CO BERGMAN Klinkenberg v. d. Yelde's WARMTE- TECHNIEK zijn, want wat hebben we allen sterke harten moeten heb ben! Het overwicht van Ajax 1 op de concurrenten is na melijk steeds zó miniem geweest, dat elke wedstrijd een maximum aan spanning bracht. Vrijwel elke wedstrijd werd pas met de laatste bal beslist en zij, die honkbal kennen, weten wat dit betekent. Het tekent echter ook de menta liteit van onze spelers, die daardoor uiteraard steeds elke week onder een enorme druk en spanning speelden. Maar versagen of wanhopen was er niet bij en door die mentali teit werden de meeste wedstrijden gewonnen. We mogen echter nog lang geen hoera roepen, want op het moment dat we dit schrijven is pas twee/derde van de competitie achter de rug: 12 wedstrijden heeft het eerste gespeeld, waarvan er 10 werden gewonnen, 1 gelijk werd gespeeld en 1 verloren. Wanneer men nu weet, dat van die 10 overwinningen er 6 waren, die met slechts één punt verschil werden gewonnen, dat die ene nederlaag ook met slechts één punt verschil was, dan kan men zich voorstel len voor wat een sensatie onze jongens steeds hebben ge zorgd. Op dit moment (13 augustus) gaat de strijd om het kam pioenschap en automatische promotie uitsluitend nog tussen Ajax en Storks. Ajax heeft 21 punten uit 12 wedstrijden en Storks staat met 20 punten uit 13 wedstrijden op de twee de plaats. Alle andere concurrenten hebben we resoluut van ons afgeschud. In totaal moeten er 18 wedstrijden wor den gespeeld, zodat de beslissing nog wel een maand op zich zal laten wachten. De spelers, die tot nu toe aan het succes hebben meege werkt, zijn Dick van den Berg, Rolf Grooteboer, Theo van Ham, Herre Kok, André Kraan, Frank Martens, Gerrie Mossing Holsteyn, Douwe Offringa, Cas Tromp, Jan Vis- scher en Leo van Wijk, waarbij we onze voortreffelijke, vriendelijke en toch strenge, zeer entsousiaste coach Rien van 't Hof niet mogen vergeten. Het zijn deze jongens, die zelfs al zou het kampioenschap toch nog onze neus voorbij gaan een ereprijs verdienen voor de wijze, waarop ze dit jaar de naam van ons aller Ajax hebben hooggehouden. Het tweede negental. Maar niet alleen het eerste negental, ook het reserve team heeft een uitermate gunstig seizoen, waarbij het de kans om ook tot de hoogste klasse door te dringen volledig in eigen hand heeft. Het tweede negental speelt namelijk in de reserve tweede klasse en promotie zou dit team in de reserve eerste klasse brengen. Voelt u nu wat een prachtig jaar het voor de honkballers kan worden? Het zou bijna te mooi zijn om er in te geloven: zowel Ajax 1 als Ajax 2 in de hoogste denkbare klasse! Ajax 2 is er reeds zeker van promotie-wedstrijden te mogen spelen, want na een niet zo sterke start ging er geen wedstrijd meer verloren, maar werd elke ontmoeting zelfs met grote overmacht gewonnen, waardoor in elk geval de tweede plaats definitief is ver overd. Op de eerste plaats troont nog V.V.G.A. 3, dat ech ter niet kan promoveren, waardoor de promotie-rechten op nummer twee Ajax 2 dus overgaan. Maar ook de eer ste plaats en dus het kampioenschap is binnen het bereik van onze spelers, omdat de achterstand op V.V.G.A. 3 met één wedstrijd minder gespeeld slechts 3 punten bedraagt. In feite is dit dus slechts één punt en de wedstrijd Ajax 2 V.V.G.A. 3 moet nog gespeeld worden. De capaciteiten van ons negental kennend, rekenen we er zelfs op, dat de titel veroverd zal worden. Er komen dan echter nog enkele zeer moeilijke promo tie-wedstrijden, waarin ons team zijn werkelijke kracht moet tonen. We zijn daar echter niet beducht voor, want ook dit negental vormt een hecht team met een zeer prettige geest. Factoren, die een eerste vereiste voor succes bete kenen. De spelers, waaruit het tweede negental wordt samen gesteld, zijn Boetje, Bonsen, Van den Ende, Esselman, Hen driks, Van 't Hof, Hofman, Hordijk jr.. De Jong, Van der Kamp, Leurs, Lodewijk, Van Tuyl jr., Visser en Vree. Coach is in de meeste wedstrijden good old Wim Prins, die het alleen maar betreurt, dat hij niet tien jaar jonger is. Enkele spelers van het tweede negental hebben ook wel als inval ler met goede resultaten in het eerste gespeeld, terwijl ook enkele spelers, die wij bij het eerste negental noemden, in het tweede hebben meegedaan. Voorts mogen we ook be slist enkele ouderen niet vergeten, zoals de heren Hendriks Sigarenmagazijn Zoutsteeg 12 Tel. 231742 Amsterdam-C. Voorverkoop: AJAX - Blauw-Wit Olympisch Stadion en Hofman, die als leiders optreden, benevens de heer Bon sen, die het materiaal niet verzorgt, maar vertroetelt. Ons hart klopt. Zonder meer is uit bovenstaand relaas duidelijk, dat we met bevend hart de slotfaze van de competitie tegemoet gaan. De kansen zijn prachtig, maar Ajax heeft er al eens meer zo voorgestaan om dan toch nog in de eindspurt te falen. Maar hoe het dit seizoen ook afloopt, één feit staat vast: falen zullen onze jongens niet. Als zij het niet halen, zal dit beslist niet aan eigen schuld zijn te wijten, doch aan de kracht van anderen. En dan kan het wel een grote te leurstelling betekenen, maar om door sterkeren toch nog voorbij gestreefd te worden, is ook in de sport beslist geen schande. Maar er voor vechten, met verbeten energie er voor knokken zal de gehele honkbalafdeling! Wat dit be treft kunnen alle voetballers een voorbeeld nemen aan onze honkballers. LAATSTE NIEUWS Doordat Storks tegen P.S.V. een zware nederlaag leed en ons eerste negental op de goede weg bleef door met 32 van Volewijckers te winnen, is de positie van ons eerste team thans buitengewoon goed, zoals uit onderstaande stand blijkt. Ook het tweede negental staat er door zijn laatste overwinning- en met de wedstrijd Ajax 2V.V.G.A. 3 nog voor de boeg gunstig voor. Eerste klasse: Res. tweede klasse A: Ajax 13—23 V.V.G.A. 3 12—21 Storks 14—20 AJax 2 12—20 W.V.H.E.D.W. 14—18 W.V.H.E.D.W. 2 13—13* H.C.K. 13—16 R.C.H. 2 13—10 P.S.V. 15—15 Volew. 2 13—10 Volew. 14—12 O.V.V.O. 3 10— 8 A.B.C. 14—11 Schoten 3 12— 8 Kennermerl. 13— 9 H.C.A.W. 2 13— 6 A.D.O. 14— 8 2 extra verl. p. S.C. Haarlem 14— 6 Zou het eerste negental dus van Storks winnen dan moe ten er uit de resterende vier wedstrijden slechts twee pun ten worden behaald om kampioen te zijn! M. BREMER voor Centrale Verwarming - Oliestookinrichtingen Pijpleidingwerk - Sanitaire installatie's AMSTERDAM,"-Baarsjesweg 148-149, Tel. 83477-88654 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 7