om een dergelijke ontwikkeling tegen te gaan. Misschien is het mogelijk, dat een vertegenwoordiger van de opposanten in de gelegenheid wordt gesteld, mid dels een ingezonden stuk in ons clubblad zijn zienswijze kenbaar te maken. WHITE Gaarne! (Red.). Op zondag, 13 september j.l. traden wij aan tegen onze aloude tegenstander Blauw-Wit 3 op de bij velden van het Olympisch Stadion. Helaas werd ons ongeslagen record in deze wedstrijd gebroken, hetgeen beslist niet noodzakelijk was. Wij waren de Blauw-Wit spelers op alle onderdelen van het spel de baas m.u.v. het maken van doelpunten. Na circa 20 minuten spelen wist de middenvoor van Blauw-Wit met een vrij gelukkige kopbal de stand op 10 te brengen, hetgeen volkomen in strijd was met de krachts verhoudingen. Ondanks verwoede aanvallen wisten wij de gelijkmaker niet te produceren. In de tweede helft zijn wij constant hiermede bezig ge weest, doch paal en lat waren op dit gebied onze sterkste tegenstanders. Goede schoten van Dirk Kuiter, Loek Goud smit en invaller Visser werden door genoemde abstracthe den geweerd. Wat men meestal in dergelijke wedstrijden ziet gebeurde, n.l. een goal van de tegenpartij, welke de stand op 20 bracht en voor ons de eerste nederlaag be tekende. Echter, onze goede conditie, gecombineerd met een beetje meer spelfantasie, moet een borg zijn, dat wij dit jaar toch weer hoge ogen zullen gooien. Vermeldenswaard is nog, dat in deze wedstrijd de spilplaats werd bezet door Gerrie Worst, bij afwezigheid van Jan van Veen. WHITE Bromfiets aankoopproblemen Utrechtsestraat 134, Amsterdam, Telefoon 39239 lost ze voor U op Keuze uit 60 modellen Diverse leuke Occasions Ajax 5 De Meer 2 (5-3) Zijn ogen gesloten, zijn armen ten hemel, maar vallen kan hij niet, omdat een clubmakker zijn neus dichtknijpt. Twee onbarmhartige Ajacieden voetballen gelijk de ploegende boer, voort Grafische Kunstinrichting Prinsengracht 486/88, Amsterdam Telefoon 39550-242696 Privé 36510 Fabrikant van: CLUBVLAGGEN. HERINNERINGS VAANTJES, EMBLEMEN, RUGNUMMERS, enz. 13

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 13