DEXTRO-ENERGEN SIGARENMAGAZIJN „VAN RUYVEN" Gulden trouw (1 913-1 963) MUmhh e/ntn^k! Men schrijft ons: Oproep Correspondentie Inleveren kopij volgend nummer Als regelmatig bezoeker van de wedstrijden van Ajax I en II, breng ik u mede namens vele andere toeschouwers welke ik regelmatig op de „Overdekte" ontmoet het vol gende onder uw aandacht: Bij de wedstrijden van het tweede elftal en die der K.N.V.B. Juniores welke veelal op zaterdagmiddag worden gespeeld tasten wij zowel wat betreft de opstellingen van Ajax als die der tegenpartij steeds in het duister. Links en rechts hoort men dan ook nogal eens de vraag: wie is die nr. tien, en welke bekende spelers zouden er bij de tegen partij meedoen. Wij zouden u derhalve willen verzoeken indien mogelijk ook op zaterdagmiddag tijdens de wedstrijden van genoem de elftallen de luidspreker installatie in te schakelen en behalve een gezellig muziekje ook de namen der spelers te laten afroepen. Verder valt het ons op dat bij deze wedstrijden, waarvoor de laatste tijd een steeds groter wordende belangstelling blijkt te bestaan, er slechts één loket is geopend wat b.v. bij de wedstrijd Ajax IIFeijenoord II een enorm gedrang te weeg bracht met als gevolg dat vele bezoekers 10 a 15 min. te laat binnenkwamen. Ook hierin zouden wij graag verbetering zien door bij grote drukte nog een of twee loketten open te stellen. Hopende dat het Ajax bestuur hier iets aan zoudt willen doen verblijf ik ook namens de „tribune" Hoogachtend, J. REESINK Gaarne dit ter aandacht van het Bestuur. We publiceren de brief daarom in dit clubnieuws, omdat hier wel een zéér trouw bezoeker aan het woord is en niet alleen bij Ajax I HOE STAAT HET MET ONZE TOEKOMST anders gezegd: we missen de verslagen betreffende de verrichtingen van ONZE JEUGD Nu de heer Smit geen deel meer uitmaakt van de J.C. wij willen hem vanaf deze plaats nog wel hartelijk danken voor de uitstekende en vooral ook prettige wijze, waarop hij zovele jaren de Jeugdrubriek heeft verzorgdvragen wij WIE, O WIE wil thans deze taak overnemen. De bedoeling is, weer een algemeen overzicht, aangevuld met verslagen van „onze speciale" correspondenten over bepaalde wedstrijden. Hier is dus tevens een oproep voor „SPECIALE CORRESPONDENTEN". DE REDACTIE De heer v. d. Toorren. Het verslag over de verrich tingen van Ajax 6 kon helaas niet meer worden opgenomen, aangezien uw kopij ons te laat bereikte. De door ons ge noemde sluitingsdatum is werkelijk onverbiddelijk. DE REDACTIE 1ste Jac. van Campenstraat 34 bij de Fr. Halsstraat Speciale rayonverkoop van Balmoral- en Carl Upmann-sigaren enz. Voorverkoop van Ajax en Olympisch Stadion L. Robert Op de dertigste oktober even voor dit blad verschijnt houden wij het niet zo sober, dan doen wij het zeer verfijnd. Want dat is de dag der dagen! Wereldspaardag nummer een! Deze dag kan ons behagen. Doch om 't sparen niet alleen. Sparen mag dan nuttig wezen, feesten kan ook nuttig zijn. En zeer zeker als we lezen van een Koolhazenfestijn. Dat is niet een feest van hazen die wat knabbelen aan kool, noch een feest van koppelbazen of van droge houten klazen zonder maar een sprankje jool... Ook al is dan de receptie voor het gouden huwelijksfeest (en dat was heus geen deceptie) zaterdag vooraf geweest, woensdag is de dag der ere: Erepreses treedt naar voor'! Vele jaren zich te weren voor zijn Ajax tal van keren zonder dat het thuis kon deren. Dank zij excellent laveren kon ZIJ weinig protesteren. Vrouwlief nimmer te bezeren was zijn lust en zijn begeren. Zowel thuis als in de Meer en met veel vaardig redeneren haar steeds weer te animeren. Vijftig jaar met haar verkeren dat deed Marius met zijn Door. B. S. LE MARCHÉ Kopij voor het volgende clubnieuws in te zenden uiterlijk 16 november a.s. aan het adres: Zwaluwstraat 20 Badhoe vedorp. DEXTRO ENERGEN is pure druivesuikerpdie razendsnel wordt op genomen in het bloed en als glucose wordt opgestapeld in de lever en de spieren. Daar vormt het de direkte energiebron voor ons lichaam, waarvan de prestaties en het uithoudingsvermogen afhankelijk zijn. DEXTRO ENERGEN is de veilige, verantwoorde „oppepper"! per pakje met 6 dubbelta- bletten 50 ct. bij apotheker en erkende drogist. 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 12