seniores amateur-elftallen E erbiedigt bun belangeloos O verwerk Van onze Als er 's zondags vroeg of 's middags Fel gekampt wordt om elk punt, Staat er iemand langs het lijntje Wie men niet veel arbeid gunt. Deze man, die „clean off side" staat, Leeft nochtans met 't spel zeer mee, Want hij ziet dat is het mooie Z'n werk vast niet als een corvee. Een eerste-hulpman is bescheiden, Zijn presentie valt niet op, Doch zodra zijn steun verlangd wordt, Loopt hij meestal in galop. Somtijds denkt een voetbalspeler Als er aan zijn spul wat schort, Dat hij door die heer wel even Uit de brand geholpen wordt. Wat het lopend apotheekje 's Zondags aanhoort langs het veld, Wordt u, zij 't in grote trekken, Hierna openlijk verteld. „Meester, hei je een verbandje? Me schoene knelle as de pest, 'k Wil niet dat een linkdoornsnijer Ook door mijn wordt vetgemest?" „Chef, bezit je soms een veter? Mijn kous hangt bijna op mijn schoen, Heb je niet, dan kan ik het ook wel Met een stukkie gaas afdoen!" „Och mijnheer, kunt u mij helpen? 'k Heb een scheen waar bloed op staat, Neen, geen jodium, m'n brave, Want dan val ik van mijn graat!" „Mijn broertje vroeg, of ik wou vragen, Of u een stukje kauwgom heeft, Want doordat het zo erg warm is, Zit z'n tong haast vastgekleefd". „Wat mij net is overkomen? 'k Heb mijn enkel flink verstuikt, Maar ik meld u reeds bij voorbaat Dat mijn voet niet fris meer ruikt!" Als een voetballer gewond raakt, Staat de weldoener dra klaar, Doch hij is geen Jan van Alles: Handel daar dan ook steeds naar!" Jan Publiek zegt van een speler: ,,'t Is een kruk of bollebof", D' eerste-hulpman wordt vergeten Daarom hier een woord van lof! E. H. VAN TUYL Gezien het bericht in het vorige clubblad, dat de heer H. Grootenboer bij de thuiswedstrijden van Ajax al 25 jaar lang als E.H.B.O.-er fungeert, meenden wij het bovenstaande niet achterwege te mogen laten. De Courant-Het Nieuws van den Dag, d.d. 11 october j.l. vermeldde het hierna volgende artikel van „Topscorer" over het A.R.O.L.-toernooi van A.F.C., hetgeen m.i. ook voor onze amateur-voetballers zeer interessant is: IS A.R.O.L.-TOERNOOI NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN? Kroniekschrijver „Charlie" van de „A.F.C.-schakel" is diep bedroefd. Hij heeft op de maandag na de eerste dag van het A.R.O.L.-bekertoernooi een krant gekocht zijn eerste openbare daad van de week, zoals hij zegt om eens te kijken, wat er geschreven werd over het aloude toer nooi van zijn even aloude A.F.C. Hij vond slechts de uitsla gen in de kleinst denkbare letter in een hoekje. En hij is diep na gaan denken. Hoe kunnen we de publieke belang stelling opvoeren voor deze nog steeds traditionele opening van het amateur-voetbalseizoen?, vraagt hij zich af. Ik vind het interessant zijn voorstellen ook eens onder het publiek te brengen. Want het is nu eenmaal zo, dat sinds de invoering van het betaalde voetbal het grote publiek bij de amateurs is weggebleven. In hun ogen is een eerste klasser van toen, nu een vierde klasser. Ik wil daar niet al te lang bij blijven stilstaan, dat doet Charlie ook niet. SUGGESTIES Belangrijker zijn zijn suggesties, bij het publiek meer belangstelling voor het A.R.O.L.-toernooi te kweken. 1. De eerste A.R.O.L.-dag zou niet samen moeten vallen met de eerste competitiedag van het betaalde voetbal. 2. Aloude tegenstanders, zoals Ajax en Blauw-Wit zouden met hun amateurelftal weer deel moeten nemen en dan niet als b.v. Ajax 3, maar zonder meer als Ajax. Ook amateurs van grote buitenlandse clubs zouden uitgeno digd kunnen worden. 3. Meer omlijsting van de wedstrijden, zoals de start van een ballonvaart, optreden van drumbands, vrolijk wap perende vlaggen, kraampjes en stands, die het geheel een aanblik moeten geven van een soort fancy-fair. 4. Pers en tv inschakelen om aan het A.R.O.L.-toernooi de nodige bekendheid te geven, want het toernooi zou één grote manifestatie van het amateurvoetbal moeten zijn. TAAK Charlie heeft zijn fantasie de vrije loop gelaten, maar ik moet zeggen, dat de uitvoering van al deze punten het over wegen zeker waard is. Hier ligt een niet gemakkelijke, doch zeker wel mooie taak voor het A.F.C.-bestuur, dat binnen kort dan ook bijeen zal komen, om de suggesties van Char lie te bespreken. Ongetwijfeld zal er dan ook wel over de deelname van b.v. Ajax gesproken worden. A.F.C.-secreta ris J. van Dijk vertelde mij, dat zijn bestuur op het stand punt staat, dat ook de L.B.A., de Landelijke Bond van Ama teurverenigingen heeft, nl., dat men niet kan beginnen aan het deelnemen van derde elftallen van grote semi- profverenigingen als standaard-elftal, als eerste elftal dus, in de amateurcompetitie. Het zou degradatie van de ama teursector betekenen, zegt de L.B.A. Of dit standpunt nu ook aangehangen moet worden ten opzichte van het A.R.O.L.-toernooi is natuurlijk een an dere vraag. GRAAG Overigens zou Ajax 3 graag als Ajax aan het A.R.O.L.- toernooi willen deelnemen, hoorde ik van elftalcommissie lid W. Schoevaart, die bij de Ajacieden al 14 jaar deze func tie bekleedt en na de invoering van het semi-profvoetbal amateur is gebleven. Afgezien hiervan, is de heer Schoevaart van mening, dat een amateurelftal als Ajax 3, dat praktisch elk jaar kam pioen wordt van de reserve eerste klasse K.N.V.B., een 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 10